English   Install Khmer Unicode
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.  
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក
សមាជិកភាព
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
សេចក្តីលំអិតរហ័ស
 
» ផែ្នកបំរើអតិថិជន ថ្មី
» ទាក់ទងយើង្ត
» បញ្ចូលជីវប្រវត្តិរបស់អ្នក
» បន្ថែមការងារថ្មី
» បង្កើតការផ្សព្វផ្សាយចំរុះថ្មី
» បញ្ជី​ក្រុម​ហ៊ុន
» Live Music & DJ Gig Guide
 
បញ្ជីរាយការងាររហ័ស
 
តារាងពេលពិសេស
» ការងារបនែ្ថមម៉ោង  (29)
» ពេលកំណត់ខ្លី  (44)
 
ប្រភេទអង្គភាព
» ក្រុមហ៊ុន កសិកម្ម / ក្សេត្រកម្  (1)
» ធនាគារ / មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  (43)
» បារ / ភោជនីយដ្ធាន  (10)
» ហាងលក់កុំព្យូទ័រ  (1)
» ក្រុមហ៊ុន សំណង់  (6)
» រោងចក្រ  (4)
» ស្ថានទូត  (1)
» រដ្ឋាភិបាល/គំរោងអង្គការ  (2)
» មន្ទីរពេទ្យ / គ្លីនិកវេជ្ជសាស្រ្ត  (10)
» សណ្ឋាគារ / រមណីយដ្ឋាន  (8)
» ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រៅស្រុក  (59)
» ការផ្សព្វផ្សាយ / ការបោះពុម្ពផ្សាយ  (1)
» អង្គភាពអន្តរជាតិ  (73)
» អង្គការ  (69)
» ក្រុមហ៊ុន ផលិតឱសថ  (5)
» អង្គភាពឯកជន  (62)
» ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុក  (29)
» ភ្នាក់ងារលក់នឹងជួលអចល្យនទ្រព្យ  (9)
» សាលា/សកលវិទ្យាល័យ  (39)
» ក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចផ្សេងៗ  (63)
» ទីភ្នាក់ងារ​​ ទេសចរណ៍  (6)
» ក្រុមហ៊ុន ទូរគមនាគមន៍  (1)
 
ការផ្សព្វផ្សាយផេ្សងៗ
» ការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍  (1)
» ការអព្ជើាញឲ្យដេញថ្លៃ  (9)
» អាហារូបករណ៍  (1)
» ការអប់រំ/សិក្ខាសាលា  (2)
 
» បង្ហាញប្រភេទទាំងអស់
 
សេវាកម្មផេ្សងទៀត
» សៀវភៅ​ប្រយោគ​ខែ្មរ​/អង់គ្លេស​/បារាំង​​MP3
website security
មើលការងារក្រោយបំផុត    ( = ថ្មី )
   
 •   Various Position
  Learning Jungle International School 
 •   Teaching Assistant - Secondary Learning Support
  International School of Phnom Penh 
 •   Internal Communication Manager
  Amret 
 •   Sales Manager, Sales Executive, and Creative Graphic Designer
  Mapb Media 
 •   Various Position
  Pi Pay Plc 
 •   Accounting Manager
  Nippon Express (Cambodia) Co., Ltd. 
 •   Sponsorship Volunteer
  ActionAid 
 •   Finance Manager
  Hagar International 
 •   Various Positions
  Cambodian Public Bank 
 •   Various Position
  Prudential (Cambodia) Life Assurance PLC. 
 •  
 •   Architect, Quantity Surveyor (QS)
  Design Build Entrusted Solution Co.,Ltd.  
 •   School Principal
  Cambodia YMCA  
 •   Translation / Interprétation
  Eric Blévin  
 •   Accountant, Sale/Marketing (Driver and Delivery), and Sale Supervisor
  Coffee M.K Mondulkiri Co., Ltd.  
 •   Various Position
  CAMMA Microfinance Limited  
 •   Operation Officer
  RSL Global Logistics Co., Ltd.  
 •   Agronomist Specialist, Provincial Project Manager, and Marketing and Agribusiness Specialist
  Development and Partnership in Action  
 •   Various Positions
  Kookmin Bank Cambodia Plc.  
 •   បុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារ / អ្នកលក់, និង អ្នកបើកបររថយន្ត (ផ្នែកលក់)
  Menard Cosmetics  
 •   សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញ ចូលរួមដេញថ្លៃ ការសាងសង់ បន្ទប់ប្រជុំមួយ នៅក្នុងបរិវេណ មជ្ឈមណ្ឌលសិទិ្ធមនុស្សកម្ពុជា
  Cambodian Center for Human Rights  
 •   Consultant for Life Skills Baseline Survey
  Department of Curriculum Development / MoEYS  
 •   Medical Receptionist
  Prestige Hospital  
 •   បុគ្គលិក ផ្នែកជាង, Administrator, and Specialist Plant Disease
  Skyline Boutique Hotel  
 •   បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់, បុគ្គលិកផ្នែកលក់, និង បុគ្គលិកផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ
  TEAM International Co. Ltd.  
 •   អ្នកកាន់ស្តុក, and Spa Supervisor
  Lyla Sports Center  
 •   SME Lending Support Officer, Sale and Customer Service Officer, Corporate Sales Executive (CSE), and Chief Credit Officer (CCO)
  KREDIT MFI  
 •   Intern
  International Organization for Migration  
 •   Head Chef
  Chief Cuisine  
 •   Scholarship Exchange Program in U.S.A
  Cooperation Committee for Cambodia  
 •   អ្នកអភិបាលភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងក្រុមគោលដៅ
  Reproductive Health Association of Cambodia  
 •   Travailleur Social (Social Worker)
  Enfants du Mékong  
 •   HIV Research Assistant
  Clinton Health Access Initiative - CHAI  
 •   Cambodian Teachers of English, English Native Speaking Teachers, and Student Support Program Assistant
  CIA FIRST English Center  
 •   Credit Assessment Team Leader
  Union Commercial Bank Public Limited Corporation " UCB . PLC"  
 •   Scholarship Announcement for Endeavour Leadership Program 2019
  IDP Education (Cambodia) Limited  
 •   IEYC Math Teacher for Grade 7-9 (Native English)
  Southbridge International School (Cambodia) Limited  
 •   មន្ត្រីព័ត៌មានវិទ្យា, និង ភ្នាក់ងារឥណទាន
  Woori Finance Cambodia Plc  
 •   Project Assistants for Sponsorship Information
  World Vision International  
 •   Learning Event Facilitator
  Dan Church Aid  
 •   Consultancy: Construction Consultant to Provide Quality Assurance to the Implementation of UNICEF Commissioned Water Supply, Sanitation and Hygiene (WASH) Construction
  UNICEF  
 •   Receptionist & Acting Teller
  BRED Bank (Cambodia) Plc.  
 •   Air Traffic Controller, Technician, and Administration Officer
  Cambodia Air Traffic Services Co., Ltd.  
 •   Various Position
  Learning Jungle International School  
 •   Officer for Client Relations
  Hagar  
 •   School Nurse
  British International School of Phnom Penh  
 •   Childcare Assistant
  Cambodian Children's Fund  
 •   Chef de projet, and Project director
  Asodia  
 •   Accounting Manager
  Cam F&B Service Co., Ltd.  
 •   Main Accountant, Management Trainee, Assistant Accountant, and Designer and Production Supervisor
  Baskets of (Cambodia) Co., Ltd  
 •   Baseline Study for the Capacity Development Partnership Project
  VSO Cambodia  
 •   Global Partnership and Bid Development Manager
  VSO Cambodia  
 •   Various Positions
  Soon Soon Import & Export  
 •   IT Supervisor & System Administrator, Technical and Customer Supervisor, and IT Helpdesk Support Specialist
  Phnom Penh Derivative Exchange Plc.  
 •   Management Trainee
  Multiple International Company  
 •   Web Developer - Senior, IT Support Senior Manager, HR Administrator, and អ្នកប្រតិបត្តិការ ម៉ាស៊ីនអ៊ុត
  Raytecs Co., Limited  
 •   បុគ្គលិក ផ្នែកលក់, Assistance Stock Controller, and Store Manager
  V 2 V Corporation Co., Ltd.  
 •   Credit Officer, Loan Recovery Officer, and Sale & Marketing Officer
  i-Finance Leasing PLC.  
 •   Customer Service Representative, and Customer Support
  Teledirect Telecommerce (Thailand) Limited  
 •   End-line and Project Final Evaluation Consultancy
  CARE Cambodia  
 •   National Call for Auction
  ACTED  
 •   Sale Supervisor/Sale Executive
  SUNHOUR GROUP  
 •   Community Development Facilitator for Income Generation & Partnering, and Driver
  Good Neighbors Cambodia (GNC)  
 •   Stock Controller, Sale Marketing, និង បុគ្គលិកផ្នែកដឹកជញ្ជូន
  BKB Hotel Supply  
 • Senior Online Marketing
  Mercadia Investment Consulting Group  
 • Listing Officer
  Knight Frank (Cambodia) Pte Ltd  
 • Trade Marketing Manager, and Regional Sales Manager
  TSNR Distribution Co., Ltd.  
 • Resource Development and Communications Assistant Volunteer
  Habitat for Humanity Cambodia  
 • Construction Assistant
  Habitat for Humanity Cambodia  
 • Volunteer Engagement Organizer
  Habitat for Humanity Cambodia  

ការបង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ការងារដែលនៅទំនេរ
 

មើលការផ្សព្វផ្សាយចំរុះក្រោយបំផុត
 
 
 • ☻brand new furnished A/P for rent 1bed =450$ near derm thkov roundabout
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Pool service apartment 2Bed:$550/m, for rent near Sovanna Mall**
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Beautiful Apt at Russian Market 4 Rent,1BR=$350 free wifi,gym
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Rooftop Singapore swimming pool style apartment, BKK1, 1 bed $1500
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Apartment For Rent 2bedroom $400/m in BKK3 Balcony FreeWiFi Cable TV
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ***Apartment for Rent $280/m 1bedrooms Near BKK1 free Wifi Cable TV======*
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • លក់ផ្ទះវិឡាក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្ត មណ្ឌលគីរី
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Good Land for sale
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • full service apartment in safe area near Royal Palace 1 bedroom $300
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Western style partment in safe area near Nagaworld 2 bed rooms $600
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Services Apartment 2 bedroom 750 near naga world
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New apartment close to Russian market studio room for 300usd with Guard 24/7
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • \\\\\\\\ 1 BED ROOM STANDARD $250/M furnished /////////
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • mmmm apartment $250/m In toul Kork area Living standard
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • big balcony apartmetn for for rent,3bedroom500$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Bed
  ផេ្សងៗ 

 •  
 • Luxury 35 Apartment Resort Siem Reap
  ជំនួញ - ជួលរឹលក់ 

 •  
 • Real Estate Sales
  ចង់បានការងារ 

 •  
 • *❤*1 Bedroom350$ Comfortable Apartment For Rent Free, wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ==☻=☻☻☻photos inside===>1bed=230$ Nice A/P for rent​​ in BKK2
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Apartment for Rent 1bedroom $250/m Balcony Near Royal Palace Free Wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Villa for rent 4bed $1000/m Near Russian Market Wifi Cable TV Balcony
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • រោងចក្រសំរាប់ជួលទំហំ 5000 ម៉ែត្រការ៉េ ខណ្ឌពោធិសែនជ័យ
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Flat E0 For Rent: 2 Beds In Borey New Town Chaom Chau
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Room For Rent :1Bed Near Toul Kork Antenna
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Flat E0, E1,E2 For Rent :7 Bedrooms Near CTN Station
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *❤*bright apartment For Rent,2bedroom 2bathroom 450$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Two bedrooms service apartment for rent close to EAON mall
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • penthouse apartment in safe area, near Chinese Embassy 3BR $2500
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 250$ / month with one bedroom at EAON mall for rent ( fully furnished )
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • apartment for rent one bed room furnished $200/m bkk 1
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • offering $200/m rental with 1 Bed Room comfortable to living
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2bedroom 250$ apartment for rent
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Budget Apartment with Big Balcony, 2 Bedrooms in BKK3
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • whole new apartment building for sale in toul kork
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • === Two bedrooms service apartment for rent a Doun Penh area
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Rooftop swimming pool service apartment near Royal Palace 2 bedroom $2700
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Service apartment near rusian market with 2 bedroom $650
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Service Apartment for rent 1bed $250/m Near Russian Market Free Wifi Cable TV
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Villa For Rent 4bedrooms $1000/m Near Russian Market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • new flat ground floor for rent 2bed=450$ near russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Big and open space apartment near phsar depo market in Tuol Kok 2BR $600
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2 bedroom 250$ second floor flat for rent
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Villa For Rent 4bedrooms $700/m In Chrouy Changvar Garden
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Highlander, Lexus Car Rental
  យាន - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Villa For Rent 4bedrooms $800/m In Chbar Ampou Boeng Snour
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Apartment for rent $350/m 3bedrooms near russian market free wifi cable TV
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Flate House For Rent 4bedrooms $220/m Have WIFI ,Cable TV
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1 BEDROOM APARTMENT=350$ PER MONTH, NEAR Toul Sleng
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • western apartment 2 bed room $650 near Lucky super market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ===============2nd floor new furnished a/p 1bed=250$ near toul sleng museum
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ++++++++++++Beautiful Balcony Apt at derm thkov roundabout 4 Rent,1BR=$450
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Cambodia Logistics & Transportation
  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម 

 •  
 • ==☻=☻☻☻===>3bed=550$ Nice A/P for rent​​ south of Russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • big and new service apartment with pool 1 bedroom $750 near Chinese Embassy
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Very Beautiful Balcony Apt 4 Rent near derm thkov round about,2BR=$450 +wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Apartment for Rent $270/m 1bedrooms In BKK3 free Wifi Cable TV
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Apartment for rent 1bed $250/m Near Royal Palace Free Wifi Cable TV
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Apartment for Rent 1bedroom $270/m BKK 2 Free Wifi Cable TV
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2 bedroom350$ big balcony new apartment for rent
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  

បង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
 


[ទាក់ទងយើង្ត]    [លក្ខន្តិកៈ]    [សមាជិកធ្វើការជាមួយក្រមហ៊ុន]

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2018. ក្រុមហ៊ុនក្រមា