English   Install Khmer Unicode
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.  
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក
សមាជិកភាព
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
សេចក្តីលំអិតរហ័ស
 
» ផែ្នកបំរើអតិថិជន ថ្មី
» ទាក់ទងយើង្ត
» បញ្ចូលជីវប្រវត្តិរបស់អ្នក
» បន្ថែមការងារថ្មី
» បង្កើតការផ្សព្វផ្សាយចំរុះថ្មី
» បញ្ជី​ក្រុម​ហ៊ុន
» Live Music & DJ Gig Guide
 
បញ្ជីរាយការងាររហ័ស
 
តារាងពេលពិសេស
» ការងារបនែ្ថមម៉ោង  (16)
» ពេលកំណត់ខ្លី  (21)
 
ប្រភេទអង្គភាព
» ធនាគារ / មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  (50)
» បារ / ភោជនីយដ្ធាន  (12)
» ភ្នាក់ងារលក់ឡាន  (1)
» ហាងលក់កុំព្យូទ័រ  (1)
» រោងចក្រ  (1)
» រដ្ឋាភិបាល  (1)
» មន្ទីរពេទ្យ / គ្លីនិកវេជ្ជសាស្រ្ត  (10)
» សណ្ឋាគារ / រមណីយដ្ឋាន  (5)
» អង្គភាពអន្តរជាតិ  (71)
» ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រៅស្រុក  (79)
» ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុក  (64)
» ការផ្សព្វផ្សាយ / ការបោះពុម្ពផ្សាយ  (8)
» អង្គការ  (85)
» ក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចផ្សេងៗ  (2)
» អង្គភាពឯកជន  (89)
» ភ្នាក់ងារលក់នឹងជួលអចល្យនទ្រព្យ  (6)
» សាលា/សកលវិទ្យាល័យ  (23)
 
ការផ្សព្វផ្សាយផេ្សងៗ
» អំពាវនាវឲ្យដាក់សំណើរសុំ  (5)
» ការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍  (2)
» ការអព្ជើាញឲ្យដេញថ្លៃ  (4)
» អាហារូបករណ៍  (2)
» ការអប់រំ/សិក្ខាសាលា  (7)
 
» បង្ហាញប្រភេទទាំងអស់
 
សេវាកម្មផេ្សងទៀត
» សៀវភៅ​ប្រយោគ​ខែ្មរ​/អង់គ្លេស​/បារាំង​​MP3
website security
មើលការងារក្រោយបំផុត    ( = ថ្មី )
   
 •   Permanent Airport Services Officer
  Branch of Hong Kong Dragon Airlines Limited (Dragonair) 
 •   International Elementary Teacher, and International Kindergarten Teacher
  Learning Jungle International School 
 •  
 •   Consultancy Service for Translation of Toolkits for Literacy Programming
  World Vision International  
 •   Sale Manager
  PANTOS Logistics (Cambodia) Co., Ltd  
 •   Legal Education and Translation Officer (Re-advertisement)
  Arbitration Council Foundation  
 •   Assistant OM
  Immenses Dragon Logistics Ltd.  
 •   Customer Service Representative
  Regus Business Centre (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Senior Web Developer, IT Manager, and Finance & Admin Officer
  Geekho (Cambodia)  
 •   Operational Auditor
  Intean Poalroath Rongroeurng Ltd.  
 •   Head of Programme (HoP)
  ADD International Cambodia  
 •   UNTF-PWD Project Manager (PM)
  ADD International Cambodia  
 •   Financial Consultant (Formerly Life Insurance Specialist)
  Prudential (Cambodia) Life Assurance PLC.  
 •   Management Information System (MIS) Assistant
  Population Services Khmer  
 •   Permanent Airport Services Officer
  Branch of Hong Kong Dragon Airlines Limited (Dragonair)  
 • SME Credit Officer​​ (មន្រ្តីឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូច និង មធ្យម), and Senior Credit Approval Officer
  AMK Microfinance Institution Plc  
 • RCO Support Officer (Retail Channel Operations)
  ANZ Royal Bank  
 • Head of Operational Risk and Transformation
  ANZ Royal Bank  
 • Senior Monitoring and Evaluation officer
  World Vision International  
 • Product Quality Manager for Woven – Located in Myanmar
  Representative Office of Puls Trading Far East Limited  
 • Sale Outdoor
  PRCC Royal Design Co., Ltd  
 • Gender Sensitivity Development
  Marie Stopes Cambodia  
 • Finance Executive
  Thansur Bokor Highland Resort  
 • Various Positions
  Piphup Thmey K-beauty Hospital  
 • Station Head
  Malaysian Airline Berhad  
 • Sales & Marketing Manager, Inbound Tours Sales Executive, and Out Bound Tour Operator
  ICG Travel & Tours Co., Ltd  
 • Community Outreach and Empowerment Officer (Cambodian National)
  Issara Institute  
 • Project Assistants for Sponsorship Information
  World Vision International  
 • Sales Manager (Japanese Nationality), Sales Representative (FMCG and Food Service), and Warehouse Clerk
  LSH (Cambodia) Pte. Ltd  
 • HR & Admin Assistant Internship, និង អ្នកសំអាតការិយាល័យ
  WaterSHED-Cambodia  
 • #23 Land Mine and UXO Safety Adviser
  Palladium (Cambodia) Ltd.  
 • Lecturers of Hospitality and Tourism
  Life University  
 • Deputy Chief of Party, Grants Manager, Social Inclusion Specialist, and Monitoring, Evaluation, and Communication Specialist
  East West Management Institute  
 • Medical Representative
  Zifam-Sudima Pharmaceutical Co. Ltd  
 • IT, and Video Editor and Graphic Designer
  CAM-ASEAN  
 • Safety Officer, Site Coordinator, and Site Architect
  Urban Architecture Co., Ltd.  
 • Managing Director
  TeukSaat 1001  
 • មន្រ្តីឥណទាន
  Serey Oudom Microfinance Plc  
 • Various Positions
  Prince Finance Plc  
 • Human Resources Manager
  Ha Tien Vegas Resort and Casino  
 • Programme Officer (PO)
  HEKS Cambodia  
 • Governance Technical Support Consultant: 6th CEDAW Report Writing and Capacity Development to Cambodia National Council for Women
  United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  
 • Social Worker, and Residential Care Center Director Support Facilitator
  M’lup Russey Organization  
 • Social Media and Marketing Officer
  Angkor Hospital for Children  
 • Consultancy: Evaluation of IWDA's ANCP Funded Safety & Security Program 2013-2016 - Cambodia Project
  International Women’s Development Agency  
 • Senior Finance Officer
  Community Health and Development Action  
 • Technical Support Engineer (Junior and Senior Level)
  TELOGIC  
 • IELTs Trainer (Urgent)
  Campus UK  
 • Assistant QA & Training Manager
  Hagar Catering & Facilities Management  
 • Senior C#, Net Developer (Urgent)
  KhmerDEV  
 • Sales Manager/Brand Manager, Store Managers, Sales Assistants, and Accountant
  Vattanac Investment Limited  
 • Information Technology Officer
  Cambodia Development Resource Institute (CDRI)  
 • Application Engineer
  NA  
 • Assistant to General Manager, Accounting Supervisor, and Chines Translator & Interpreter (Very Urgent)
  Ngy Heng Group Co., Ltd  
 • Branch Manager, and Sales & Marketing Officers
  CAMPU LONPAC INSURANCE PLC.  
 • Architect, and Draftsman (Shop Drawing)
  Branch of Hyundai Engineering Co.,Ltd.  
 • Electrical Engineer, QS (Quantity Surveyor), Chinese-English Translator, and Driver
  CACPM Co., Ltd.,  
 • NailBar service assistant
  Mith Samlanh  
 • Media Buyer and Planner, and Graphic Designer
  Buchka Advertising Co,.Ltd  
 • Marketing Assistant
  Red Wine House  
 • មន្ត្រីឥណទាន
  Krepo Microfinance  
 • Sales Agent, and Appraiser
  CPL Cambodia Properties Limited  

ការបង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ការងារដែលនៅទំនេរ
 

មើលការផ្សព្វផ្សាយចំរុះក្រោយបំផុត
 
 
 • Travel with safety & Comfort
  យាន - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Three storey villa updated for rent in Toulkork
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice big garden Furnished 3BR Villa for rent:$1000/month near Russian Market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • nice furnished A/P for rent near russian Russian market 1bed=350$+wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1bedroom 220$ furnished flat for rent in bkk2
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *❤* luxury 3bed=1400$very bright penthouse apartment see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Great location BKK1 2 bedroom $2400 with Rooftop swimming pool
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • flat in Russian market 1 bed room $200 furnished
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Rooftop swimming pool service apartment near Vietnam Embassy 1 bedroom $850
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Western apartment in quiet area near Independent monument 2 BR $1000
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Services Apartment 2 bedroom 750 near naga world
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 29 ROOM HOTEL RIVERSIDE CENTRE LOCATION FOR SALE
  ជំនួញ - ជួលរឹលក់ 

 •  
 • STALL FOR SALE IN SAMAKI MARKET
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • New service apartment in safe area near Royal Palace 1 bedroom $500
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • CAMBODIA LOGISTICS & TRANSPORTATION
  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម 

 •  
 • Newly furnished condo 2br/2bath 100m2, view on delta,facilities pool restaurant.
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • very nice apartment for rent,1bed=200$ see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1bedroom200$ furnished flat for rent near naga world
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *❤*1bedroom300$ bright comfortable apartment for rent see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *❤*available now! 2bed=450$new apartment for rent+ see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Western Furnished 2BR Apartment:$550/month near Russian Market,see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1 bedroom availble at Russian Market, furnished=300$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Gym-Apartment,$500/m, See photo
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ដីលក់នៅបឹងកេងកង១ :34mx33m:1m2:$5500
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Garden yard Ground floor Furnished-2BR Apartment:$400/m in Boeungtrabek,see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Western Kitchen Furnished 1BR Apartment:$150/m near ACE School,free wifi,see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Western Gym Furnished 1-2BR Apartment:$700-$1100/m in BKK3,see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 21 unit Apartment for sale:$2400000 in Toul Kork with swimming pool,see photos
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Large Balcony Furnished 1BR Apartment:$350/m near German Embassy,see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • nice Big Balcony 2BR furnished Apartment:$500/m in BKK1 see photo
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Sunny Gym- Furnished 1BR Apartment:$500/month in BKK2 (MLS : BKK15)
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • huge garden balcony furnished 1BR Apartment in BKK2:$300/m free wifi,see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Large Balcony Furnished 1BR Apartment:$350/month near German Embassy
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Furnished 1BR Apartment in Toul Kork:$600-$650/month free wifi,see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ផ្ទះថ្មីល្អស្អាត New Houses $78,000 នៅពោធិចិនតុង
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Website Design, Facebook marketing, E-commerce
  ការបោះពុម្ពផ្សាយ 

 •  
 • Cheap Condo for sale 45M2 for 36500$ near Ang Tang Toul Kork st. 514
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • ប្រញាប់លុយបង្វិល Fortuner 2014 Auto 4x4 ម៉ាស៊ូត Tel:012 992177/015 992177
  យាន - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Beautiful Balcony Apt at Russian Market 4 Rent,3BR=$550 free wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Land for sale 110$ /m2
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Land for sale 38500$
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • =============1bed=150$ furnished studio for rent near st 271
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • apartment for rent good located and safe quite 2B $300
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *** 2BR furnished at Kampuchea Krom western apartment
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1 bed room at riverside fully furnished good located
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 500$ with Pool ,Gym near River side good location and available now
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • &&&&&&&====1 bed=300$ funished flat for rent in BKK2
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • House for rent $600 (Borey Peng Hout St.371)
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1 BEDROOMS APARTMENT=250$ PER MONTH,
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1 bedrooms with furnished 300$ per month=========================
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Brand New Apartment for Rent Price: $200/month
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1 bed with full furnished=250$ free cleaning,WIFI, Water, Cabe tV,
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2 BEDROOM=1250$ PER MONTH, Tonle Bassac
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • >>Brand New Apartment 1bed Fully funrnished, big balcony nice view, $500/m<<
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Apartment 2 bedrooms=400$, Toul Sleng
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Special Price Promotion Season Hotel 3Stars and 4Stars in Siem Reap
  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម 

 •  
 • 1bed=250$ furnished A//P in bkk3=====================
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • មានសេវាជួលបង់រំលោះលក់នឹងជាវលក់បន្ត(GPS)!
  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម 

 •  
 • 2 Modern Bdrms Service Apt near Russian Market 4 Rent,2BR
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • service apartment for rent 1bed=400$ south russian market free gym,cleaning,wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  

បង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
 


[ទាក់ទងយើង្ត]    [លក្ខន្តិកៈ]    [សមាជិកធ្វើការជាមួយក្រមហ៊ុន]

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា