English   Install Khmer Unicode
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.  
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក
សមាជិកភាព
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
សេចក្តីលំអិតរហ័ស
 
» ផែ្នកបំរើអតិថិជន ថ្មី
» ទាក់ទងយើង្ត
» បញ្ចូលជីវប្រវត្តិរបស់អ្នក
» បន្ថែមការងារថ្មី
» បង្កើតការផ្សព្វផ្សាយចំរុះថ្មី
» បញ្ជី​ក្រុម​ហ៊ុន
» Live Music & DJ Gig Guide
 
បញ្ជីរាយការងាររហ័ស
 
តារាងពេលពិសេស
» ការងារបនែ្ថមម៉ោង  (12)
» ពេលកំណត់ខ្លី  (21)
 
ប្រភេទអង្គភាព
» ធនាគារ / មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  (38)
» បារ / ភោជនីយដ្ធាន  (16)
» ហាងលក់កុំព្យូទ័រ  (1)
» ស្ថានទូត  (2)
» រោងចក្រ  (3)
» រដ្ឋាភិបាល  (4)
» រដ្ឋាភិបាល/គំរោងអង្គការ  (3)
» មន្ទីរពេទ្យ / គ្លីនិកវេជ្ជសាស្រ្ត  (11)
» សណ្ឋាគារ / រមណីយដ្ឋាន  (2)
» បុគ្គល  (1)
» អង្គភាពអន្តរជាតិ  (80)
» ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រៅស្រុក  (53)
» ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុក  (68)
» ការផ្សព្វផ្សាយ / ការបោះពុម្ពផ្សាយ  (2)
» អង្គការ  (54)
» អង្គភាពឯកជន  (91)
» ភ្នាក់ងារលក់នឹងជួលអចល្យនទ្រព្យ  (2)
» សាលា/សកលវិទ្យាល័យ  (21)
 
ការផ្សព្វផ្សាយផេ្សងៗ
» អំពាវនាវឲ្យដាក់សំណើរសុំ  (2)
» ការអព្ជើាញឲ្យដេញថ្លៃ  (7)
» អាហារូបករណ៍  (1)
» ការអប់រំ/សិក្ខាសាលា  (6)
 
» បង្ហាញប្រភេទទាំងអស់
 
សេវាកម្មផេ្សងទៀត
» សៀវភៅ​ប្រយោគ​ខែ្មរ​/អង់គ្លេស​/បារាំង​​MP3
website security
មើលការងារក្រោយបំផុត    ( = ថ្មី )
   
 •   Data Entry Officer (Urgent!!!)
  Krawma 
 •   HR Assistant, Marketing Manager, and Sale Manager
  TSNR Distribution Co.Ltd. 
 •   Corporate Sales Executive
  Cathay Pacific Airways Limited 
 •   Human Resource Supervisor
  Learning Jungle School  
 •   Accountant, and Teacher Assistant
  Learning Jungle School  
 •  
 •   ជំនួយ​ការ​ការិយា​ល័យ (Office Assistant)
  EDNICHE English School  
 •   Field Supervisor
  Mong Reththy Investment Cambodia Oil Palm Co., Ltd  
 •   Khmer - English translators and freelancers, and Other freelance translators and interpreters
  The Perfect Translation Services  
 •   Admin and Finance Officer, and Program Coordinator (PC)
  Cambodian Civil Society Partnership  
 •   Bartender
  Show Box  
 •   Agriculture Program Officer
  Maddox Jolie-Pitt Foundation  
 •   Sales & Marketing Manager
  Ayra Asia Co., Ltd  
 •   1st Line Support Engineer / IT Support Engineer
  Branch of Digital Mobile Innovations Limited.  
 •   Sales Consultant, and ជាងជួសជុលរថយន្ត
  Motor Image (Cambodia) Ltd.  
 •   Junior Admin/PR Officer, and Accounting Officer (Urgent)
  Tesla Industries Co., Ltd.  
 •   Head of Finance and Administration (HoFA), and Finance Officer (Operation)
  ActionAid  
 •   Purchasing Officer
  Battambang Agro Industry Co., Ltd  
 •   HR Manager
  Battambang Agro Industry Co., Ltd  
 •   Various Positions
  Pour un Sourire d Enfant  
 •   Deputy Sales Manager
  ATEC Biodigesters International  
 •   Sales Executive, អ្នក​លក់​និង​គិត​ប្រាក់​​ (Cashier & Seller), ផ្នែក​អនាម័យ (Cleaner), និង អ្នក​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​ផ្នែក​សម្ផស្ស និង​គិត​ប្រាក់ (BA & Cashier)
  Annam (Cambodia) Company Limited  
 •   Marketing Supervisor, Office Manager/Finance Manager, and Medical Representative
  Tbong Morrkat Pharmaceuticals Co., Ltd.  
 •   Project Officer on Organic Rice Production and Certification (Re-Announcement)
  Development and Partnership in Action  
 •   Ticketing Officer
  First Travel  
 •   Assistant Restaurant Manager Trainee
  Kampuchea Food Corporation Co., Ltd  
 •   Program Manager, Malaria Elimination
  Clinton Health Access Initiative - CHAI  
 •   Various Positions
  NTC Group  
 •   Provincial Project Manager (PPM) of ICD Programme
  Development and Partnership in Action  
 •   Sale Outdoor
  PRCC Royal Design Co., Ltd  
 •   Various Positions
  Foreign Trade Bank of Cambodia  
 •   Finance and Administration Officer
  CWS  
 •   មន្ត្រីឥណទាន
  Krepo Microfinance  
 •   បុគ្គលិក​ផ្នែក​លក់​នៅ​ខាង​ក្រៅ, បុគ្គលិក​ផ្នែក​បើក​បរ​រថយន្ត, និង បុគ្គលិក​ផ្នែក​ជំនួយ​ការ​ឃ្លាំង (បន្ទាន់)
  Octopus Asia Pacific (Cambodia) Limited  
 •   Financial Manager
  Maddox Jolie-Pitt Foundation  
 •   Child Protection Specialist
  Friends International  
 •   បុគ្គលិកអនាម័យ
  LOLC (Cambodia) Plc.  
 •   បុគ្គលិកសន្តិសុខ
  Southeast Asia Development Programme  
 •   Executive Assistant
  Oxfam Novib  
 •   Business Development Coordinator
  Oxfam Novib  
 •   Head of Program
  Oxfam Novib  
 •   International Research Expert on Human Trafficking and Labor Exploitation
  GVC Cambodia  
 •   IT Intern
  Total Cambodge  
 •   Senior of Finance Officer, Accountant, Accountant Assistant, Admin. Assistant, Senior IT Officer, and VMW officer
  UNOPS  
 •   Agronomists
  Conservation Agriculture Service Center  
 • Head of School
  Albert International Academy  
 • Sales Representative, and Service Engineer
  Dynamic Pharma Co., Ltd.  
 • Deputy Head of Branchless Banking & Channel Management, Branchless Banking and Channel Management Data Analyst, and Regional Sale Manager
  AMK Microfinance Institution Plc  
 • Finance and Administration Manager (Urgent)
  Light for the World  
 • Project Finance Assistant
  WWF  
 • Security Coordinator
  International Justice Mission  
 • Call for Results Frameworks Development Service
  Forum Syd  
 • Transformational Development Facilitator
  World Vision International  
 • ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ និង​វាយ​តម្លៃ​គម្រោង
  Village Support Group  
 • Education Officer
  Free To Shine  
 • Web Developer
  Krawma  
 • IT Officer, and Public School Assistant
  Cambodian Children's Fund  
 • Various Positions
  Development and Partnership in Action  
 • External Reviewer for BICA Assessment
  Transparency International Cambodia  
 • VHSG Cost Benefit Analysis Consultant, Commune Investment Program for Health Data Validation and Analysis Consultant, and Behavior Change Communications Advisor
  Reproductive and Child Health Alliance  
 • Membership Services Executive, and Senior Legal Officer
  Cambodian Federation of Employers and Business Associations  
 • MMR Project Officer
  Jebsen & Jessen (Cambodia) Co., Ltd.  
 • Various Positions
  DKSH (Cambodia) Ltd  
 • Medical Doctor Trainee
  HOPE Worldwide Medical Center  
 • Sales Supervisor - Traditional Channel, Sales Representative (FMCG), and Brand Ambassador (Skin Care Cosmetic)
  Dynamic Distribution Co., Ltd  
 • អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ និង តាម​ដាន​ទំនិញ
  Asia Trans Logistics (Cambodia) Co.,Ltd  

ការបង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ការងារដែលនៅទំនេរ
 

មើលការផ្សព្វផ្សាយចំរុះក្រោយបំផុត
 
 
 • Nice condo for sale
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • For Sale:Original Iphone7/7Plus/6splus//Samsung S7EDGE:Whatappchat:+447404173431
  ទូរស័ព្ទ 

 •  
 • Yamaha Dirtbike
  យាន - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Brand New 1BR furnished Apartment:$450-$550/m in Toul Kork(MLS :664)
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • (MLS:TK23)Big Swimming Pool-Western Furnished-3BR Apartment:$900/m
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Western River View Furnished 1BR Apartment:$550/m on st130
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • (MLS:TK22)Western Furnished-2BR Apartment:$750/m in Touk Kork near Zaman
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • (MLS:126)Nice apartment with furnished 1 bedroom near CIA school
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Luxury swimming pool apartment 1BR at Russian market 600$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Very Big Terraced Furnished 3BR Apartment:$400/month near Russian Market,see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Brand New Furnished 2BR Apartment in BKK1 on st294:$500/m.see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2bedroom310$ apartment for rent
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • nice apartment 2bed=300$ for rent near russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ===//=== apartment available russian market 1bed with pool and gym
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Warehouses For Sale and Rent...
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • 2bedroom550$ new cute apartment for rent+wifi,cleaning,water
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • flate available russian market 350usd 1bed full furnished
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2bedroom 600usd Doun penh comfortable inside avialable
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Land in BKK1 for sale 580m2 $2500000
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Fully service apartment in safe area near Royal Palace 1 bedroom $300
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice funished 1bed=250$ free wifi south of russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *❤* new comfortable apt rent 1bedroom350$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • huge private terrace first floor villa for rent3bedroom600$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • my good house available 1bedroom 1first floor 350$/month
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • flat for rent 1 bed room near Soriya mall $300
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Brand new service apartment for rent Sovanna Shoping=300$ Car Parking
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2bd=400usd Near Phnom penh spot club available furnished
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 3 bedrooms 450$ near Russian Market fully furnishded with motor parking
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • cool apartment available near by toul sleng bkk3 brand new 2bd
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • flat in safe area near Royal palace 1 bed room $250
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2 bedrooms , fully furnished BKK3 for rent =280$ / month
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 500$ with Pool ,Gym near River side good location and available now
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Western apartment 2 bed rooms $450 in BKK3
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • swimming pool, gym full serviced apartment near Soriya mall 2BR $1600
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New big and western apartment in safe area near TK market 1 bedroom $700
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Monthly room rate in Boeung Keng Kang1(BKK1)- $550/Per month
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ///// 1bdroom 250usd bkk3 available from now,, looking for tenant
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Great location, western apartment in safe area Independent monument 4BR $1000
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Western Furnished 1BR Apartment:$400/m in Doun Penh street178,see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Furnished 1BR Apartment for rent:$180/m near Royal Palace
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Good Land For Sale:9.2m x 13m : $155000 at Phsar Dem Thkov
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Furnished 1BR Apartment for rent:$320/m street350 free wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Garden Furnished 4BR Villa:$800/month near French Embassy
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Big Terrace Furnished 2BR Apartment:$500/m near Royal Palace
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Forestial Furnished 3BR Apartment:$500/month near Independent monument
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • TRV CAR RENTAL SERVICE
  យាន - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ដី ល្អសំរាប់លំនៅដ្ថាន/Great property for villa/ guesthouse 20 m X 61 m
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • *❤*cute apartment for rent,1bed=250$+see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2bed=1100$bright new apartment for rent,with pool see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2bedroom900$ apartment for rent free wifi,pool,gym near st,310
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Brand New*** Pool&Gym in Tuol Kork for Rent,2BR=$750
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Western Furnished 2BR Apartment:$600/month in BKK3 free wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • House(Flat) for Sale&Business(E0E1:4.3m*16m)
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • 05 Bedrooms Villa for Rent In Sangkat Daun Penh, 3700$/month
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2bed=350$ new furnished a/p for rent south of russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Urgent store for sale at New Steung Meanchey Market $7500 Negotiable
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • ================1bed =300$ furnished apt for rent in BKK2
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Large Western Apartment 1bed +2baths $400/month near Soriya Mall
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • **Real Garden Villa 3bed fully furnished $1200/month Russian Market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Elevator Service Apartment in Russian Market 4 Rent,1BR
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  

បង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
 


[ទាក់ទងយើង្ត]    [លក្ខន្តិកៈ]    [សមាជិកធ្វើការជាមួយក្រមហ៊ុន]

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា