English   Install Khmer Unicode
តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា​ឥឡូវ​នេះ​អ្នក​អាច​មើល​ទំព័រ បង ធំ ដត ខម តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ដៃរបស់​អ្នក​? ឥឡូវ​ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ឆ្លើយ​តប -​មាន​សេចក្តី​ថាទំព័រនេះ​នឹង​មាន​លក្ខណះ​បង្ហាញ​បត់បែន​គ្រប់​ទំរង់​អេក្រង់​ទូរស័ព្ទរបស់​លោកអ្នក​​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ងាយ​ស្រួលក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់។  
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក
សមាជិកភាព
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
សេចក្តីលំអិតរហ័ស
 
» ផែ្នកបំរើអតិថិជន ថ្មី
» ទាក់ទងយើង្ត
» បញ្ចូលជីវប្រវត្តិរបស់អ្នក
» បន្ថែមការងារថ្មី
» បង្កើតការផ្សព្វផ្សាយចំរុះថ្មី
» បញ្ជី​ក្រុម​ហ៊ុន
» Live Music & DJ Gig Guide
 
បញ្ជីរាយការងាររហ័ស
 
តារាងពេលពិសេស
» ការងារបនែ្ថមម៉ោង  (13)
» ពេលកំណត់ខ្លី  (1)
 
ប្រភេទអង្គភាព
» បារ / ភោជនីយដ្ធាន  (9)
» ស្ថានទូត  (2)
» រដ្ឋាភិបាល  (4)
» រដ្ឋាភិបាល/គំរោងអង្គការ  (7)
» អង្គភាពអន្តរជាតិ  (81)
» អង្គការ  (53)
» អង្គភាពឯកជន  (288)
» ភ្នាក់ងារលក់នឹងជួលអចល្យនទ្រព្យ  (1)
» សាលា/សកលវិទ្យាល័យ  (16)
 
ការផ្សព្វផ្សាយផេ្សងៗ
» អំពាវនាវឲ្យដាក់សំណើរសុំ  (5)
» ការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍  (1)
» ការអព្ជើាញឲ្យដេញថ្លៃ  (6)
 
» បង្ហាញប្រភេទទាំងអស់
 
សេវាកម្មផេ្សងទៀត
» សៀវភៅ​ប្រយោគ​ខែ្មរ​/អង់គ្លេស​/បារាំង​​MP3
website security
មើលការងារក្រោយបំផុត    ( = ថ្មី )
   
 •   Sale Planning Manger (URGENT)
  Indobest Group Co., Ltd 
 •  
 •   Regional Accountant
  H.I.S. (Cambodia) Travel Co., Ltd.  
 •   Various Positions
  Construction Chemicals World Co., Ltd.  
 •   Innovation, Health & Technology Manager
  Marie Stopes International Cambodia  
 •   Trade Finance Manager and Senior Marketing Officer
  Phillip Bank Plc  
 •   Project Coordinator
  Good Neighbors Cambodia  
 •   Social Worker
  Phare Ponleu Selpak  
 •   Head of Mission Assistant
  Medecins Sans Frontieres - France  
 •   Information Technology Manager
  Hagar  
 •   Sale Executives
  NOYAKONG Group  
 •   Various Positions
  Star Auto (Cambodia) Co., Ltd  
 •   Branch Assistant
  Credit Mutuel Kampuchea  
 •   Agricultural Experts, Cambodia Feed the Future Programming
  ABT Associates Inc  
 •   Sales Executive
  Map Pacific (Vietnam) Co., Ltd  
 •   Senior Management Adviser – PDA , Deputy Programme Manager – Extension Technology and Research, Deputy Programme Manager – Programme Budgeting and Climate Resilience Specialist
  Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries  
 •   Brand Executive and Marketing Supervisors
  Cai Lan Oils & Fats Industries Co., Ltd.  
 •   Fixed Asset Accountant and Bowling & Restaurant Manager
  Major Platinum Cineplex (Cambodia) Co,Ltd  
 •   Decentralization & Deconcentration, Human Resources Development/Capacity Building, Gender and Management
  EU-Fisheries and Livestock  
 •   Research Consultant - Sexual Reproductive Health & Rights (SRHR)
  Reproductive Health Association of Cambodia  
 •   Ticketing officers and Tour Operators
  Tourex Asia Co.,Ltd  
 •   Marketing Executive, Production Planning & Procurement and Product Executive (Top Urgent)
  Rohto Mentholatum (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Network Administrator
  Amret  
 •   Property Evaluation Officer, Credit Officer and Customer Relationship Officer
  First Finance PLC  
 •   Bad Debt Recovery Officer
  PRASAC MFI Ltd  
 •   National Consultant on Facilitation of Forest and Landscape Restoration
  Food and Agriculture Organization  
 •   គ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរ
  Cambodia YMCA  
 •   Education Marketing Secretary
  Cambodia YMCA  
 •   IT Manager, Project Manager/Product Owner, and Senior Web Developer
  Web Essentials  
 •   External evaluator
  Community Development for Peace and Sustainability  
 •   Radio News Reporter
  Cambodian Center for Independent Media  
 •   Project Coordinator for Child Health Now (Public Mobilization) and Technical Lead, Economic Resilience & Livelihoods
  World Vision Cambodia  
 •   Project Assistant for Water Sanitation and Hygiene
  World Vision Cambodia  
 •   Project Coordinator for Sponsorship
  World Vision Cambodia  
 •   បុគ្គលិកផ្នែកលក់និងបុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាលជាបន្ទាន់
  WAKi Health Co., Ltd  
 •   Client Support Officer (Learning Technology)
  Good Return  
 •   Sales Supervisor and Sales Representative
  SANG TY INTERNAIONAL TRADING., Ltd  
 •   Deputy Residence Manager/Assistant Cook
  U.S. Embassy  
 •   Head of Internal audit department
  SAHAKRINPHEAP S.T MICROFINANCE PLC  
 •   Senior IT Specialist
  Women’s Media Centre of Cambodia  
 •   Senior Consultant for the Assessment of the Curricula for the two Agricultural Colleges in Cambodia
  Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries  
 •   អ្នកប្រឹក្សាអតិថិជន (Client Consultant = Credit Officer) and បុគ្គលិកជំនាញលក់ (Sales Professional)
  PRINCE FINANCE PLC  
 •   មន្ត្រីឥណទានតាមមូលដ្ឋាន(Credit Officer)
  Human Relation Organization  
 •   IT Assistant
  Institut Pasteur du Cambodge  
 •   Membership Development Manager and Finance Volunteer
  Cooperation Committee for Cambodia  
 •   Treasury Manager
  Sokimex Investment Group Co., Ltd  
 •   តំណាងផ្នែកលក់
  Cambodia-Korea Plastic Enterprise  
 •   Learning & Communications Manager, Learning & Documentation Coordinator, and Communications & Campaigns Officer
  WaterAid  
 •   Invitation to bid
  Handicap International  
 •   Community Health Facilitator- Community Empowerment
  Handicap International  

ការបង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ការងារដែលនៅទំនេរ
 

មើលការផ្សព្វផ្សាយចំរុះក្រោយបំផុត
 
 
 • Cute Fully Furnished Apt in Riverside 4 Rent,2BR
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 3F apartment for rent
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2 bdrms Service Apartment in Tuol Svayprey for Rent,
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • River View Apartment in Daun Penh for Rent,1BR
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Flat E0, E1 Rent 800$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New House for Sale 5m x 34m
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Farm Land for sale in Kampot with 60% Off $40500, now only $16200
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • ទើបមកដល់ Highlander V6 Pong1 taxpaper
  យាន - សំរាប់លក់ 

 •  
 • New Style Apartment for sale
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Cute Brand New Ser Apt in BKK3 for Rent,1BR=$450/m
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • E1 Flat for sale
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • 012/089/078 SPECIAL Number Cheap Price Updated List for June Super Discount
  ទូរស័ព្ទ 

 •  
 • Western Service Apt near Russian Market 4 Rent,1BR Studio
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Western Service Apt near City Mall 4Rent,1BR
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ======== 1bedroom very nice area Infront National Museum
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ===//=== 2bed Available Infront Toul Sleng Museum , Nice house
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Pool & Gym Western Apt in Russian Market for Rent,1BR
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Khmer-Angkor Translation Agency - KATA
  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម 

 •  
 • Apartment for Rent in BKK II price 400$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Toyota Corolla 01 Le,Gold,Tax paper,Very new Car,
  យាន - សំរាប់លក់ 

 •  
 • ផ្ទះល្វែងសំរាប់លក់នៅបូរីពិភពថ្មី ចំការដូង
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • ដីលក់ Land For Sale
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Farm House for RENT
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Need Highlander 02 or 03 V6
  ចង់បានការងារ 

 •  
 • Apartment for rent (Western Style) 2BR:$750/m, fully furnished
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *❤* 3bed=500$ first floor furnished apartment for rent,
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *❤* new renovated small villa rent 3bedroom 1000$ with nice garden
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Land for Sale
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Apart For Rent 2bedrooms $400/m Near Royal Palace With balcony WiFI ***
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Apart For Rent 2bedrooms $800/m BKK1 Balcony Free WiFi&Cable T***
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice furnished A/P for rent 2bed = 450$ near near russian market+wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice balcony furnished Apartment fro rent 2BR:$450/m near Russian market***
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Cars Rental Service in CAMBODIA
  យាន - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1bed fully furnished apt $350/m free wifi, security guard *****
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Need housekeeping, Nanni, cleaner or Cook?
  ចង់បានការងារ 

 •  
 • 3beds=350$ In BKK3==============================================
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Ground floor with car park 2 bedroom=500$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2 bedrooms furnished, near Russian Market=350$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Apartment inBKK2 with 1 Bedroom=280$ per month
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • HENNESSY V.S.O.P​ 70 ml for sales
  ផេ្សងៗ 

 •  
 • Very western service apartment in safe area near Tuol Kok Market 2bedroom $900
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • VP Shoes Brand Collection
  ទូទៅ - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Apartment for rent 1bed:$230/m in BKK3 $$$ ******8
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *❤*western apartment for rent,2bed=500$/month , see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Branch new service apartment in safe area near Russian market market 2BR $950
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Mercedes Benz S430 (Urgently Need Cash)
  យាន - សំរាប់លក់ 

 •  
 • CAR FOR RENT - LEXUS RX300 - $650 PER MONTH
  យាន - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Hotel Business For Sale in Kampot
  ជំនួញ - ជួលរឹលក់ 

 •  
 • Gloria Translation & Others
  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម 

 •  
 • Service apartment 2 bedroom=1250$, Near Independent
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  

បង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
 


[ទាក់ទងយើង្ត]    [លក្ខន្តិកៈ]    [សមាជិកធ្វើការជាមួយក្រមហ៊ុន]

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា