English   Install Khmer Unicode
 
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក
សមាជិកភាព
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
សេចក្តីលំអិតរហ័ស
 
» ផែ្នកបំរើអតិថិជន ថ្មី
» ទាក់ទងយើង្ត
» បញ្ចូលជីវប្រវត្តិរបស់អ្នក
» បន្ថែមការងារថ្មី
» បង្កើតការផ្សព្វផ្សាយចំរុះថ្មី
» បញ្ជី​ក្រុម​ហ៊ុន
» Live Music & DJ Gig Guide
 
បញ្ជីរាយការងាររហ័ស
 
តារាងពេលពិសេស
» ការងារបនែ្ថមម៉ោង  (16)
» ពេលកំណត់ខ្លី  (4)
 
ប្រភេទអង្គភាព
» បារ / ភោជនីយដ្ធាន  (9)
» ស្ថានទូត  (1)
» រដ្ឋាភិបាល  (4)
» រដ្ឋាភិបាល/គំរោងអង្គការ  (3)
» អង្គភាពអន្តរជាតិ  (64)
» អង្គការ  (58)
» ក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចផ្សេងៗ  (1)
» អង្គភាពឯកជន  (263)
» ភ្នាក់ងារលក់នឹងជួលអចល្យនទ្រព្យ  (3)
» សាលា/សកលវិទ្យាល័យ  (27)
 
ការផ្សព្វផ្សាយផេ្សងៗ
» អំពាវនាវឲ្យដាក់សំណើរសុំ  (1)
» ការអព្ជើាញឲ្យដេញថ្លៃ  (5)
» ការអប់រំ/សិក្ខាសាលា  (3)
 
» បង្ហាញប្រភេទទាំងអស់
 
សេវាកម្មផេ្សងទៀត
» សៀវភៅ​ប្រយោគ​ខែ្មរ​/អង់គ្លេស​/បារាំង​​MP3
website security
មើលការងារក្រោយបំផុត    ( = ថ្មី )
   
 •   Operations Assistant (Japanese Speaking)
  Lucky Ruby Casino 
 •   Maintenance Supervisor
  Sika Cambodia Ltd 
 •  
 •   Operations Assistant (Japanese Speaking)
  Lucky Ruby Casino  
 •   Restaurant Manager (Urgent)
  Brewmaster - Barista & Lounge  
 •   Consultancy Call for External Program Evaluation Service
  Khmer Youth and Social Development  
 •   Executive Director 

  The British Chamber of Commerce Cambodia  
 •   Purchasing Officer
  Phare Performing Social Enterprise Co., Ltd  
 •   Market Research & Marketing Specialist
  KOTRA Phnom Penh  
 •   អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល
  Cambodian Youth Network (CYN)  
 •   Consultant-Application Developer
  Malaria Consortium  
 •   Various Positions
  Sokha Hotel Co. Ltd  
 •   Volunteers & Partnerships Program Coordinator
  Cambodian Children's Fund  
 •   Relationship Manager – Lending
  ANZ Royal Bank  
 •   Consultant for Child Poverty Thematic Strategy 2016-2020
  Save the Children  
 •   Marketing Assistant, and Service/Caisher
  RED WINE HOUSE  
 •   Customer Support Officer
  Credit Bureau (Cambodia) Co., Ltd  
 •   Project Manager – Green Voices Cambodia
  Cambodian Human Rights Action Coalition  
 •   Sales Manager
  True Companion Logistics (Cambodia) Co., Ltd  
 •   Membership Services Executive, Membership Services Assistant, and Membership Services Intern
  Cambodian Federation of Employers and Business Associations  
 •   Assistant Field Coordinator
  Child's Dream Cambodia Organization  
 •   Senior Leasing Executive
  Shopping Center Sorya PLC  
 •   Data Input Officers
  Forte Insurance (Cambodia) Plc.  
 •   Procurement Senior Staff
  HOPE Worldwide Medical Center  
 •   Database/ Website/ Graphical Information Systems Coordinator
  Global Alliance for Children (GAC)  
 •   Communications Coordinator
  Global Alliance for Children (GAC)  
 • Consultant to Create a Publication / Book(let)
  Save Cambodia’s Wildlife  
 • Various Positions
  World Vision International  
 • Project Officer and Social Worker
  Free To Shine  
 • Marketing Manager, Marketing Officer, Sales Executive, and End of Day Officer
  LY HOUR PAY PRO PLC  
 • HR Business Partner for WaterSHED Venture (Urgent)
  WaterSHED Ventures  
 • Area Manager, អ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់ (Area Supervisor), and WASH Marketing Program Officer (Urgent)
  WaterSHED-Cambodia  
 • Provincial Coordinator (Urgent)
  Krousar Yoeung  
 • Native Chinese Teachers, and Native English & Computer Teachers
  Golden Gate American School  
 • Various Positions
  Plan International Cambodia  
 • Various Positions
  PRASAC MFI Ltd  
 • Commercial Agronomists
  iDE Cambodia  
 • Medical Doctor
  Happy Chandara School  
 • Housekeeping Supervisor, Front Office Supervisor, and Accounts Receivable Officer
  Navutu Dreams Resort & Wellness Retreat  
 • Native English Teacher
  New International School of Cambodia  
 • National Geographic Information Specialist
  International Centre for Environmental Management  
 • អ្នកដឹកជញ្ជូន (អ្នកដឹកឥវ៉ាន់)
  KH Transportation Express Co.,Ltd  
 • Assistant to President, Sales Executive - Sale Department, Console Manager, and Courier Manager
  SHA Transport Express Co.,Ltd  
 • Sponsorship Officer
  ActionAid  
 • Community Development Project Manager, and Sponsorship Service Facilitator (Re-announcement)
  Good Neighbors Cambodia  
 • Request for Expression of Interest Analyst (Tax Revenue Forecasting Model Development)
  Ministry of Economy and Finance  
 • អ្នកបើកបរ
  Ministry of Economy and Finance  
 • Product Development Manager, and Product Development Officer
  Hattha Kaksekar Limited  
 • Business Development Manager and Business Development Executive
  New Union (Cambodia) Capital Pte Ltd  
 • National Project Coordinator, Project Finance Officer, and Administrative Officer
  CAMPAS Project  
 • Various Positions
  Canadia Bank PLC  
 • Homeroom Teacher
  Lucky Combi Co., Ltd  
 • Sales Manager, and Sale Consultant
  Camko Motor Company Ltd  
 • Project Driver
  Food and Agriculture Organization of The United Nations  
 • Various Positions
  ASPIRE Project, MAFF  
 • Fishery Project Manager
  VSO Cambodia  
 • Maintenance, Cleaner, Driver and Security
  Kravan Hotel  
 • Housekeeper, Laundry Staff, Cook & Dish Washer, Bartender and Service
  Kravan Hotel  
 • Stockeeper, Sale & MKT, Front Office, Room Auditor and Reservation Officer
  Kravan Hotel  
 • General Manager, Assistant to GM, Accountant, HR & Admin and Procurement
  Kravan Hotel  
 • Senior Sales Admin Supervisor, and Sales Admin
  Construction Chemicals World Co., Ltd.  
 • Request For Proposals Investing in Infrastructure (3i)
  Palladium (Cambodia) Ltd.  
 • អ្នកសំរបសំរួលផ្នែកបច្ចេកទេសតំឡើងចំរោះ (Filter Technical Facilitator) និង បុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យចម្រោះទឹក (Filter Monitoring Staff)
  Clear Cambodia  

ការបង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ការងារដែលនៅទំនេរ
 

មើលការផ្សព្វផ្សាយចំរុះក្រោយបំផុត
 
 
 • Full Service Apartment for rent 2bedroom $650/m Boeng KengKang1 Free Wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Office space for RENT - Parkway Square - 41sqm
  ការិយាល័យសំរាប់ជួល 

 •  
 • Office space for RENT - Parkway Square
  ការិយាល័យសំរាប់ជួល 

 •  
 • 1bed=300$ furnished apartment for rent in bkk3
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • High Floor Serviced Apartment For Rent,$1600/m,3Bedrooms,Pool,Gym,Sauna
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Flat Close to Mekong University Football Field.
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Cambodia Cars Rental Service !!!
  យាន - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ==☻=☻===>1bed=250$ Nice flat for rent​​ near toul sleng museum
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *❤*new western apartment for rent,2bedroom300$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ផ្ទះលក់បន្ទាន់
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • ***Brand New Serviced Apartmnet 1bed $45-600/m Services included, Near Olympic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ROOM for RENT per MONTH starting at 60 US$, SIEM REAP
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ¤€¤€¤€ $150 /M one bed room standard un furniture at russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • apartment for rent good located and safe quite 2B $300
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • toul kork area apartment $180/M,studio room
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2bedrooms apartment available near by Russian market 400usd/month
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • land for sell urgently in Kampot (Ton Hon Border)
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Newly furnished condo 2br/2bath 100m2, view on delta,facilities pool rest.
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • River Villa For Sale 900K (4Br)
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Urgent sale, Toyota Camry 03 LE
  យាន - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Western Villa in South of Russian Market for Rent,6BR
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *❤* apartment for rent,3bed=600$, huge private terrace see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • pool,gym brand new apartment for rent,2bedroom850$ see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • branch new apartment in safe area near Russian market 1 bed room $350
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Coffee Careering for Wedding & Events
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Brand New Western Service Apt in Riverside 4Rent,1BR
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Big Pool furnished 1BR Apartment in BKK1:$750/month free WiFi,cable tV(MLS:B2)
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice big Balcony furnished Apartment 3BR:$700/m in BKK2
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice western 2BR furnished Apartment for in BKK1
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Big and new service apartment close to Riverside 1 bedroom $900
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Sunny Furnished 1BR Apartment:$500-$550/month in BKK3
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Big Balcony Furnished 3BR Apartment:$600/month in BKK3
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Brand New Western Elevator Apartment in Russian Market for Rent,1BR=$450
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 012 996 168 FOR SALE
  ទូរស័ព្ទ 

 •  
 • French style furnished 2BR Apartment in BKK1
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Western 1BR furnished Apartment:$350/m in BKK3,free wifi,cable TV
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Furnished 2BR Apartment:$700/m in BKK1
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Western Service Apartment in Tuol Kork for Rent,1BR=$700
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Land 7NG 12000$ for two plots
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • ¶¶¶ Fully Furnished Big Bal A/P for Rent in Riverside 2B=460$ Pic Inside¶¶¶¶¶¶
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ***=== 3B= 1700$ furnished small beautiful villa for rent ====
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice apartment (2 bedroom 450$) in safety area in Russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Rooftop swimming pool, gym western apartment,Russian market 2BR $1100
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Apartment for Rent 2bedroom $350/m Balcony Near Royal Palace Free Wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Apartment for Rent 1bedroom $150/m Balcony Near Street 271 Free Wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • =============available now!1bed=250$ NEW apartment for rent near russiam market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New service apartment in Boeng Trobak 1 bedroom $500
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New And Cheap House for rent 1bedroom $250/m in BKK3 balcony Free Wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Apartfor rent 1bedroom $300/m Near Russian Market Free Wifi,CableT/V**
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Brand NewApartment for Rent Fully Furnished 1bed:$350/m (Free Wi-Fi....)
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Apartment for Rent 1bedroom $400/month free wifi Near Royal Palace
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Sell land-ដីលក់: កាណាឌីយ៉ា Canadia
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Units Avalable 2bed 7floors Toul Tom pung 600usd
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Very nice partment For Rent,1bed=250.$ In BKK3 *Free Wi-Fi &Cable T/V**
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Small Villa For Rent 4bedrooms $1000/m Near Russian Market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Brand New Apart for rent South of Russian Market,2BR:$300/m ****
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Yamaha TTR250 Raid Motorbike
  ទូទៅ - សំរាប់លក់ 

 •  
 • 1 BEDROOM=300$ PER MONTH, Free WIFI
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2 bedrooms furnished in near Lucky market =800$......................
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • flat with 2 bedroom=400$==========
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  

បង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
 


[ទាក់ទងយើង្ត]    [លក្ខន្តិកៈ]    [សមាជិកធ្វើការជាមួយក្រមហ៊ុន]

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា