English   Install Khmer Unicode
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.  
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក
សមាជិកភាព
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
សេចក្តីលំអិតរហ័ស
 
» ផែ្នកបំរើអតិថិជន ថ្មី
» ទាក់ទងយើង្ត
» បញ្ចូលជីវប្រវត្តិរបស់អ្នក
» បន្ថែមការងារថ្មី
» បង្កើតការផ្សព្វផ្សាយចំរុះថ្មី
» បញ្ជី​ក្រុម​ហ៊ុន
» Live Music & DJ Gig Guide
 
បញ្ជីរាយការងាររហ័ស
 
តារាងពេលពិសេស
» ការងារបនែ្ថមម៉ោង  (12)
» ពេលកំណត់ខ្លី  (36)
 
ប្រភេទអង្គភាព
» ក្រុមហ៊ុន កសិកម្ម / ក្សេត្រកម្  (4)
» ធនាគារ / មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  (34)
» បារ / ភោជនីយដ្ធាន  (8)
» ក្រុមហ៊ុន សំណង់  (2)
» រោងចក្រ  (6)
» ស្ថានទូត  (4)
» រដ្ឋាភិបាល  (4)
» រដ្ឋាភិបាល/គំរោងអង្គការ  (5)
» មន្ទីរពេទ្យ / គ្លីនិកវេជ្ជសាស្រ្ត  (9)
» សណ្ឋាគារ / រមណីយដ្ឋាន  (7)
» បុគ្គល  (1)
» ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រៅស្រុក  (63)
» ការផ្សព្វផ្សាយ / ការបោះពុម្ពផ្សាយ  (2)
» អង្គភាពអន្តរជាតិ  (81)
» អង្គការ  (81)
» អង្គភាពឯកជន  (37)
» ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុក  (44)
» ភ្នាក់ងារលក់នឹងជួលអចល្យនទ្រព្យ  (2)
» សាលា/សកលវិទ្យាល័យ  (29)
» ក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចផ្សេងៗ  (40)
» ទីភ្នាក់ងារ​​ ទេសចរណ៍  (4)
 
ការផ្សព្វផ្សាយផេ្សងៗ
» អំពាវនាវឲ្យដាក់សំណើរសុំ  (1)
» ការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍  (1)
» ការអព្ជើាញឲ្យដេញថ្លៃ  (5)
» អាហារូបករណ៍  (1)
 
» បង្ហាញប្រភេទទាំងអស់
 
សេវាកម្មផេ្សងទៀត
» សៀវភៅ​ប្រយោគ​ខែ្មរ​/អង់គ្លេស​/បារាំង​​MP3
website security
មើលការងារក្រោយបំផុត    ( = ថ្មី )
   
 •   Administration Officer & Assistant of Managing Director, and Sales Representative
  Sika (Cambodia) Ltd 
 •   Accountant
  Bong Srey Organization 
 •   IT-Web Developer
  Bong Srey Organization 
 •   បុគ្គលិកផ្នែកគាំទ្រសាខា និងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ, និង គណនេយ្យករ
  NIRON Microfinance Plc. 
 •  
 •   Product Manager
  Sanofi (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Assistant Warehouse Supervisor
  U.S. Embassy  
 •   Dental Assistant, and Customer Service
  Roomchang Dental Hospital  
 •   Architecture
  AHLISO D&C Co., Ltd.  
 •   Account Representative/Manager, and Dye Sublimation Operator
  Raytecs Co., Limited  
 •   Provincial Finance Coordinator (PFC)
  iDE Cambodia  
 •   Maintenance Worker
  International School of Phnom Penh  
 •   Senior Administration Officer
  CARE Cambodia  
 •   Social Worker, and Social Worker (Team Leader)
  Cambodian Education and Waste Management  
 •   Girl Lead Program Manager (GLPM), and Consultancy for the Sanitation in Challenging Environment Research
  Plan International Cambodia  
 •   Customer Services/Operation Excutive (Urgent)
  Advanced Glory Logistics (Cambodia) Co., Ltd. ( A G L )  
 •   Public Relation Officer
  Princess Clinic  
 •   Accountant Staff, and Finance Supervisor
  Ajinomoto (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   English Teacher, Computer Instructor, Assistant Teacher, and Office Staff
  Home of English International School  
 •   Time Keeper, QA/QC Engineer, and MEP QA/QC Engineer
  Chao Ting International Real Estate Co., Ltd  
 •   ជំនួយការគណនេយ្យ និងរដ្ឋបាល, និង ភ្នាក់ងារលក់
  ThaiHong  
 •   Assistant Accountant
  High Level Logistics (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Consultancy
  Accountability Cambodia  
 •  
  Grants Annual Program Statement (APS)

  Feed the Future Cambodia Harvest II  
 •   Accountant Manager, and Accounting clerk
  Pestech (Cambodia) Limited  
 •   Technology for Development (ICT4D) Manager
  People in Need  
 •   Building QA Manager
  Pour un Sourire d Enfant  
 •   Various Positions
  Pour un Sourire d Enfant  
 •   Monitoring and Evaluation Specialist (MES)
  EU-PGA-Livestock sub-sector Component/DAHP  
 •   Operation Manager, Operation Officer, and Accountant Supervisor
  NYVIRA Transportation Co., Ltd  
 •   Various Positions
  Hyundai Agro (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Midterm Survey Report Finalization Consultant
  Save the Children  
 • Program Coordinator
  Oxfam  
 • Contract Manager
  Oxfam  
 • Accountant
  CPS Cambodia Co., Ltd  
 • Teller(s)
  Taiwan Cooperative Bank Phnom Penh Branch  
 • Project Officer (Livelihoods)
  BirdLife International  
 • Native English Speaking Teacher
  Golden Gate American School  
 • Store Manager, Store Supervisors, Store Assistants, and Cashiers
  Mumuso Shop Sorya  
 • គិលានុបដ្ឋាកផ្នែកជំងឺកុមារ, បេឡាករ, និង អ្នកទទួលភ្ញៀវ
  Chhour Y Seng Clinic  
 • General Manager
  Cambodian Federation of Employers and Business Associations  
 • Various Positions
  Vattanac Bank  
 • Introducing Broker
  Trading Company  
 • ICS Volunteer Team Leader
  VSO Cambodia  
 • Income Generation Program Assistant
  Temple Garden Foundation  
 • Sewing Team Supervisor
  Citipointe International Care & Aid – SHE Rescue Home  
 • Teacher of English (Urgent)
  Empowering Youth in Cambodia  
 • Senior Logistic Assistant and HR Administrator
  Clinton Health Access Initiative - CHAI  
 • Senior Program Manager, Malaria
  Clinton Health Access Initiative - CHAI  
 • Accountant
  O.A.L.F (Law Firm)  
 • Corporate Sales Executive(CSE), Customer Relation Executive(CRE), and Credit Officer(CO)
  KREDIT MFI  
 • Chanel Sales Representative, Corporate Sales Representative, and Delivery Man
  MG Pacific Company Limited  
 • Agronomist Officer
  Federation of Farmer Association Promoting Family Agriculture Enterprise in Cambodia  
 • Financial Control Officer
  LOLC (Cambodia) Plc.  
 • Senior Account, Payroll Supervisor, and Tax Accountant
  Wai Full Garments (Cambodia) Ltd  
 • Communications Officer
  Friends International  
 • Senior Digital and Media Communication Officer, Senior Digital Channel System Officer, Digital Channel System Officer, SME Agent, and Credit Agent
  SATHAPANA Bank Plc.  
 • Carpentry Assistant, and Teacher of English
  Smiling Gecko Cambodia  
 • Individual Consultant for MoU Renewal and Reporting
  VSO Cambodia  
 • អនុប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ
  The Rural Development Bank of Cambodia  
 • Community Assistants
  URBAN HUB (CAMBODIA) CO., LTD  
 • Video Graphic, Video Editors, and Sound Designer
  Town Entertainment Group Co., Ltd.  
 • មន្ត្រីឥណទាន
  Futaba Microfinance Plc.  
 • Project Officer
  PH-Japan Foundation  
 • Finance Consultant-Contractor
  Housing Rights Task Force  

ការបង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ការងារដែលនៅទំនេរ
 

មើលការផ្សព្វផ្សាយចំរុះក្រោយបំផុត
 
 
 • New and western service apartment in BKK3 with 1bedroom $550
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ដីលក់ 55600
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Land for sale only 25000$(Urgent)
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • 2bedroom300$ new apartment for rent
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ដីទំនេរសម្រាប់ជួល 21m x 40m: 370$/month
  ដី - សំរាប់ជួល 

 •  
 • huge terrace whloe furnished flat for rent,2bedroom550$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • @@@@@@Nice furnished a/p 3bed=350$ near chinese embassy
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Furnished Second Floor Flat For Rent, 1 Bedroom 210$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Built and western style in Russian market 1 bed room $550
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • >>>Russian Market, 1 - 2bed Apartment $250-300/month fully furnished <<<<<
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *❤* new western service apartment for rent,1bedroom 450$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Furnished room Apartment:$140/motnh in BKK2 on street278,see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • nice very big Balcony furnished 2BR Apartment:$300/month
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Swimming Pool Bungalow 2BR villa:$850/month in Doun Penh
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Furnished 1BR Apartment:$220/m in Boeung trabek free wifi,see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Sunny Furnished 2BR Apartment:$500/m in Phsar Daeum Thkov,free wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • (MLS:21)1BR Apartment:$800/m in Touk Kork near Zaman
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Western Furnishe 1BR Studio Apt:$350/m near City Mall Super market,see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • new comfortable apt rent 2bedroom 300$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Gorgeous Huge Terrace Penthouse near Russian Market for Rent,$1800
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Western River View Furnished 1BR Apartment:$550/m on st130
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Roof Top Pool&Gym Furnished Studio Apartment:$450/m in Boeung Trabek
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice big garden Furnished 3BR Villa for rent:$1000/month near Russian Market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Furnished 1BR Apartment:$250/month near Russian market free wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2WORLDTRAVELCAMBODIA
  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម 

 •  
 • Big Balcony Furnished 2BR Apartment:$220/month in BKK1,see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Western Furnished 2BR Apartment:$450/month in Boeung Tompun Area
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • First floor Villa for rent near Derm Thkov Roundabout 3BR=$700/m
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ************************Nice apartment for rent 2bed=350$ near russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Western Furnished 1BR Apartment:$270/month near EOAN Mall
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1bedroom400$ top floor ,huge terrace new building apartment for rent
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Comfortable Flat (2bedroom 450$ only Ground Floor )no flooding near Royal Palace
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • first floor new furnished a/p 1bed=300$ near royal palace Ftee wifi,cable tv
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • A1 CAR RENTAL SERVICE
  យាន - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Very beautiful furnished a/p for rent 1bed=300$ near independent monument
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1 bed room flat in BKK2 for 350usd with big balcony
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • very big balcony second floor furnished flat for rent,1bedroom 250$ in bkk2
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Clean Apartment 1 Bedroom $300 in BKK2 Free Wi-fi& Cable T/V***
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • flat in safe area near olympic market 3 bed rooms $250 furnished
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • western style service apartment 2 bedroom near Boeng Trobak market $1000
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • wardrobe (Rolling) ទូសម្លៀកបំពាក់ (មានកង់រុញ)
  ផេ្សងៗ 

 •  
 • New Western Furnished 2BR Apartment:$550/month in BKK2 free wifi,see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • big Balcony furnished Apartment 1BR:$250/month in BKK3
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • great location ground floor villa,3bed=1000$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ground floor flat for rent 3bedroom 500$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • only 350$ per month 1bed furnished apartment for rent Russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Ground floor Furnished 1BR Apartment:$200/month for rent near River side $200
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • =============western apartment 1bed=350$ for rent in BKK3
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Good house for sale 15.5mx25m:$680000 in Phsar dem thkov
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Very Beautiful Balcony Apt in Russian Market 4 Rent,1BR=$350 +wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver
  យាន - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Pool&Gym Western Service Apt in Tuol Svayprey 4Rent,1BR
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Gym, swimming pool western apartment in Tuol Kok 2 bed room $1200
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 012xxx999 FOR SALE
  ទូរស័ព្ទ 

 •  
 • Land Sale near Independent Monument, Tonle Bassak, LS: 14x30m 1,400,000$
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Flat in BKK1 for rent 1 bed room $300 with balcony
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • very big balcony second floor furnished flat for rent,1bedroom 250$ in bkk2
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Room Apartment:$140/month free wifi,cable TV on street440
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Ground floor flat for rent at Beoung Tompun 3BR=250$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Western apartment for rent in Orussey Market 1BR=500$+cleaning service
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  

បង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
 


[ទាក់ទងយើង្ត]    [លក្ខន្តិកៈ]    [សមាជិកធ្វើការជាមួយក្រមហ៊ុន]

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា