English   Install Khmer Unicode
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.  
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក
សមាជិកភាព
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
សេចក្តីលំអិតរហ័ស
 
» ផែ្នកបំរើអតិថិជន ថ្មី
» ទាក់ទងយើង្ត
» បញ្ចូលជីវប្រវត្តិរបស់អ្នក
» បន្ថែមការងារថ្មី
» បង្កើតការផ្សព្វផ្សាយចំរុះថ្មី
» បញ្ជី​ក្រុម​ហ៊ុន
» Live Music & DJ Gig Guide
 
បញ្ជីរាយការងាររហ័ស
 
តារាងពេលពិសេស
» ការងារបនែ្ថមម៉ោង  (17)
» ពេលកំណត់ខ្លី  (28)
 
ប្រភេទអង្គភាព
» ក្រុមហ៊ុន កសិកម្ម / ក្សេត្រកម្  (7)
» ធនាគារ / មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  (31)
» បារ / ភោជនីយដ្ធាន  (7)
» ក្រុមហ៊ុន សំណង់  (3)
» រោងចក្រ  (3)
» ស្ថានទូត  (4)
» រដ្ឋាភិបាល  (2)
» រដ្ឋាភិបាល/គំរោងអង្គការ  (3)
» មន្ទីរពេទ្យ / គ្លីនិកវេជ្ជសាស្រ្ត  (11)
» សណ្ឋាគារ / រមណីយដ្ឋាន  (5)
» ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រៅស្រុក  (38)
» ការផ្សព្វផ្សាយ / ការបោះពុម្ពផ្សាយ  (3)
» អង្គភាពអន្តរជាតិ  (60)
» អង្គការ  (74)
» ក្រុមហ៊ុន ផលិតឱសថ  (1)
» អង្គភាពឯកជន  (46)
» ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុក  (27)
» ភ្នាក់ងារលក់នឹងជួលអចល្យនទ្រព្យ  (5)
» សាលា/សកលវិទ្យាល័យ  (25)
» ក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចផ្សេងៗ  (84)
» ទីភ្នាក់ងារ​​ ទេសចរណ៍  (8)
» ក្រុមហ៊ុន ទូរគមនាគមន៍  (1)
 
ការផ្សព្វផ្សាយផេ្សងៗ
» អំពាវនាវឲ្យដាក់សំណើរសុំ  (7)
» ការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍  (1)
» ការអព្ជើាញឲ្យដេញថ្លៃ  (5)
» ការអប់រំ/សិក្ខាសាលា  (1)
 
» បង្ហាញប្រភេទទាំងអស់
 
សេវាកម្មផេ្សងទៀត
» សៀវភៅ​ប្រយោគ​ខែ្មរ​/អង់គ្លេស​/បារាំង​​MP3
website security
មើលការងារក្រោយបំផុត    ( = ថ្មី )
   
 •   Account Receivable Assistant/Clerk (Urgent)
  Krawma 
 •   Deputy Manager/Supervisor
  Khmer Rich Holding Co., Ltd 
 •   Financial Consultant
  Prudential (Cambodia) Life Assurance PLC. 
 •   Various Positions
  Learning Jungle International School 
 •   Marketing Executive
  Krawma 
 •   Marketing Officer, អ្នកប្រឹក្សាសហគ្រិន, Cashier & Administrator, and Various Positions
  TeukSaat 1001 
 •   Senior Accountant
  T.W.I.N Agri Tech Co., Ltd 
 •   Various Positions
  Cambodian Public Bank 
 •   Credit Officer, H.R Supervisor, and Marketing Officer
  Microfinance Amatak Capital Plc. 
 •   Caregiver, និង អ្នកអប់រំ និងថែទាំកុមារតូច
  Planète Enfants & Développement 
 •   Various Positions
  Prudential (Cambodia) Life Assurance PLC. 
 •   SCRUM Product Owner
  Krawma 
 •  
 •   Request for Applications from Businesses: Testing Innovations in the Vegetable Sub-Sector
  Branch of ABT Associates Inc.  
 •   Junior Logistics Assistant
  Mines Advisory Group  
 •   គ្រូ​បង្រៀន​កម្រិត​វិទ្យាល័យ
  Cambodian Children's Fund  
 •   Grants Officer
  RTI International  
 •   Sales and Marketing Executive, and Customer Service Officer
  JD Pools (Cambodia)  
 •   Events Assistant, and Social Media Assistant
  Support Her Enterprise Co., Ltd.  
 •   Various Positions
  AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.  
 •   Various Positions
  AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.  
 •   Various Positions
  AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.  
 •   Call Center
  PayGo Sea (Cambodia) PLC  
 •   Finance and Administration Manager
  Nexus for Development  
 •   Teller, Compliance Officer, Loan Officer, and IT Assistant
  First Commercial Bank Phnom Penh Branch  
 •   Modern Trade Team Leader, Marketing Executive, Accounting Staff, and Quality Assurance/Quality Controller
  Rohto Mentholatum (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Engineer, and Programmer
  Cambodian Distribution System  
 •   Branch Manager, Risk Control Officer, Assistant Manager, Credit Officers, and HR Officer
  CMK PLC.  
 •   Tourism Assistant
  Cambodia YMCA  
 •   អ្នកគ្រប់​គ្រងស្តុក
  Mango Powertools Shop  
 • Account Receivable Assistant/Clerk (Urgent)
  Krawma  
 • Donors Relations Manager, and Social Workers
  Enfants d'Asie  
 • Architectural Design
  Context Architecture Co.,Ltd  
 • National Consultant, and International Technical Advisor/Consultant
  Ministry of Education Youth and Sport  
 • ជំនួយ​ការ​មេធាវី
  Specialist Law Firm  
 • Consultant to Support the Deliverables Projects
  Clinton Health Access Initiative - CHAI  
 • Request For Proposal - Baseline Assessment For Women Entrepreneurs Act (We Act) Project
  Pact Cambodia  
 • Consultancy for Evaluating for Most Vulnerable Children Education and Protection Project
  Salvation Centre Cambodia  
 • Research Assistant
  Causal Design Co., Ltd.  
 • Residential Guard
  U.S. Embassy  
 • Marketing and Fundraising Assistant
  EGBOK (Everything’s Gonna Be OK) Mission  
 • Deputy Manager/Supervisor
  Khmer Rich Holding Co., Ltd  
 • Sales and Marketing
  Collingwood School of Phnom Penh  
 • Laboratory Technician
  National Institute of Health (NIH) of USA  
 • Sales Man
  Map Pacific Cambodia Co., Ltd.  
 • Various Positions
  Sokha Kambol Polyclinic  
 • Various Positions
  Westline Education Group  
 • Various Positions
  Le Grand Palais Boutique Hotel  
 • Relationship Officer (Loan Marketing Officer)
  DGB Specialized Bank  
 • Technician
  PRIMEX International Co., Ltd  
 • Credit Officer, Loan Marketing Officer, Compliance Officer, and Risk Officer
  Booyoung Khmer Bank  
 • Intern – Finance and Admin
  Save the Children  
 • National Project Coordinator
  GIZ Office Phnom Penh  
 • Branch Manager
  Intean Poalroath Rongroeurng Ltd.  
 • We Can Read and Write (WCRW) Project Coordinator
  Samaritan's Purse International Relief  
 • Tender for ICT Audit and Networking Infrastructure Set Up
  European Chamber of Commerce in Cambodia  
 • 3D Designer, and Architect
  Scazma (Cambodia) Co., Ltd.  
 • Facility Assistant
  Delano Development Co., Ltd  
 • Sales & Reservation Executive, Accounting Manager, Bookkeeper, and Restaurant Cashier
  DineBeyond Services  
 • Various Positions
  Prasethpheap Finance Plc  
 • Financial Consultant
  Prudential (Cambodia) Life Assurance PLC.  
 • Various Positions
  Trans Star Freight Pte., Ltd  
 • Accountant
  Koh Thmey Technology Co., Ltd  
 • Sales Manager, and Sales Account Executive
  All Cambodia Aviation Travel & Tours Co., Ltd (ACA Travel & Tours)  
 • Various Positions
  CAM-ASEAN  
 • បុគ្គលិក​ស្ម័គ្រចិត្ត​ផ្នែក​ត្រួត​ពិនិត្យ​ចម្រោះ​ទឹក
  Clear Cambodia  
 • Various Positions
  Learning Jungle International School  
 • HR & Admin Manager
  Hope for Justice  
 • Sales Officer
  The Green Farmers Siem Reap Association  
 • Law Enforcement Manager
  REPRESENTATIVE OFFICE OF ARD, INC  
 • បុគ្គលិក​ផ្នែក​កិច្ចការ​ទូទៅ
  University of Health Sciences  

ការបង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ការងារដែលនៅទំនេរ
 

មើលការផ្សព្វផ្សាយចំរុះក្រោយបំផុត
 
 
 • ទទួលទិញលេខទូរស័ព្ទលេខពិសេសដែលមិនប្រើ
  ទូរស័ព្ទ 

 •  
 • ==== ☻=☻>Nice furnished A/P first floor for rent 1bed=350$ near royal palace
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1 Bedroom Furnished Apartment for Rent in Phnom Penh,Boeng Tompun
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ផ្ទះជួល House for Rent
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Twin Villa for Sale- Borey Phnom Penh Thmei New Aeon 2
  ផេ្សងៗ 

 •  
 • អានអនឡាញ
  ផេ្សងៗ 

 •  
 • Apartment For rent 1bed :$320/m near Russain market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ========☻===☻===> 1bed=170$ Studio A/P for rent​​ in beong tompun area
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice furnished apartment 1bed=300$ near toul sleng museum
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Khmer villa available for rent in chomkarmon
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Land in BKK1 for sale 580m2 $2500000
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Western style apartment 1BR 500$, 2 bedroom $700 near Russian market with gym
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • one bed room apartment only $230 per month
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Built apartment in Tuol kok area 1 bed room $500 with westen furniture
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • flat in safe and quiet area 1 bed room $180 near Royal Palace
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • big balcony flat in safe location in BKK1 with 2 bedroom $550
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Very Beautiful Balcony Apt 4 Rent near derm thkov round about,2BR=$450 +wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • =====>1bed=320$ Nice furnished a/p for rent​​ near Russian market Free wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • =============western apartment 1bed=350$ for rent in BKK3
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • only 350$ per month 1bed furnished apartment for rent Russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Western Service Apartment in Russian market 2 bed room $500************
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • elevator new apartment for rent,2 bedroom 500$ near river side
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • =☻===☻===> 1bed280$ Nice A/P for rent​​ near russian market free wifi,lift
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Cambodia Passport service!
  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម 

 •  
 • ដីឧស្សាហកម្មឬលំនៅដ្ឋានសម្រាប់លក់បន្ទាន់
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • western apartment in safe area in Tuol Kok location 2 bed room $450
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • furnished studio apartment:$150/m near Russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Rooftop penthouse with pool 1 bedroom $1300 near Russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ឃ្លាំងនិងទូរត្រជាក់សំរាប់ជួល
  ការិយាល័យសំរាប់ជួល 

 •  

បង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
 


[ទាក់ទងយើង្ត]    [លក្ខន្តិកៈ]    [សមាជិកធ្វើការជាមួយក្រមហ៊ុន]

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2019. ក្រុមហ៊ុនក្រមា