Bong Thom Dot Com

ការងារ, ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះ និងសេវាកម្មផេ្សងៗសំរាប់ប្រទេសកម្ពុជា

  English   Install Khmer Unicode
 
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក
សមាជិកភាព
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
សេចក្តីលំអិតរហ័ស
បងធំ- លេខដំរី:  
» បញ្ចូលជីវប្រវត្តិរបស់អ្នក
» បន្ថែមការងារថ្មី
» បង្កើតការផ្សព្វផ្សាយចំរុះថ្មី
» បញ្ជី​ក្រុម​ហ៊ុន ថ្មី
» Live Music & DJ Gig Guide
មើលការងារពី បងធំ ដត​​ ខម តាម ហ្វេសបុក
 
បញ្ជីរាយការងាររហ័ស
 
តារាងពេលពិសេស
» ការងារបនែ្ថមម៉ោង  (11)
» ពេលកំណត់ខ្លី  (18)
 
ប្រភេទអង្គភាព
» បារ / ភោជនីយដ្ធាន  (6)
» ស្ថានទូត  (2)
» រដ្ឋាភិបាល  (1)
»  (1)
» អង្គភាពអន្តរជាតិ  (60)
» អង្គការ  (60)
» អង្គភាពឯកជន  (230)
» សាលា/សកលវិទ្យាល័យ  (17)
 
ការផ្សព្វផ្សាយផេ្សងៗ
» ការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍  (3)
» ការអព្ជើាញឲ្យដេញថ្លៃ  (2)
» អាហារូបករណ៍  (2)
» ការអប់រំ/សិក្ខាសាលា  (3)
 
» បង្ហាញប្រភេទទាំងអស់
 
សេវាកម្មផេ្សងទៀត
» សៀវភៅ​ប្រយោគ​ខែ្មរ​/អង់គ្លេស​/បារាំង​​MP3
website security
 
ឯកសារ RSS
ការងារថ្មីៗទាំងអស់
ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះថ្មីៗទាំងអស់
ជំនួញ - ជួលរឹលក់
កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់
ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់
ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល
ដី - សំរាប់លក់
ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម
អ្វីត្រូវធ្វើ
យាន - សំរាប់លក់
Click here to download an RSS browser
 
ចំណាំៈ ចំនួន​ក្នុង​រង្វង់​ក្រចក​ខាង​លើ​គឺ​ជា​ចំនួន​ការ​ផ្សាព្វ​ផ្សាយ​ដែល​មាន​ក្នុង​ប្រភេទ​តំណែង​នោះ
មើលការងារក្រោយបំផុត    ( = ថ្មី )
រកចំណងជើងការងារ
   
 •    Call for Applicants, 2015 Asia Foundation Development Fellows Program
  The Asia Foundation 

 •  
   
 •   HR Data Officer
  Sihanouk Hospital Center of HOPE  
 •   Consultancy to Conduct Evaluation of ECHO Flood Recovery Project
  Dan Church Aid  
 •   Documentation of ECHO Flood 2013 Recovery Project
  Dan Church Aid  
 •   Draft Man
  Mong Reththy Investment Cambodia Oil Palm Co., Ltd  
 •   Sous Chef (Full-time & night shift)
  Chinese House Art Gallery and Lounge Bar  
 •   Cook
  Partners In Progress  
 •   គ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាឯកទេស (គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា និង កុំព្យូទ័រ), គ្រូបឋមសិក្សា និង គ្រូមត្តេយ្យ
  Pour un Sourire d Enfant  
 •   Various Positions
  Pour un Sourire d Enfant  
 •   Outreach Consultant
  BBC Media Action  
 •   The 2015 YSEALI Civil Society Development Fellows Program
  Cooperation Committee for Cambodia  
 •   Programmer
  Cambodia Air Traffic Services Co., Ltd.  
 •   External Audit
  Phnom Srey Organization for Development  
 •   ICSE Volunteer
  VSO Cambodia  
 •   មន្រ្តីឥណទាន​
  ANDET  
 •   Mathematics and Homework Teacher
  Green Gecko Project  
 •   Youth Camp Volunteer
  Transparency International Cambodia  
 •   Administrative Assistant
  Western International School  
 •   Marketing Officer and Senior Sales Executive
  K Thong Huot Telecom Co. Ltd.  
 •   Local Coordinator EXCEL
  World Vision Cambodia  
 •   Internal Auditor
  World Vision Cambodia  
 •   Technical Support, Project Coordinator and Disaster Risk Reduction Facilitator
  World Vision Cambodia  
 •   Community Program Officer and Admin Finance Officer
  Community Health and Development Action  
 •   Legal & Information Officer
  Cambodian Federation of Employers and Business Associations  
 •   Underwriting Officer and Customer Support Officer
  Prevoir (Kampuchea) Micro Life Insurance Plc  
 •   Assistant Office Manager
  Halo Trust  
 •   Technician and Store Keeper/Administrative Assistant
  Functional Engineering (Cambodia) Ltd  
 •   គណនេយ្យ
  Phnom Srey Organization for Development  
 •   Nurse
  Thi Quynh Fountain of Youth Co., Ltd  
 •   គ្រូបង្រៀនផ្នែកបឋមសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់ទី៤
  Goldstone School of HOPE Worldwide  
 •   Advisor – Health Service Delivery
  GIZ  
 •   INVITATION FOR BIDS (IFB)
  URS Corporation  
 •   Consultant to Develop Training Manual on Gender and Good Governance
  Khmer Women’s Cooperation for Development  
 •   Technical Officer - Training, Technical Officer-Research, Field Assistant, and Driver
  Malaria Consortium  
 •   Monitoring, Evaluation, Accountability & Learning (MEAL) Officer
  Catholic Relief Services  
 • Sector Specialist
  The Asia Foundation  
 • Accountant and Receptionist
  SMCS-INVESTMENTS  
 • IT Officer, Internal Audit & Evaluation Assistant and បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត​ផ្នែកគណនេយ្យ
  VisionFund Cambodia  
 • Various Positions
  Silvertown Metropolitan Co ltd  
 • Monitoring & Evaluation Officer
  Partners for Development  
 • ជំនួយការផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាម
  SATHAPANA Limited  
 • បុគ្គលិកលក់ និង​ គណនេយ្យករ
  Pumba Enterprise (Cambodia) Ltd  
 • Operational Hydro-Meteorologist / Forecaster
  Mekong River Commission  
 • Accountant/ Bookkeeper
  MAGNA Children at Risk  
 • Deputy Head of Internal Audit Department
  Thaneakea Phum (Cambodia) Ltd.  
 • ភ្នាក់ងារប្រឹក្សាឥណទាន
  Community Capital Development Agency Organization (CCDA)  
 • Senior Accountant
  Intertek Testing Services (Cambodia) Co., Ltd.  
 • Conservation Programme Manager
  WWF  
 • Project Medical Marketing Assistant
  DKSH (Cambodia) Ltd  
 • Accountant and Customer Service
  M.O.M Treelink Co.,Ltd  
 • District Business Advisor
  iDE Cambodia  

ការបង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ការងារដែលនៅទំនេរ
 

មើលការផ្សព្វផ្សាយចំរុះក្រោយបំផុត
រកចំណងជើងការផ្សាយចំរុះ  
 
 • Western apartment just available in Tuol Kok area 3 bed room $1200
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Providing special promotion air ticket, Passport , hotel booking !!
  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម 

 •  
 • 977777xxx/888888xxx/7177777 For Sell
  ទូរស័ព្ទ 

 •  
 • sunny and western apartment near Olympic stadeum 2 bed room $700
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Apartment for Rent 1bedroom $250/month Near Royal Palace
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Apartment for rent 2bedroom $350/m Balcony Near Russian Market Free Wifi Cable
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • HERBDAY LADIES NAPKIN សំឡីអនាម័យនារី
  ផេ្សងៗ 

 •  
 • large balcony flat in safe area in BKK1, 1 bed room $300
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Serviced Apartment for rent
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Boutique Hotel for sale and Rent in Siem Reap
  ជំនួញ - ជួលរឹលក់ 

 •  
 • Penthouse with nice garden terrace 3Br furnished Apartment ,$1800/m, See photo
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 0889997991, 0889991121, 0974114116, 0887779757, 0974448885
  ទូរស័ព្ទ 

 •  
 • Swimming Pool Furnished 2BR Apartment,$700/m, See Photo
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *❤* 2bed=450$brand new apartment for rent bkk3
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Furnished 2BR Apartment , free wifi ,cleaning service,$300/m, See photo
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • =====goood apartment for rent,2bed=450$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *❤*available now! 1bed=300$very cute new apartment
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *❤*2bed=600$ new building ground floor western apartment with small garden
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ** Bar/Restaurant for Special Sale - Street 51 **
  ជំនួញ - ជួលរឹលក់ 

 •  
 • iPhone 6 Plus Case (Ultra Hybrid)
  ទូរស័ព្ទ 

 •  
 • *❤*very cute apartment for rent,1bed=200$ available now
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ====1bed=300$ very new apartment for rent,
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • available now! 2bed=300$ apartment
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • new western service apartment for rent,3bed=1200$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • House for sale
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Garden Villa For Rent,$1200/m,Near Russian Market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ****Villa For Rent,5bedrooms:$2200/m,For OFFICE/RESIDENCE
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Best Swimming Pool Villa For Rent,Nice Garden,$3000/m,Big Land
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Serviced Swimming Pool Apartment in Toul Tom Pong, $800/month
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Pool Western 1 bedroom Apartment For Rent$350/month
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 4m x 12m: 150$/month
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Furnished Apartment 2BR:$300/m in BKK3 see photo
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • URGENT LAND FOR SALE
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • @@ Serviced Apartment 4Rent,Big Balcony,$800/m,2Bedrooms,BKK1 @@
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Beautiful Garden Villa For Rent,$1500/m,3Bedrooms,Large Parking***
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • great location, comfortable service apartment for rent,2bed=550$+wifi+lift
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Small Villa with big garden For Rent,3Bds,$700/m
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • @@@Great View Mekong River Western Apartment For Rent,2Bed:$1000/m@@@
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Fully Furnished Apt in BKK2 for Rent,1bdrm=$280/m
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Branch new Flat near Russian market 2 bed rooms $400 large balcony
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2bed rooms available BKK2/350$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Land For Sale And Can Make The Building,Price::780000
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Villa for sale, 20x27, 780000$
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • 1bed=200$fully furnished flat
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • >>>= 2 bed apartment available 300$/month
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • @^^ @ 2 bed room $400 in BKK3 @^^ @
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • >>> New House For Rent 1bedroom 350$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ====///==== Nice Apartment Avialable Russian Market 500$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ====-//==-2bedrooms House BKK3 400$/ Full Furniture
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • >>= New apartment 2beds Available Near Royal Palace 550$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  

បង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
 


[ទាក់ទងយើង្ត]    [ផ្តល់មតិ]    [លក្ខន្តិកៈ]    [សមាជិកធ្វើការជាមួយក្រមហ៊ុន]

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2014. ក្រុមហ៊ុនក្រមា