Bong Thom Dot Com

ការងារ, ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះ និងសេវាកម្មផេ្សងៗសំរាប់ប្រទេសកម្ពុជា

  English   Install Khmer Unicode
 
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក
សមាជិកភាព
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
សេចក្តីលំអិតរហ័ស
បងធំ- លេខដំរី:  
» ទាក់ទងយើង្ត
» បញ្ចូលជីវប្រវត្តិរបស់អ្នក
» បន្ថែមការងារថ្មី
» បង្កើតការផ្សព្វផ្សាយចំរុះថ្មី
» បញ្ជី​ក្រុម​ហ៊ុន ថ្មី
» Live Music & DJ Gig Guide
មើលការងារពី បងធំ ដត​​ ខម តាម ហ្វេសបុក
 
បញ្ជីរាយការងាររហ័ស
 
តារាងពេលពិសេស
» ការងារបនែ្ថមម៉ោង  (21)
» ពេលកំណត់ខ្លី  (4)
 
ប្រភេទអង្គភាព
» បារ / ភោជនីយដ្ធាន  (14)
» ស្ថានទូត  (1)
» រដ្ឋាភិបាល  (4)
» រដ្ឋាភិបាល/គំរោងអង្គការ  (1)
»  (1)
» អង្គភាពអន្តរជាតិ  (60)
» អង្គការ  (76)
» អង្គភាពឯកជន  (275)
» ភ្នាក់ងារលក់នឹងជួលអចល្យនទ្រព្យ  (1)
» សាលា/សកលវិទ្យាល័យ  (16)
 
ការផ្សព្វផ្សាយផេ្សងៗ
» អំពាវនាវឲ្យដាក់សំណើរសុំ  (1)
» ការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍  (3)
» ការអព្ជើាញឲ្យដេញថ្លៃ  (4)
» ការអប់រំ/សិក្ខាសាលា  (5)
 
» បង្ហាញប្រភេទទាំងអស់
 
សេវាកម្មផេ្សងទៀត
» សៀវភៅ​ប្រយោគ​ខែ្មរ​/អង់គ្លេស​/បារាំង​​MP3
website security
 
ឯកសារ RSS
ការងារថ្មីៗទាំងអស់
ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះថ្មីៗទាំងអស់
ជំនួញ - ជួលរឹលក់
កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់
ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់
ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល
ដី - សំរាប់លក់
ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម
អ្វីត្រូវធ្វើ
យាន - សំរាប់លក់
Click here to download an RSS browser
 
ចំណាំៈ ចំនួន​ក្នុង​រង្វង់​ក្រចក​ខាង​លើ​គឺ​ជា​ចំនួន​ការ​ផ្សាព្វ​ផ្សាយ​ដែល​មាន​ក្នុង​ប្រភេទ​តំណែង​នោះ
មើលការងារក្រោយបំផុត    ( = ថ្មី )
រកចំណងជើងការងារ
   
 •    Various Positions
  Canadia Bank PLC 

 •  
 •    Female Teacher Assistances (Female only)
  Learning Jungle School  

 •  
 •    Web Developer - Bong Thom dot Com Next Generation Project
  Krawma Co. 

 •  
   
 •   Nurse for the Cardiac Children’s House
  La Chaine de l’Espoir  
 •   Administration/Finance Assistant, Project Assistant, Project Manager, and Transformational Development Facilitator
  World Vision Cambodia  
 •   COST- Controller & STOCK Controller (Urgent)
  CHO RAY Phnom Penh Hospital  
 •   Merchandiser, and Trade Marketing Executive
  Hung Hiep (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Finance & Administration Officer
  Dan Church Aid  
 •   Nail Bar Customer Service Assistant,​ Shop Assistant ,អ្នកគ្រប់គ្រងករណី, និង គ្រូកាត់ដេរ
  Mith Samlanh Organization  
 •   បុគ្គលិកព័ត៌មានវិទ្យានិងបច្ចេកទេស​
  Clear Cambodia  
 •   Store Supervisor : Chiller $ Freezer
  Auskhmer Import Export Co.,Ltd  
 •   Food and Beverage Sales executive
  Auskhmer Import Export Co.,Ltd  
 •   Sales Representative (Animal Health)
  UCA  
 •   ឪកាសសិស្សាថ្នាក់ភាសាសញ្ញាកម្ពុជាកំរិតមូលដ្ឋានសំរាប់អ្នកស្ដាប់លឺ
  Maryknoll Deaf Development Programme  
 •   Brand Executive, and Area Sales Manager
  British American Tobacco (Cambodia) Limited  
 •   Trade Marketing Representatives, Workshop Technician, and EHS Executive
  British American Tobacco (Cambodia) Limited  
 •   Driver Manager and Driver
  Daily Transport Car Rental Service Co.,Ltd  
 •   Spa Manager
  Street 240 Development Co.,Ltd  
 •   ប្រធានផ្នែកឥណទាន, អនុប្រធានផ្នែកឥណទាន, បេឡាករ និង មន្រ្តីឥណទាន
  Delta Microfinance PLC  
 •   Sales and Marketing Manage, Sale representative, Stock controller, and Driver
  Unident Co. Ltd  
 •   Executive Assistant to the CEO and Administration Officer
  SMCS-INVESTMENTS  
 •   Maintenance Technician
  CamEd  
 •   National Consultant
  World Health Organization  
 •   អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់សំរាប់ក្រុមអ្នកបំទ្បែងភេទ
  Reproductive Health Association of Cambodia  
 •   Deputy of Executive Director, and American Corner Coordinator
  University of Management and Economics  
 •   Credit Officers
  iDE Cambodia  
 •   District Sales Leaders
  iDE Cambodia  
 •   HR and Admin Manager, Tender Executive Assistant, Sales Representative (FMCG), Product Merchandiser, Receptionist, and Dentist Assistant
  Dynamic Pharma Co., Ltd.  
 •   Field Promoter
  Agrotech Vita Co., Ltd  
 •   Sales Captain
  PUMA Cambodia  
 •   Developing Oxfam’s Inclusion Project Communications Strategy Calls for Expressions of Interest
  Oxfam Australia  
 •   Legal Compliance Officer
  Cambodian Federation of Employers and Business Associations  
 •   Account Payable Officer and Assistant to Finance Manager
  TPG Co., Ltd  
 •   General Manager and Chief Accountant
  TPG Co., Ltd  
 •   School Head of Administration, School Principal, and Preschool Teacher’s Assistant
  iLEAD International School  
 •   Various Positions
  World Vision Cambodia  
 •   Assistant Librarian
  IDP Education (Cambodia) Limited  
 •   Sale Executive
  Khmer Healthcare Co., Ltd  
 •   Customs Clearance Specialist
  Yusen Logistics (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Various Positions
  Canadia Bank PLC  
 •   District Health Officer Assistant
  Cambodian Red Cross Takeo Branch  
 •   District Water and Sanitation Engineer Officer
  Cambodian Red Cross Takeo Branch  
 •   Community Development Facilitator
  Cambodian Red Cross Takeo Branch  
 •   District School WSP Officer
  Cambodian Red Cross Takeo Branch  
 •   District Finance and Admin Officer Assistant
  Cambodian Red Cross Takeo Branch  
 •   Assistant of District School WSP Officer
  Cambodian Red Cross Takeo Branch  
 •   Chief Accountant & Administrator and Personal Assistant
  M.O.M Treelink Co.,Ltd  
 •   Project Officer (Urgent)
  WaterSHED-Cambodia  
 •   Sale and Marketing Officer, Inventory/Stock Officer, Purchasing Officer, and Accounting Officer
  Highland City Construction Co., Ltd.  
 •   Interaction/UX/Visual Designer (for web Apps) and 2D web animator/illustrator
  Yellow Tower Co.Ltd  
 •   School Business Manager (SBM)
  Lucky Combi Co., Ltd  

ការបង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ការងារដែលនៅទំនេរ
 

មើលការផ្សព្វផ្សាយចំរុះក្រោយបំផុត
រកចំណងជើងការផ្សាយចំរុះ  
 
 • *❤*balcony apartment for rent,3bed=350$ in
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 4bed=650$furnished apartment for rent
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 6bed=800$ furnished apartment for rent in bkk2
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *❤*available now! 4bed=1500$ whole small furnished villa for rent see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Rooms for rent 40$ to 70$ per month in Tuol Sangke, Rusei Keo Php
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Flat for sale (Urgent)
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • 1 bed room flat in Tonle Bassac $270 furnished
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • flat near soriya mall with 1 bed room $250
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Care for Autistic child
  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល 

 •  
 • Brend new Room for rent on top floor westurn style in good location
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Rooms/Studios/Apartments for Rent per Month or Week only 60-180 US$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Large balcony 2bedroom apartment in Toul tom pong, $300/month
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Cambodian Thermal Paper/Receipt Paper Supplier
  ទូទៅ - សំរាប់លក់ 

 •  
 • ## 1BR clean apartment full furnished comfortable big balcony
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • available apartment to rent room charge usd 250 /m furnitures
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • House for sale at Boeung Tompun
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • private teacher English
  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល 

 •  
 • Land for Sale size 30m x 40m = 1200m2 / $1916m2 good price
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Nice Fully Furnished Apt in BKK1 for Rent,2BR=$500
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • INDIA visa,Turkey+Zambia+Myanmar Visa $ special fares to INDIA+Turkey +Zambia
  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម 

 •  
 • 1bed room 1bath room new western top floor,huge balcony only 450$ BKK1
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Services Apartment free WiFi Near Paragon Shop&Royal palace 1BR $250/m
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1-Bedroom Apart 4 Rent near Independent Mon.. $200/m *Nice Terace Upstairs **
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Land for sale in tuol kork urgently good price only $1800/m2
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • *❤* furnished apartment for rent,2bed=400$ very big balcony
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Very nice 1 bedroom=350$/m, Near Lucky market***
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *❤* brand new comfortable boengaow villa rent 1bedroom 500$+wifi+ see photo
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • HONDA DEGREE 250CC FOR SALE
  យាន - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Villa 6bedrooms For Rent $1000/m South Of Russian market ***
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Brand New House First Floor for rent $200/month
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • whole furnished villa for rent,5bed=1500$,great location============
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Fully Furnished Apartment in Tuol Kork for Rent,1BR=$350
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Condominium in Phnom Penh for Sale
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • newly apartment for rent one bed room only $ 150
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2bedroom700$ new apartment for rent near royal palace
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1br standard room and clean apartment USD 350/m
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • nice and cute apartment in safe arear Royal Palace 1 bed room $230
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • western apartment near Lucky super market 1BR $400 free wifi, water,...
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1bedrooms Apart For Rent 300$/month BKK3 ***
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • western apartment near Street 360 with 2 bedroom $500
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • western apartment in safe near boeng trobak market 2 bed room $450
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • @- @ 2 bed room $400 in BKK3 @- @
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 0887 753 337
  ទូរស័ព្ទ 

 •  
 • New, pool service apartment in Tuol svayprey, intercontinental hotel 1 bed $750
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2013 Yamaha YZFR6 for sale
  យាន - សំរាប់លក់ 

 •  
 • full Services Apartment 1br 1100(comfortable living standard).near naga world
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1ROOM FOR RENT in Nice Flat ,300$/m BKK3, First Floor ****
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New apartment,1bed=300$,free wifi **Near Royal Palace*
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • VVV very nice apartment in BKK1, 1 Bedroom $350 furnished VVV
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Near ACE International School in Toul Kork Apartment 4rent 2Bedroom $400/m
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  

បង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
 


[ទាក់ទងយើង្ត]    [លក្ខន្តិកៈ]    [សមាជិកធ្វើការជាមួយក្រមហ៊ុន]

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា