Bong Thom Dot Com

ការងារ, ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះ និងសេវាកម្មផេ្សងៗសំរាប់ប្រទេសកម្ពុជា

  English   Install Khmer Unicode
 
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក
សមាជិកភាព
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
សេចក្តីលំអិតរហ័ស
បងធំ- លេខដំរី:  
» បញ្ចូលជីវប្រវត្តិរបស់អ្នក
» បន្ថែមការងារថ្មី
» បង្កើតការផ្សព្វផ្សាយចំរុះថ្មី
» បញ្ជី​ក្រុម​ហ៊ុន ថ្មី
» Live Music & DJ Gig Guide
មើលការងារពី បងធំ ដត​​ ខម តាម ហ្វេសបុក
 
បញ្ជីរាយការងាររហ័ស
 
តារាងពេលពិសេស
» ការងារបនែ្ថមម៉ោង  (18)
» ពេលកំណត់ខ្លី  (1)
 
ប្រភេទអង្គភាព
» បារ / ភោជនីយដ្ធាន  (8)
» ស្ថានទូត  (5)
» រដ្ឋាភិបាល  (2)
» រដ្ឋាភិបាល/គំរោងអង្គការ  (1)
» អង្គភាពអន្តរជាតិ  (80)
» អង្គការ  (41)
» ក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចផ្សេងៗ  (2)
» អង្គភាពឯកជន  (208)
» សាលា/សកលវិទ្យាល័យ  (13)
 
ការផ្សព្វផ្សាយផេ្សងៗ
» អំពាវនាវឲ្យដាក់សំណើរសុំ  (5)
» ការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍  (1)
» ការអព្ជើាញឲ្យដេញថ្លៃ  (1)
» អាហារូបករណ៍  (1)
 
» បង្ហាញប្រភេទទាំងអស់
 
សេវាកម្មផេ្សងទៀត
» សៀវភៅ​ប្រយោគ​ខែ្មរ​/អង់គ្លេស​/បារាំង​​MP3
website security
 
ឯកសារ RSS
ការងារថ្មីៗទាំងអស់
ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះថ្មីៗទាំងអស់
ជំនួញ - ជួលរឹលក់
កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់
ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់
ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល
ដី - សំរាប់លក់
ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម
អ្វីត្រូវធ្វើ
យាន - សំរាប់លក់
Click here to download an RSS browser
 
ចំណាំៈ ចំនួន​ក្នុង​រង្វង់​ក្រចក​ខាង​លើ​គឺ​ជា​ចំនួន​ការ​ផ្សាព្វ​ផ្សាយ​ដែល​មាន​ក្នុង​ប្រភេទ​តំណែង​នោះ
មើលការងារក្រោយបំផុត    ( = ថ្មី )
រកចំណងជើងការងារ
   
 •    Female Native English Teachers, Many Female Teacher Assistances, Female Sale and Marketing Executive and Driver
  Learning Jungle School  

 •  
   
 •   Data Operations Associate
  Damco (Cambodia) Ltd.  
 •   Front Desk Assistant
  CIA FIRST International School  
 •   South East Asia Regional Research, Monitoring & Evaluation Manager
  Room to Read Organization  
 •   Youth Health Program Officer, Project Assistant, Youth Health Facilitator, Team Leaders, District Health Facilitators and Clinic Physician
  Reproductive Health Association of Cambodia  
 •   Project Facilitator
  Love146 Cambodia  
 •   Tax Consultants & Auditors
  PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Limited  
 •   Administration & Finance Assistant
  Ponleur Kumar  
 •   Sea Operations Manager
  Damco (Cambodia) Ltd.  
 •   Capacity Building Officer and Community Empowerment Facilitator
  Life With Dignity  
 •   Area Program Manager, Community Empowerment Officer, Community Empowerment Facilitator and Driver
  Life With Dignity  
 •   Sales Executive
  Khmer Healthcare Co., Ltd  
 •   Business Management Trainee
  Cambodian Water Supply Association  
 •   Country Coordinator and Area Development Officer
  Non-Timber Forest Products Exchange Programme for South and Southeast  
 •   Research Study on Migration Status in the Target Province
  Cambodian Children Against Starvation and Violence  
 •   សវនករផ្ទៃក្នុង
  SATHAPANA Limited  
 •   Junior Lawyer, HR Officer, Admin Officer, Pest & Disease Management and អ្នកបើកបររថយន្ត (Office Driver)
  Mong Reththy Investment Cambodia Oil Palm Co., Ltd  
 •   Consultant
  FHI 360  
 •   Head of Science
  Kids City Asia Company Limited  
 •   Medical Detailing Coordinator (Supervisor of Medical Representatives)
  Population Services Khmer  
 •   Receptionist
  Nokor Lucky Apartment  
 •   Human Resource Officer (Male only) Urgent
  Elixir Gaming Technologies (Cambodia) Ltd.  
 •   Street Theater Consultant
  CARE Cambodia  
 •   ប្រធានផ្នែក គណនេយ្យ និង មន្ត្រីឥណទាន​ចំនួន
  Bayon Credit MFI  
 •   មន្ត្រីឥណទានបឋម​ ( Credit Officer)
  Vivat Business Development Agency  
 •   Arbitration Officer
  Arbitration Council Foundation  
 •   Land Survey Assistant
  Nara Property  
 •   School Principal
  KIS International School  
 •   Consultant for Food and Nutritional Security Impact of Mekong Dams – Research & Capacity Building Initiative
  Oxfam Australia  
 •   Outreach Trainers for Biodigester Construction Companies
  National Biodigester Programme  
 •   Parts Salesman, Mechanic / Electrician, Service Advisor, Service Advisor, Mechanic and Warranty Administrator
  Precision Cars (Cambodia) Limited – Porsche Centre Phnom Penh  

ការបង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ការងារដែលនៅទំនេរ
 

មើលការផ្សព្វផ្សាយចំរុះក្រោយបំផុត
រកចំណងជើងការផ្សាយចំរុះ  
 
 • 2bed room700$service apartment+big balcony+wifi,cleaning *********
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Corner House can do business for sell in good price​​ discount to only $59,900
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • MR Translation
  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម 

 •  
 • Nice flat for rent $300/month
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Western Apartment 2 bedrooms= 250$ near Russian Market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • We have all kinds of Motors& Cars for Rent In Phnom Penh ****
  យាន - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Western Apartment for rent/$500per month/1BR/ River side
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Brand new apartment for rent with nice balocny and free wifi **************
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • VACANT ROOM $ 1300 /M S- APt Modern Furniture ***
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Cheap Land in Phnom Penh
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Suzuki sidekick to sell
  យាន - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Big furnished apartment for rent 1BR:$300/m near BKK1 ****
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Apartment 1 bed room For Rent $230/m , near Independent>>>
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Whole Furnished Brand New Western Villa 4 Rent,5ned=1800$ South Russian Market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Apartment for rent3Bedroom:$380/m, Near Russian Market*Free Wi-Fi*
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Western house with UPVC windows for sale in Sihanoukville
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • BMW Dual Sport 650 Fundura
  យាន - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Honda Shadow for sale
  យាន - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Harley Davidson Dyna for sale
  យាន - សំរាប់លក់ 

 •  
 • *❤*available now! 3bed=400$ good furnished flat
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • quiet street ,very clean apartment for rent,1bed=300$=========
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Garden Villa in safe area near Tuol Kok 7 bed rooms $2700 with furnished
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Are you seeking for an affordable land?
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Car Rental Cheap Cheap
  យាន - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Waterfront Koh Kong
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Beautiful Western Apt in BKK3 for Rent,1BR=$450
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Very Big Balcony apartment for rent in Tonle Basac 2bedroom $600/m$$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Flat 4rent In Russian Market 1BR $200/m @@@
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • very big Balcony Apartment for rent/$300per month/1BR/Beoung Keng Korng II
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • nice furnished Apartment for rent 1BR:$225/m near Royal Palace
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  

បង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
 


[ទាក់ទងយើង្ត]    [ផ្តល់មតិ]    [លក្ខន្តិកៈ]    [សមាជិកធ្វើការជាមួយក្រមហ៊ុន]

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2014. ក្រុមហ៊ុនក្រមា