យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនដំណឹង លោក/លោកស្រី ឲបានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនក្រមា នឹងផ្លាស់ប្តូរទីតាំងការិយាល័យរបស់ខ្លួនម្តងទៀតទៅទីតាំងថ្មី ផ្ទះលេខ ២៥៦អា ផ្លូវវត្តប្រជុំសាគរ(វត្តថ្មី) សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ We would like to inform you that Krawma will move to new office located at #256A, Prachum Sakor (Wat Thmey) Road, Sangkat Chroy Chanvar, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh.
 
 

About Us

 

Who we are

 

BongThom.com has been Cambodia's best known and most used resource for job recruitment opportunities in Cambodia since 2000. All job announcements are fully legitimate - being sourced directly from employers. All announcements provide contact information direct to employers and thus allow employers direct contact to job seekers. We are a company that is focused on the long term development and sustainability of Cambodia and not just our own short-term success.

 

Contact

 
Job Submission
job@bongthom.com

General Enquiries
support@bongthom.com
Skype Name : bongthomcom


Phone
  • +(855-17) 333 885
  • +(855-93) 217 057
  • +(855-23) 966 098

Other Contacts
Prefer Contact
Our Facebook page
Our Linkdin page
Our Tweeter page
Our Youtube channel
 

Important Links

 
How to submit a job
FAQ
Customer Service Support