English   Install Khmer Unicode
 
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក
សមាជិកភាព
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
សេចក្តីលំអិតរហ័ស
 
» ផែ្នកបំរើអតិថិជន ថ្មី
» ទាក់ទងយើង្ត
» បញ្ចូលជីវប្រវត្តិរបស់អ្នក
» បន្ថែមការងារថ្មី
» បង្កើតការផ្សព្វផ្សាយចំរុះថ្មី
» បញ្ជី​ក្រុម​ហ៊ុន
» Live Music & DJ Gig Guide
 
បញ្ជីរាយការងាររហ័ស
 
តារាងពេលពិសេស
» ការងារបនែ្ថមម៉ោង  (17)
» ពេលកំណត់ខ្លី  (1)
 
ប្រភេទអង្គភាព
» ធនាគារ / មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  (22)
» បារ / ភោជនីយដ្ធាន  (5)
» ភ្នាក់ងារលក់ឡាន  (1)
» ស្ថានទូត  (1)
» រោងចក្រ  (1)
» រដ្ឋាភិបាល  (2)
» រដ្ឋាភិបាល/គំរោងអង្គការ  (8)
» មន្ទីរពេទ្យ / គ្លីនិកវេជ្ជសាស្រ្ត  (3)
» សណ្ឋាគារ / រមណីយដ្ឋាន  (7)
» បុគ្គល  (1)
» អង្គភាពអន្តរជាតិ  (62)
» ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រៅស្រុក  (1)
» ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុក  (1)
» ការផ្សព្វផ្សាយ / ការបោះពុម្ពផ្សាយ  (4)
» អង្គការ  (64)
» អង្គភាពឯកជន  (204)
» ភ្នាក់ងារលក់នឹងជួលអចល្យនទ្រព្យ  (2)
» សាលា/សកលវិទ្យាល័យ  (21)
 
ការផ្សព្វផ្សាយផេ្សងៗ
» អំពាវនាវឲ្យដាក់សំណើរសុំ  (7)
» ការអព្ជើាញឲ្យដេញថ្លៃ  (4)
» ការអប់រំ/សិក្ខាសាលា  (2)
 
» បង្ហាញប្រភេទទាំងអស់
 
សេវាកម្មផេ្សងទៀត
» សៀវភៅ​ប្រយោគ​ខែ្មរ​/អង់គ្លេស​/បារាំង​​MP3
website security
មើលការងារក្រោយបំផុត    ( = ថ្មី )
   
 •   Senior HR Officer
  Indo-Trans Logistics (Cambodia) Co.,Ltd 
 •   Senior Accountant
  Indo-Trans Logistics (Cambodia) Co.,Ltd 
 •   Various Positions
  KE-WIN Management 
 •  
 •   Finance & Admin Manager, and Operations Manager
  C-Quest Capital (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Accounts Payable Supervisor
  Flash Tech Co., Ltd  
 •   Senior Monitoring and Evaluation Officer
  World Vision International  
 •   អ្នកបើកបរ និង​ ថែទាំ
  World Vision International  
 •   Credit Officer
  i-Finance Leasing PLC.  
 •   ប្រធានសាខា
  Ly Hour Microfinance Institution Plc.  
 •   HR Manager
  Suvannaphum Investment Co., Ltd  
 •   Data Entry Operator/ Indexer (Urgent)
  Manhattan Digital Media Co. Ltd.  
 •   Assistant STI Project
  World Health Organization  
 •   Head of Marketing, and Head of Sales
  Ducati Cambodia  
 •   Project Coordinator for One Goal Project
  World Vision International  
 •   Finance Officer
  National Center for HIV/AIDS, Dermatology and STD  
 •   Sales Assistant
  Humming Bird  
 •   Executive Secretary for its Founder and CEO
  Dewey International Co., LTD  
 •   ជំនួយការនាយកទទួលបន្ទុកផ្នែកវិន័យ
  Dewey International University  
 •   Personal Assistant
  Bun & Associates  
 •   Various Positions
  Branch of Niras International A/S  
 •   Accounting Manager, Accounting Assistant, Mechanician, and Quality Control Assistant
  Amru Rice (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Admin & Procurement Assistant
  BBC Media Action  
 •   នាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និង មន្រ្តីឥណទាន
  Vivath Golden Finance Plc.  
 •   Librarian & Student Support Officer
  Center for the Study of Humanitarian Law  
 •   Agricultural Insurance Officer
  Cambodian Center for Study and Development in Agriculture  
 •   Research, Monitoring & Evaluation Officer
  Room to Read Organization  
 •   Senior Program Manager _Sexual Reproductive Health and Rights
  CARE Cambodia  
 •   Consultant – Edit and Complete a Multi-Sectoral Publication
  CARE Cambodia  
 •   Webmaster and Sales Executive
  Noyakong Group Co.,Ltd  
 •   Management Information Systems (International Consultant)
  Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)  
 •   Sales Officer
  UMK  
 •   Call for Proposals on Advancing Youth and Women’s Participation and Leadership in Public Life
  United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  
 •   Translator
  Parliamentary Institute of Cambodia  
 •   Request for Proposals Gender Research in Piped Water and Electricity Infrastructure Sectors
  Palladium (Cambodia) Ltd.  
 •   Marketing Assistant
  Mad Creative (Cambodia) Limited  
 •   Various Positions
  Non-Timber Forest Products  
 •   Program Monitoring Officer (PMO)
  ERIKS Development Partner  
 •   Front Desk Assistants, and HR Assistant
  CIA FIRST International School  
 •   Outsourcing Payroll and Tax Document Preparation Agent
  Habitat for Humanity Cambodia  
 •   Public School Assistants
  Cambodian Children's Fund  
 •   Security Assistant Supervisor
  Cambodia Airports  
 •   Trainers/Master Trainers
  MONEYTREE Asia Pacific  
 •   IT Intern, and មន្រ្តីរៀនសូត្រអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសន្សំ និងធនាគារចល័ត
  AMK Microfinance Institution Plc  
 •   Construction Foreman
  Mong Reththy Investment Cambodia Oil Palm Co., Ltd  
 •   Marketing and Communications Manager
  Total Cambodge  
 •   Bar Supervisor, Receptionist Supervisor, and Sales & Marketing Executive
  Maline Exclusive Serviced Apartments  
 •   East Asia Regional Communications Specialist
  World Vision International  
 •   Housekeeper
  U.S. Embassy  
 •   Purchase/Logistic/Warehouse (PLW) Manager, Project Engineer, Finance Controller, HR Trainee, Sale (Sale Site Inspector), and Sale (Draftsman)
  Jardine Schindler (Cambodia) Ltd.  
 •   Sales Representative, Sales and Marketing Manager, General Manager, and Assistant General Manager
  Kong Nuon Group Co.,Ltd  
 •   Head of Risk & Compliance
  Phillip Bank Plc  
 •   Field Officer
  Environmental Protection and Development Organization  
 •   Web & 3D Designer
  Branch of Cho-Kwang V.s Co.,Ltd  
 •   Accountant
  Credit Union Foundation Australia  
 •   Programme Quality Officer
  ActionAid  
 •   Finance/Admin Manager
  Cambodian People living with HIV Network  
 •   Project Assistant for Sponsorship Information
  World Vision International  
 • Research and Awareness Project Manager
  Handicap International  
 • Dispensary Technician-Male Provider, and Clinic Assistant
  Reproductive Health Association of Cambodia  
 • អ្នកបង្កើតសកម្មភាពកុមារ
  Enfants d'Asie  
 • បុគ្គលិកផ្នែកគណនេយ្យ
  Tiller Victory (Cambodia) Co., Ltd.  
 • Driver for CEO (Urgent)
  Northbridge Development Company Limited  

ការបង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ការងារដែលនៅទំនេរ
 

មើលការផ្សព្វផ្សាយចំរុះក្រោយបំផុត
 
 
 • Apart for Rent 2bedroom $350/m Big Balcony Near Russian Market Free Wifi**
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • [][][][][][] 2BR available for rent in bkk area only $350/m furnished
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Apartment for rent 2bed: $450/m Near russian Market,Free Wi-Fi ***
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Brand New Western Apt near Independent Monument for Rent,1BR=$650
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • comfortable and large space only $250 at russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • NICE APARTMENT FOR RENT 1BEDROOMS $250/M IN BOENG KENG KANG3
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Apartment for Rent 2bedroom $400/m Near Russian Market Balcony Free Wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Apartment For Rent 2bedroom $450/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Service Apartment For Rent 2bedrooms $700/m Near Royal Palace Free WiFi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Flat in safe area near BKK1 3 bed room $550
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • SPECIAL Cheapest Price System Desktop no monitor 2016
  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Flat near Russian market for Rent 1BR $250 furnished
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1bed=350$cute new apartment for rent free wifi, see pic
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Wifi Fully Furnished Apartment in Russian Market for Rent,2BR=$500
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Brand New Western Elevator Apt in Russian Market 4 Rent,1BR
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice land for sale with fair price at the good location =110000$
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • />/>/> clean apartment only $180/m with fully furnished new brand
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Western style apartment near city mall with 1 bed room $600 free gym
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Western Apartment in safe area Independent monument 2BR $900**8
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • HOUSES/FLATS - For Rent
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • western apartment 2BR $800 with pool near Boeng Trobak market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2bedroom400$ new apartment for rent free wifi near river side
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ដីលក់ ១៨,៥ម X ៤,៥ម (21500$) ក្រោយវត្តនិរោធន៍
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Flat in safe area in BKK2, 1 bed room $250
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Big Tarrace 2bd 400$ second floor Apartment near by Russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Very huge terrace apartment near russian market 1 bed room $300 free wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Fully Furnished Apt South of Russian Market fo
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Flat for Rent
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • bright brand new apartment for rent,1bedroom400$ see photo
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ===$$Fully Furnished Villa 3bedroom in BKK1 with 1200$ seem pic$$$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ===©©©1b = 350 Nice Apartment for Rent near Russian Market¶¶¶
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Land on Mao Tse Tong Blvd for sales
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Service apartment with Gym near German Embassy 1 bedroom $600, 2 bedroom $800
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Great 3 Bedroom Townhouse for Rent in Borey Sopheak Mongkul - $600
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • apartment studio room at bkk1 zone fully furnished
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Apartment For Rent 1bedroom $300/m Near Russian Market Free WiFi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Apartment for Rent 1bedroom $300/m In BKK 2 Free Wifi Cable TV
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Apartment for Rent 2bedroom $350/m Balcony Near Royal Palace Free Wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Apartment for Rent 2bedroom $350/m Balcony Near Russian Market Free Wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Classic Modern Apartment in BKK3
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Cheap House for rent 2bedroom $450/m in BKK1 balcony Free Wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Nice Service Apartment for Rent 1bedroom $450/month,Free Wifi,Cable T/V
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • C - Car Rental Service
  យាន - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *❤*new furnished apartment for rent,3bedroom 400$ near russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Apartment for Rent 2bedroom $350/m BKK1 balcony Free Wifi Cable TV
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Villa For Rent 3bedrooms $550/m in Chroy Changvar With balcony
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • !!!!!!!!!!!!!! 1bed=350$ nice A/P for rent Russian market +wifi photos inside
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Beautiful Balcony Apt at chines embassy4 Rent,1BR=$350 +wifi *******
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Very Beautiful Balcony Apt 4 Rent near derm thkov round about,2BR=$450 +wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Nice Flat Apartment rent 1bedrooms $250/month Big bacony,Fully Furnished
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Apartment for Rent 1bedroom $350/m free wifi Near River side,big balcony
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • western apartment on the 8th floor 1BR $850 with pool near Boeng Trobak market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 7 Makara 2 Bedroom Flat 100 sq meter
  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Good house for rent in Borey New World Veng Sreng
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Airy Brand New Apartment in Tuol Kork 4 Rent,2BR=$500
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2 BEDROOM=1250$ PER MONTH, Tonle Bassac
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2 BEDROOM=350$ PER MONTH,==============================================
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 3 BEDROOM flat =400$ PER MONTH
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1 BEDROOM APARTMENT=180$ PER MONTH, NEAR Toul Sleng
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • =====☻=☻===>1bed=350$ Nice A/P for rent​​ near Russian market Free wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  

បង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
 


[ទាក់ទងយើង្ត]    [លក្ខន្តិកៈ]    [សមាជិកធ្វើការជាមួយក្រមហ៊ុន]

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា