Bong Thom Dot Com

ការងារ, ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះ និងសេវាកម្មផេ្សងៗសំរាប់ប្រទេសកម្ពុជា

  English   Install Khmer Unicode
 
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក
សមាជិកភាព
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
សេចក្តីលំអិតរហ័ស
បងធំ- លេខដំរី:  
» បញ្ចូលជីវប្រវត្តិរបស់អ្នក
» បន្ថែមការងារថ្មី
» បង្កើតការផ្សព្វផ្សាយចំរុះថ្មី
» បញ្ជី​ក្រុម​ហ៊ុន ថ្មី
» Live Music & DJ Gig Guide
មើលការងារពី បងធំ ដត​​ ខម តាម ហ្វេសបុក
 
បញ្ជីរាយការងាររហ័ស
 
តារាងពេលពិសេស
» ការងារបនែ្ថមម៉ោង  (7)
» ពេលកំណត់ខ្លី  (4)
 
ប្រភេទអង្គភាព
» បារ / ភោជនីយដ្ធាន  (6)
» ស្ថានទូត  (2)
» រដ្ឋាភិបាល  (3)
» រដ្ឋាភិបាល/គំរោងអង្គការ  (2)
»  (3)
» អង្គភាពអន្តរជាតិ  (62)
» អង្គការ  (66)
» ក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចផ្សេងៗ  (1)
» អង្គភាពឯកជន  (282)
» ភ្នាក់ងារលក់នឹងជួលអចល្យនទ្រព្យ  (2)
» សាលា/សកលវិទ្យាល័យ  (17)
 
ការផ្សព្វផ្សាយផេ្សងៗ
» អំពាវនាវឲ្យដាក់សំណើរសុំ  (2)
» ការអព្ជើាញឲ្យដេញថ្លៃ  (3)
» ការអប់រំ/សិក្ខាសាលា  (4)
 
» បង្ហាញប្រភេទទាំងអស់
 
សេវាកម្មផេ្សងទៀត
» សៀវភៅ​ប្រយោគ​ខែ្មរ​/អង់គ្លេស​/បារាំង​​MP3
website security
 
ឯកសារ RSS
ការងារថ្មីៗទាំងអស់
ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះថ្មីៗទាំងអស់
ជំនួញ - ជួលរឹលក់
កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់
ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់
ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល
ដី - សំរាប់លក់
ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម
អ្វីត្រូវធ្វើ
យាន - សំរាប់លក់
Click here to download an RSS browser
 
ចំណាំៈ ចំនួន​ក្នុង​រង្វង់​ក្រចក​ខាង​លើ​គឺ​ជា​ចំនួន​ការ​ផ្សាព្វ​ផ្សាយ​ដែល​មាន​ក្នុង​ប្រភេទ​តំណែង​នោះ
មើលការងារក្រោយបំផុត    ( = ថ្មី )
រកចំណងជើងការងារ
     
 •   Software Developer
  N/A  
 •   Sales Supervisor, Sales Executive, Shop Supervisor and Shop Operator
  KC Food  
 •   Outreach Coordinator
  FHI 360  
 •   Project Coordinator for Health & Nutrition and Project Coordinator for Sponsorship
  World Vision Cambodia  
 •   ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំ
  SATHAPANA Limited  
 •   ធារី/បេឡា (Teller/Cashier) and ភ្នាក់ងារឥណទាន (Credit Officer)
  Khemra Community Organization  
 •   Java Developer (Urgent)
  Vecteur IT Asia Co., Ltd  
 •   Veterinarian and Data Entry Operator
  Shin Nippon Biomedical Laboratories (Cambodia) Limited  
 •   Seeking to Buy Seedling from Various Individual Supplier
  Adaptation Fund  
 •   Sale Representative/Translator
  CDV Creative INC  
 •   Manager, Product Support, Project Manager, Unix System Administrator and Senior Officer, Benefit and Compensation
  Amret  
 •   High School English Teacher and Health & Social Science Teacher
  Western International School  
 •   Business Operations Support Asst Manager, Quality Control Supervisor , Merchandiser, and Electrical Engineer officer
  Suntex Pte Ltd.  
 •   HR & Admin Executive (HR), Sales Manager, Sales Consultants and Receptionists
  Global Automotive Cambodia  
 •   Core Banking Officer, MIS/Application Development Officer and Database Administration Officer
  PRASAC MFI Ltd  
 •   Deputy Team Leader (National)
  Sofreco  
 •   Sales Trainee (Volunteer)
  SHA Transport Express Co.,Ltd  
 •   Branch Manager, Relationship Manager, Business & Corporate Banking and Assistant Relationship Manager, Business & Corporate Banking
  Hong Leong Bank (Cambodia) PLC  
 •   ផ្នែកលក់ (Outdoor sale) - Urgent
  Octopus Asia Pacific (Cambodia) Ltd  
 •   Assistant Kitchen Teacher, Assistant Hospitality & Tourism Teacher, Secretary of Education and Chief of Maintenance
  Paul Dubrule Hotel and Tourism School  
 •   គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា និង គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រ រូបគីមី
  Rodwell Institute  
 •   WASH Program Director
  iDE Cambodia  
 •   Marketing Volunteer (Urgent)
  Youth For Peace  
 •   Project Senior Animator
  Ponleu Ney Kdey Sangkhum  
 •   Head of Leasing & Marketing
  Shopping Center Sorya PLC  
 •   Marketing Assistant (Admin)
  Shopping Center Sorya PLC  
 •   Senior Administration Executive
  Shopping Center Sorya PLC  
 •   Finance Officer (Re-Advertisement)
  GERES Cambodia  
 •   Preschool Teacher and School Principal
  iLEAD International School  
 •   Capital Works Adviser
  URS Corporation  

ការបង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ការងារដែលនៅទំនេរ
 

មើលការផ្សព្វផ្សាយចំរុះក្រោយបំផុត
រកចំណងជើងការផ្សាយចំរុះ  
 
 • Brand new Apartment for rent 1BR:$300-$350/month
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Apartment for rent 165$-365$ in Phnom Penh Center
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Villa for rent very nice 4bedroom $1800/month very big bacony big garden
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Villa for Rent 4bedrooms $1000/m fully furnished with garden in Tonle Basak
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Great location in BKK1, furnished 1BR apartment for rent ,$430/m ,See Photo
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Apartment blocks near Sovanna Shopping Center for RENT
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ++++++++2bed=1200$ fully furnished new apartment for rent near independent
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • =======>1bed=200$very cute small furnished apartment for rent
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Western Apartment /$700per moonnth/1BR/TTP/Russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • whole flat for rent,3bed=450$,near russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1bed=650$service apartment,free wifi,cleaning,laundry,parking,cable TV,security
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1bed=300$ furnished flat for rent in bkk1
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 3bed=1000$ new whole western apartment for rent
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice apartment with furnished 2 beds and big balcony in BKK3,$350/m See photo
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • @@ Villa For Rent,$2000/m,6-7Bedrooms,Near Russian Market @@@
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ## Swimming Pool & Gym Seviced Apartment For Rent in PP ( BKK1) ##
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • រចនារូបភាព និងវីដេអូ / Photo and video Design
  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម 

 •  
 • Land For Sale Size:23m x 23m ,$85000(Urgent) in The Heart of PP
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • !!! High Floor Serviced Apartment For Rent,$1600/m,3Bedrooms,Pool,Gym,Sauna
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Brand New Swimming Pool Furnished 1BR Apartme $400/m, See photo
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • House for rent Price $230 in BKK3
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • @@ 7-Bedrooms,Villa For Rent,Near Russian Pagoda,$2000/m
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Furnished Apartment for rent/@350per month/2BR/Boeng Keng Korng III
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Penthouse service apartment near Taihout super market, Tuol Kok 2 BR $1200
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Flat in Russian market 2BR $450 parking
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • swimming pool western apartment in TOul KoRk=2beds =650$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • flat for rent near Tuol Sleng museum 2 bed room $400
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Gym, Swimming pool apartment near Russian market 1 bed rooms $770
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • nice big Balcony Apartment/$500per month/2BR/TTP/Russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Cellcard 077 Special Number
  ទូរស័ព្ទ 

 •  

បង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
 


[ទាក់ទងយើង្ត]    [ផ្តល់មតិ]    [លក្ខន្តិកៈ]    [សមាជិកធ្វើការជាមួយក្រមហ៊ុន]

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2014. ក្រុមហ៊ុនក្រមា