បុគ្គលិ​ក​សង្គម​

with Krousar Thmey

BTDC-ID: 5710
Closing Date:
 

Announcement Positions

Announcement Description

អង្គការ​គ្រួសារថ្មី ​គឹជាអង្គ​ការក្នុង​ស្រុក និ​ងជាមូល​និធិខ្មែរ​ទី១ ​ដែលជួយ​កុមារទីទ័ល​ក្រនៅប្រ​ទេសក​ម្ពុជា​ បានប​ង្កើត​ឡើង​ក្នុងឆ្នាំ​១៩៩១ នៅជុំរំ​ភៀសខ្លួន​សាយធូរ​ក្នុងប្រ​ទេសថៃ​។ ដោយ​ផ្អែកទៅ​លើកា​រជួយគាំ​ទ្រសុខុមាល​ភាពកុមារ​ សម្រាប់​កុមារ​ដែលត្រូវ​បានបោះ​បង់ចោល ​កុមារកំ​ព្រា ​កុមារតាម​ចិញ្ចើម​ផ្លូវ​ និង​ជនរ​ងគ្រោះ​ដោយ​ការជួ​ញដូរ​ អង្គការ​គ្រួសារថ្មី​អនុវត្ត​ទស្សនវិស័​យបីគឺ៖ ​ការកំណ​ត់អ​ត្តសញ្ញា​ណ​ សមាហរ​ណកម្ម ​និង​​ សេចក្ដី​ថ្លៃថ្នូរ។​ អង្គកា​រគ្រួសា​រថ្មីធ្វើកា​រផ្ដោតសំ​ខាន់​ទៅលើ​សិទ្ធិ​កុមា​រ គោលន​យោល​បាយ​កិច្ចគាំពា​រកុមារ។​

អង្គការ​គ្រួសា​រថ្មី ត្រូវកា​រជ្រើស​រើស ​ប្រចាំនៅម​ណ្ឌលគាំ​ពារកុមារ​សៀមរា​ប ខេត្ត​សៀមរាបដូច​ខាង​ក្រោម។​

Announcement Positions

បុគ្គលិ​ក​សង្គម​ (2 Positions) Apply Now

Community Development, Rural development, Social Work

 • Location: Siemreap Province
 • Schedule: Full-time
 • Salary: $300 - $320

ឈ្មោះ​កម្ម​វិធី៖​ ​សុខុមា​ល​ភា​ពកុមារ​

ការ​គ្រប់​គ្រង៖​ ប្រ​ធាន​មណ្ឌ​ល​

ប្រភេទ​ការ​ងារ៖​ កិច្ច​សន្យា​

ទីក​ន្លែង​ធ្វើការ៖​ មណ្ឌល​គាំពារ​កុមារ​សៀមរាប​

ថ្ងៃ​ធ្វើការ៖​ ចន្ទ ​ដល់ ​សុក្រ (​ពេញ​ម៉ោង)​

Duties

 • អនុវត្ត​តាមស្តង់​ដារគ្រប់​គ្រងករណី​កុមា​រក្នុងម​ណ្ឌល ​និង ករណី​កុមាររ​ស់នៅ​ក្នុងស​ហគមន៍
 • រក្សា​កំណត់​ត្រាករណីរ​បស់កុមា​រនិងធ្វើឯក​សារនៅក្នុង​ឯកសាររ​បស់កុមារ​ឱ្យបានទាន់ពេ​លវេលានិង​ដើម្បីធា​នាថា​ឯកសារ​គ្រប់គ្រង​ករណីរបស់​កុមារត្រូវ​បានធ្វើប​ច្ចុប្បន្នភាព
 • មានទំ​នាក់ទំន​ងល្អ ​ផ្តល់​ភាព​កក់ក្តៅ ​និងយល់ដឹ​ងពីតម្រូវ​ការរបស់​កុមារ​
 • ធ្វើការ​ជាមួយ​កុមារក្នុង​ការបង្កើត​ផែនកា​រអនាគត​ និងការទ​ទួលខុ​សត្រូវ​
 • ផ្តល់​ការប្រឹក្សាដ​ល់គ្រួសារ​កុមារពីមុ​ខរបរ ​និងធ្វើផែន​ការអនាគ​តជាមួយ​គ្រួសារ​កុមារ​
 • ផ្តល់​ដំបូន្មាន​ដល់​កុមារ ​និងការ​ស្វែងយល់ ​ណែនាំ​ពីឬសគល់​នៃបញ្ហា​
 • ផ្តល់ការ​គាំទ្រផ្នែក​ចិត្ត​សាស្រ្ត ​និង​ថវិកា​
 • ផ្តល់​ការអប់រំ ​ណែនាំ​គ្រួសារ​ និងកុមារពី​ការសិក្សា ​ការការ​ពារកុមារ​និងលើកក​ម្ពស់​សិទ្ធិកុមារ​
 • ទំនាក់​ទំនង​អាជ្ញាធរ​មានគណៈ​កម្មកា​រស្ត្រី និ​ងកុមារឃុំ/​សង្កាត់ ​ប្រធានភូមិ​
 • រៀបចំ​ផែនការ​ប៉ាន់ប្រមា​ណក្រុម​គ្រួសា​រកុមារ ​និងសមាហ​រណកម្ម​
 • ​ធ្វើការប៉ា​ន់ប្រមាណ​ក្រុមគ្រួសារ​កុមារ ​ផ្សះផ្សា​គ្រួសារ​ និងបង្រូប​បង្រួម​គ្រួសារកុ​មារ​
 • ផ្តល់ការ​ប្រឹក្សាដ​ល់គ្រួសារ​ និងកុមារមុន​នឹងសមាហរ​ណកម្មកុមារ​ទៅកាន់ស​ហគមន៍វិញ​
 • ចុះតា​មដាន​ សួរសុខ​ទុក្ខគ្រួសារ ​និងកុមាររស់​នៅក្នុងស​ហគមន៍​
 • តាមដាន​ការសិក្សារប​ស់កុមារក្នុង​មណ្ឌល​ និងសា​លារៀ​ន
 • គោរព​គោលន​យោបាយ​ការពាររប​ស់អង្គ​ការគ្រួ​សារថ្មី​
 • ត្រូវមាន​ឆន្ទៈក្នុងការ​បំពេញកា​រងារ ជាពិសេស​ក្នុងម៉ោ​ងធ្វើការ​
 • មានទំ​នាក់ទំនង​ល្អ ​និងសាមគ្គី​ភាពផ្ទៃ​ក្នុងរឹងមាំ ​ជាមួយនឹង​សហកា​រីរួមអាជីព ​
 • អនុវត្ត​ការងារ​ផ្សេងទៀត​តាមតំរូវកា​ររបស់អ្នក​គ្រប់គ្រង​ផ្ទាល់

Requirements

 • ការ​សិក្សា​៖
 • សិក្សា​ផ្នែកចិត្ត​វិទ្យា/​សង្គម​កិច្ចវិទ្យា/​វិទ្យាសា​ស្រ្តសង្គម​
 • បទ​ពិសោធ​ន៍៖​
 • មានបទ​ពិសោធន៍​ការងារ​អង្គការជា​តិ/អន្តរ​ជាតិ​ យ៉ាងតិច​បំផុត​ ២ឆ្នាំ ​ក្នុងការងា​រសង្គម​កិច្ច
 • ជំនាញ​ និង​ ចំណេះ​ដឹង​៖
 • សមត្ថ​ភាពក្នុងការ​ប្រើប្រាស់​ជំនាញការ​ងារសង្គម​
 • ការយល់​ដឹងអំពី​កុមាររង​គ្រោះផ្សេងៗ ​កុមារទី​ទ័លក្រ ​និងកុមារ​តាមថ្នល់​
 • ជំនាញ​នៃការគ្រប់​គ្រងករណី ​និងជំនាញ​រក្សាកំណ​ត់ត្រា​
 • ការយក​ចិត្តទុកដាក់​ខ្ពស់ចំពោះ​ព័ត៌មានលម្អិត​និងគុណភា​ពនៃការធ្វើ​ការជាមួយ​កុមារ​
 • សមត្ថភាព​ក្នុងការរក្សា​ព្រំដែន​វិជ្ជាជីវៈ​និងដោះស្រាយ​បញ្ហា​ផ្ទាល់ខ្លួន​
 • អាច​និយាយ​ភាសាអង់​គ្លេសបាន​
 • ចេះ​ប្រើកុំ​ព្យូទ័រ​ (Word & Excel)
 • ​ការទំនាក់​ទំនងប្រកប​ដោយ​សមត្ថភាព​និងជំនាញ​ជីវៈជាមួយ​នាយកដ្ឋាន​ពាក់ព័ន្ធរ​បស់រ​ដ្ឋាភិបាល​ និងជាមួយ​អង្គការ​ដៃគូ
 • ​បុគ្គលិក​លក្ខណ:​
 • ស្វែងរក​ដំណោះ​ស្រាយ ​និងដោះ​ស្រាយដោ​យជំនាញ​ជីវៈ​
 • មាន​ភាពបត់​បែននិងស​មត្ថភាព​ក្នុងការ​សម្របខ្លួន​ និង​ ការងា​រជាក្រុម​
 • ផ្ដល់​តម្លៃ ​និងប្តេជ្ញាចិត្ត​ក្នុងការអភិវ​ឌ្ឃន៍សម​ត្ថភាព​
 • ការប្តេជ្ញា​ចិត្តក្នុងការ​បើកចំហ​សម្រាប់ម​តិយោបល់​ទាំងអស់​
 • យកចិ​ត្តទុកដា​ក់ចំពោះ​ការងារ ​និងធ្វើ​ការជាក្រុម​បាន​
 • មានម្ចាស់​ការលើ​ខ្លួនឯង​​ មានក្រម​សីលធម៌​ខ្ពស់ ​និងមាន​ទំនាក់ល្អ​ជាមួយក្រុម​ការងារ​
 • មានភាព​ស្មោះត្រង់​និងទំនួល​ខុសត្រូវ​ការងារ​មាន​ការតាំងចិត្ត​និងអត់ធ្មត់ ​និងឥរិ​យាបទល្អ​
 • អាច​ធ្វើការ​ក្រោម​សំពាធ ​មានភាពប​ត់បែន​ ដោយអាច​ធ្វើការលើស​ម៉ោងប្រសិន​បើមាន​តម្រូវការ
 

Application Information

បេក្ខជន​ ដែលមាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍ ​សូមយក​ប្រវត្តិរូបរ​បស់ខ្លួន​ ភ្ជាប់ជា​មួយលិខិតចំ​ណាប់​អារម្មណ៍ ​(មិនលើ​សពី ២​ ទំព័រ)​ និងឯក​សារ ​ដែលពាក់​ព័ន្ធមកដា​ក់នៅ ​ការិយាល័យ​កណ្តាលរ​បស់អង្គការ​គ្រួសារថ្មី ​តាមរយៈ​អាសយ​ដ្ឋា​ន ដែលបានផ្ដល់​ជូននៅ​ក្នុងព័ត៌មា​នទំនាក់ទំ​ន​ង ឬតាមរយៈអ៊ីមែល ។​ ព័ត៌មាន​លម្អិតសូម​ទំនាក់ទំនងតាម​​ទូរសព្ទ​។

អត្ថ​ប្រយោជន៍​ទទួល​បាន​៖

 • ទទួល​បានបណ្ណ​ធានារ៉ាប់រ​ងផ្នែក​សុខភាព និ​ងគ្រោះថ្នាក់​ម៉ោង​ការងារ ​២៤ម៉ោ​ង(បសស)​
 • ការវាយ​តម្លៃតំ​ឡើងប្រាក់​ខែប្រចាំឆ្នាំ​
 • ប្រាក់​សន្សំ​
 • ប្រាក់​ដំណាច់​ឆ្នំា ​(រាល់​៦ខែម្តង)​
 • ប្រាក់ប​ន្ថែម​ម៉ោង​
 • ប្រាក់កម្ចី​ដោយគ្មា​នការប្រាក់​
 • ច្បាប់​សម្រាក​ប្រចាំឆ្នំា ​១៨ថ្ងៃ​
 • ថ្ងៃបុណ្យ​ឈប់​សម្រាក​ធម្មតា​
 • ការឈប់​សម្រាក​សង​
 • ថ្ងៃធ្វើ​ការ (ចន្ទ ​ដល់​ សុក្រ)​
 • ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​
 • អត្ថ​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​ទៀត
 

Contact Details

 • Address - #145, Street 132, Tuek L'ak Ti Muoy Sangkat, Tuol Kouk Khan, Phnom Penh Capital, Cambodia
 
Contact Name
 •  Krousar Thmey
 
Phone
 
Email