English   Install Khmer Unicode
 
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក
សមាជិកភាព
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
សេចក្តីលំអិតរហ័ស
 
» ផែ្នកបំរើអតិថិជន ថ្មី
» ទាក់ទងយើង្ត
» បញ្ចូលជីវប្រវត្តិរបស់អ្នក
» បន្ថែមការងារថ្មី
» បង្កើតការផ្សព្វផ្សាយចំរុះថ្មី
» បញ្ជី​ក្រុម​ហ៊ុន
» Live Music & DJ Gig Guide
 
បញ្ជីរាយការងាររហ័ស
 
តារាងពេលពិសេស
» ការងារបនែ្ថមម៉ោង  (8)
» ពេលកំណត់ខ្លី  (13)
 
ប្រភេទអង្គភាព
» ធនាគារ / មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  (48)
» បារ / ភោជនីយដ្ធាន  (8)
» រោងចក្រ  (3)
» រដ្ឋាភិបាល  (4)
» រដ្ឋាភិបាល/គំរោងអង្គការ  (5)
» មន្ទីរពេទ្យ / គ្លីនិកវេជ្ជសាស្រ្ត  (7)
» សណ្ឋាគារ / រមណីយដ្ឋាន  (7)
» អង្គភាពអន្តរជាតិ  (47)
» ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រៅស្រុក  (58)
» ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុក  (82)
» អង្គការ  (65)
» ក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចផ្សេងៗ  (1)
» អង្គភាពឯកជន  (59)
» ភ្នាក់ងារលក់នឹងជួលអចល្យនទ្រព្យ  (1)
» សាលា/សកលវិទ្យាល័យ  (23)
 
ការផ្សព្វផ្សាយផេ្សងៗ
» អំពាវនាវឲ្យដាក់សំណើរសុំ  (11)
» ការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍  (1)
» ការអព្ជើាញឲ្យដេញថ្លៃ  (2)
» អាហារូបករណ៍  (1)
» ការអប់រំ/សិក្ខាសាលា  (1)
 
» បង្ហាញប្រភេទទាំងអស់
 
សេវាកម្មផេ្សងទៀត
» សៀវភៅ​ប្រយោគ​ខែ្មរ​/អង់គ្លេស​/បារាំង​​MP3
website security
មើលការងារក្រោយបំផុត    ( = ថ្មី )
   
 •   Medical Representatives, and Receptionist/Admin Officer
  World Best Healthcare Co.,Ltd 
 •   Field Researchers, Field Research Managers, and Research Operation Manager
  University Research Co., LLC 
 •  
 •   Sales Executive-Sale Department, and Express Courier Manager
  SHA Transport Express Co.,Ltd  
 •   Part Store Assistant
  Prime Auto Center  
 •   Service Adviser
  Prime Auto Center  
 •   Head of Farm Machinery, and Sales & Marketing Executive
  Mong Reththy Investment Cambodia Oil Palm Co., Ltd  
 •   Laboratory Technician
  Medecins Sans Frontieres - France  
 •   Data Entry
  Prevoir (Kampuchea) Micro Life Insurance Plc  
 •   Operational District (Tuberculosis) Coordinator
  Operation ASHA  
 •   Shelter Sales Manager
  iDE Cambodia  
 •   Branch Manager, Deputy Branch Manager, Banking Service Supervisor, and Treasury Assistant
  SATHAPANA Bank Plc.  
 •   Agronomy Specialist
  PromVihearThor Organization  
 •   Accountant (Urgent)
  SUTL Corporation (Cambodia) Pte Ltd  
 •   Invitation Tender for the Submission of Proposals
  HIVE/AIDS COORDINATING COMMITTEE (HACC)  
 •   Car Parts Salesperson
  PartsMart  
 •   Request for Applications (RfA) LDF-2016-001
  East West Management Institute  
 •   Web Developer and Database Designer
  Institut Pasteur du Cambodge  
 •   Lead Researcher on Business Integrity Country Agenda (BICA)
  Transparency International Cambodia  
 •   Junior Early Childhood Care & Development (ECCD) Expert/Officer
  Krousar Yoeung  
 •   Cashier
  Fertility Clinic of Cambodia  
 •   Open Tender for the Submission of Proposals for Auditing Services
  Swiss Red Cross  
 •   Intern – Finance and Administration
  Save the Children  
 •   Public Health Officer, Assistant to Project Coordinator, and Driver
  UNOPS  
 •   Finance and Administration Officer
  ChildFund Cambodia  
 •   National Project Coordinator, and Project Communication Officer
  Reducing the Vulnerability of Cambodian Rural Livelihoods Through Enhanced Sub-national Climate Change Planning and Execution of Priority Actions  
 •   Sales Executive, Marketing Executive, Sales Representative, Assistant Accounting, and Warehouse Assistant
  Soma Group Co., Ltd  
 •   Logistic/Administration Volunteer, and Driver
  Oxfam Novib  
 •   Administration and Accounting Officer, and CBR Worker
  Prey Veng Physical Rehabilitation Center  
 •   Primark Key Account Manager (Urgent)
  Worldbridge International (Cambodia) Co.,Ltd.  
 •   Volunteer Consultant
  International Executive Service Corps  
 •   មន្រ្តីឥណទាន, មន្រ្តីឥណទានហាត់ការ, និង​ ធារីហាត់ការ
  LOLC (Cambodia) Plc.  
 •   Accounting Manager
  Bokor Rice Products Co., LTD.  
 •   Cambodia and Vietnam Country Director
  Health Poverty Action  
 •   Medical Representatives, and Receptionist/Admin Officer
  World Best Healthcare Co.,Ltd  
 •   អ្នកប្រឺក្សាសេវាធានារ៉ាប់រង (Mobile Agent)
  Milvik(Cambodia)Micro Insurance Plc.  
 •   Project Coordinator for Health and Nutrition
  World Vision International  
 •   Request for Proposal (RFP-2016-001) Independent Audit Proceed II (Promoting Citizen Engagement in Democratic Development)
  Pact Cambodia  
 •   Monitoring and Evaluation Officer, Project Assistant, and Provincial Coordinator
  Cambodian Human Rights and Development Association  
 •   District Sales Leaders
  iDE Cambodia  
 •   Web Developer
  Bong Srey Project  
 •   Senior Accountant (Urgent)
  ICCO Cooperation Cambodia  
 •   Data Management Officer, Malaria Information Database Specialist, and Monitoring and Evaluation (M&E) Officer
  The National Centre for Parasitology, Entomology and Malaria Control (CNM)  
 •   Project Technical Officer, Project Communication Officer, and Secretary
  Campas Project  
 •   Brand Executive (Urgent)
  Huotraco International Limited  
 •   Laboratory Technician Assistants
  Medecins Sans Frontieres - France  
 •   Sale & Marketing Bakery Manager
  Cambo Brisk Trade Group Ltd.  
 •   Area Sale Manager, Civil Engineer, and Station Accountant
  SOKIMEX Petroleum  
 •   Inclusive Business Advisor, Project Finance Officer, and Junior Inclusive Business Advisor
  SNV Netherlands Development Organisation  
 •   Various Positions
  Health Poverty Action  
 •   Local Internship
  GIZ  
 •   Property Valuation Officer, Marketing & Communication Officer, Internal Auditor, and HR Intern
  First Finance PLC  
 • Senior Software Engineer - Android
  Branch of Digital Mobile Innovations Limited.  
 • Librarian, Personal Assistant to CEO, and Stakeholder Engagement Specialist
  Mekong River Commission  
 • Various Positions
  Reproductive Health Association of Cambodia  
 • Admin & Finance Officer
  Habitat for Humanity Cambodia  
 • Software Developer, and ICT Finance/Accounting Assistant
  Biztools Enterprise Solution Technology Co.,Ltd  
 • Registrars
  Medecins Sans Frontieres - France  
 • Hospitality & Tourism Foundation Teachers (Urgent)
  Paul Dubrule Hotel and Tourism School  
 • ភ្នាក់ងារឥណទាន
  Cambodian Economic Network  
 • Open Tender for the Submission of Proposals
  Ministry of Health (Global Fund)  
 • Project Manager – Green Voices Cambodia (Urgent)
  Cambodian Human Rights Action Coalition  
 • បុគ្គលិកផ្នែកលក់, និង ជាងភ្លើង
  Desjoyaux Cambodia Co,. Ltd  

ការបង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ការងារដែលនៅទំនេរ
 

មើលការផ្សព្វផ្សាយចំរុះក្រោយបំផុត
 
 
 • Available apartment with two bedrooms,south of Russian market=450$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ***=== 3B= 1700$ furnished small beautiful villa for rent ====
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2 BR service apartment for rent , near russian market,car parking=450$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Very huge garden terrace flat near Western International school 1BR $370 in TK
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ®®®®®Comfortable Aparment for Rent 1bedroom in Bkk3 300$®®®®®
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Serviced Apartment/$800per month/2BR/Boeung Keng Korng I,
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ***** studio room standard , including furniture in room , $130
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Brand New Apartment near BKK1 and BKK3 for Rent,2BR=$500/m
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Bkk $350 for one bed standard room comfortable room
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Beautiful Balcony Apartment in BKK3 for Rent,2BR=$480/m
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • new flat ground floor for rent 2bed=450$ near russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • House For Rent for only $140
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • House for rent $800 (Borey Peng Hout St.371)
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Western furnished 2BR Apartment near independent monument,$800/m, See photo
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Very Beautiful Balcony Apt in Russian market for Rent,2BR=$350 free internet
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *************Very Beautiful Balcony Apt in Russian Market 4 Rent,1BR=$350
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • big Balcony furnished 1BR Apartment for rent:$300/m near River side
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Western big Balcony Furnished -1BR Apt:$250/m@ Russian Market free wifi,see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Western Gym Furnished 1-2BR Apartment:$700-$1100/m in BKK3,see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 3 bedrooms with brand new apartment close to AEON mall =1200$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Range Rover Sport 2014 HSE for sale
  យាន - សំរាប់លក់ 

 •  
 • 2 bedrooms apartment for rent and availble now=400$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Furnished Apartment South of Russian Market for Rent,1BR=$150
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ===©©©1b = 350 Nice Apartment for Rent near Russian Market¶¶¶
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • whole luxury furnished villa for rent in toul kork=3000$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • +++brand new furnished A/P for rent 2bed=450$ per/month near russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2008 Suzuki viva 110cc
  យាន - សំរាប់លក់ 

 •  
 • *❤* 1bed=300$cute furnished first floor flat for rent+round big balcony
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • flat in Russian market 1 bed room $200 furnished
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Flat for Sale
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • ^^^^^^^^^^^^^^brand new furnished A/P for rent 1bed=350$ in BKK3+wifi+cable TV
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2bed=400$very cute apartment for rent, avsilable now! see photo
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • available now! 1bed=350$very cute apartment+wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ®®®®®First Floor house for Rent in Boeung Trabek 450$®®®®®
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *************Very Beautiful Balcony Apt at derm thkov Market 4 Rent,1BR=$350
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Brand new appt with modern furnished 2 beds near Russian Hospital $850/m
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Vrey Nice Apartment for Rent 2bedroom $450/month Near Royal Palace
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • $300 ""'''''' Two bed room the best located lucky , safe area
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Fully Furnished Apt in Riverside for Rent,1BR
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Full Service Apartment for rent 1bedroom $500/m in BKK 3 Big Balcony Wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Western Apartment 1 bed $500-$550 Free Service ***In BKK3
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Brand New Western Apt near Sovanna Shopping Mall 4 Rent,1BR
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 3 bedroom service apartment in safe area near Tuol Kok market $1200
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • service apartment in safe area near Russian market 1BR $800 , 2BR $1200
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • STUDIO/ROOM for RENT per MONTH starting at 60 US$, SIEM REAP
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Service Apartment for rent 2bedroom $600/m in Boeng Keng Kang1,Free Wifi Cable
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Brand New Western Service Apt in Russian Market for Rent,1BR
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • APARTMENT FOR RENT 1BEDROOM $400/M IN BKK1 FREE WIFI CABLE
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Apartment For Rent 1bedroom $300/m In Tonle Basak Big Balcony Free Wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Apart for Rent 2bedroom $350/m Big Balcony Near Russian Market Free Wifi**
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • studio room near olympic stadium 280$ free wifi, cable TV, garbage
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Stedio Apart for rent,“In BKK3; 1BR:$250(Free Wi-Fi ,Cable T/V ) **
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ApartFor Rent 1bedroom $200/m Russian Market Free Fiwi&Cable TV**
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Western apartment near chinese Embassy 2 bed rooms $700 with gym
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • fully furnished new apartment for rent 1bed=265$+wifi,cleaning,tv,water
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *❤* brand new luxury comfortable apt rent 1bedroom 350$ see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • whole big villa for rent,6bedroom2500$ big garden
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • LEXUS RX330 (2004) FOR RENT
  យាន - សំរាប់ជួល 

 •  
 • big service apartment with pool near Russian market 2 bedroom $1100
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Apartment for Rent 2bedroom $350/month Near Royal Palace *Free Wi-Fi***
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  

បង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
 


[ទាក់ទងយើង្ត]    [លក្ខន្តិកៈ]    [សមាជិកធ្វើការជាមួយក្រមហ៊ុន]

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា