យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនដំណឹង លោក/លោកស្រី ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនក្រមា បានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងការិយាល័យរបស់ខ្លួនម្តងទៀតទៅទីតាំងថ្មី ផ្ទះលេខ ២៥៦អា ផ្លូវវត្តប្រជុំសាគរ(វត្តថ្មី) សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ We would like to inform you that Krawma moved to new office located at #256A, Prachum Sakor (Wat Thmey) Road, Sangkat Chroy Chanvar, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh.
 
Anakot Kumar

Anakot Kumar

Anakot Kumar (AK) is a Cambodia non-governmental organization based in Kravanh District, Pursat Province. Currently, AK is working in partnership with HEKS, Pact, and Australian Catholic Relief/Caritas Australia (ACR/CA) on Community-based livelihood project to enhance livelihoods of the rural poor through community empowerment and resilience building to disasters and Local Good Governance for Promoting Citizen Engagement in Democratic Development (PROCEED) Pursat province within sub-national councilors and grassroots CBOs to actively engage with each other and increase good governance practices and increase accountable and responsive councils. From 2017 to 2019, under financial support from HEKS-EPER (Swiss Church Aid), AK will implement the project entitled “Community-Based Livelihood Improvement Project in Phnom Kravanh district, Pursat province”.

Contact Detail