English   Install Khmer Unicode
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.  
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក
សមាជិកភាព
ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
សេចក្តីលំអិតរហ័ស
 
» ផែ្នកបំរើអតិថិជន ថ្មី
» ទាក់ទងយើង្ត
» បញ្ចូលជីវប្រវត្តិរបស់អ្នក
» បន្ថែមការងារថ្មី
» បង្កើតការផ្សព្វផ្សាយចំរុះថ្មី
» បញ្ជី​ក្រុម​ហ៊ុន
» Live Music & DJ Gig Guide
 
បញ្ជីរាយការងាររហ័ស
 
តារាងពេលពិសេស
» ការងារបនែ្ថមម៉ោង  (36)
» ពេលកំណត់ខ្លី  (61)
 
ប្រភេទអង្គភាព
» ក្រុមហ៊ុន កសិកម្ម / ក្សេត្រកម្  (6)
» ធនាគារ / មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  (44)
» បារ / ភោជនីយដ្ធាន  (16)
» ហាងលក់កុំព្យូទ័រ  (1)
» ក្រុមហ៊ុន សំណង់  (6)
» រោងចក្រ  (7)
» រដ្ឋាភិបាល  (4)
» រដ្ឋាភិបាល/គំរោងអង្គការ  (4)
» មន្ទីរពេទ្យ / គ្លីនិកវេជ្ជសាស្រ្ត  (10)
» សណ្ឋាគារ / រមណីយដ្ឋាន  (3)
» ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រៅស្រុក  (60)
» ការផ្សព្វផ្សាយ / ការបោះពុម្ពផ្សាយ  (1)
» អង្គភាពអន្តរជាតិ  (78)
» អង្គការ  (72)
» អង្គភាពឯកជន  (70)
» ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុក  (32)
» ភ្នាក់ងារលក់នឹងជួលអចល្យនទ្រព្យ  (8)
» សាលា/សកលវិទ្យាល័យ  (42)
» ក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចផ្សេងៗ  (74)
» ទីភ្នាក់ងារ​​ ទេសចរណ៍  (1)
» ក្រុមហ៊ុន ទូរគមនាគមន៍  (1)
 
ការផ្សព្វផ្សាយផេ្សងៗ
» អំពាវនាវឲ្យដាក់សំណើរសុំ  (5)
» ការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍  (2)
» ការអព្ជើាញឲ្យដេញថ្លៃ  (6)
» អាហារូបករណ៍  (1)
» ការអប់រំ/សិក្ខាសាលា  (2)
 
» បង្ហាញប្រភេទទាំងអស់
 
សេវាកម្មផេ្សងទៀត
» សៀវភៅ​ប្រយោគ​ខែ្មរ​/អង់គ្លេស​/បារាំង​​MP3
website security
មើលការងារក្រោយបំផុត    ( = ថ្មី )
   
 •   Various Positions
  Singapore (Cambodia) International Academy Co., Ltd. 
 •   Various Positions
  Singapore (Cambodia) International Academy Co., Ltd. 
 •   Head, Information Security, Manager, Compliance, Assistant Manager, Legal, and Branch Manager
  Prince Bank Plc. 
 •   Fraud and Collection Manager
  ANZ Royal Bank ( Cambodia ) Co.,Ltd. 
 •   Admin and Talent Management/Human Resources Executive
  Indochina Research (Cambodia) Co., Ltd. 
 •   Financial Consultant
  Prudential (Cambodia) Life Assurance PLC. 
 •   Head of Marketing Department
  Futaba Microfinance Plc. 
 •   Sales Executive, and Sales Manager
  SHA Transport Express Co.,Ltd 
 •   Project Coordinator
  Assist Mekong Co., Ltd. 
 •   Finance Manager
  Hagar 
 •   Sale Agent
  Century 21 GOLDEN REALTY 
 •   Various Position
  AIA (Cambodia) Life Insurance Plc 
 •   Various Position
  Prudential (Cambodia) Life Assurance PLC. 
 •  
 •   Admin/Finance Intern, and WASH Engineer Intern
  RainWater Cambodia  
 •   Senior Accountant
  MoPoTsyo Patient Information Centre  
 •   Technical Training Officer
  SMCS Risk Ltd.  
 •   Production Planner, and Utility Engineer
  YHS (Cambodia) Food & Beverage Pte Ltd  
 •   សេចក្តីជូនដំណឹងនៃការដេញថ្លៃសំណង់
  Shanti Volunteer Association  
 •   Construction Bidding
  Shanti Volunteer Association  
 •   គណនេយ្យករ, និង បុគ្គលិកផ្នែកលក់ និង ទីផ្សារ
  CET Electronic  
 •   National Finance Consultant
  Fisheries Administration (FiA)/Mekong Integrated Water Resources Management Project (Phase III) - Component 1  
 •   SPA Manager, Internal Auditor Supervisor, and Internal Auditor Assistant
  Crown Resorts Co., Ltd.  
 •   American Pacific International School
  American Pacific International School  
 •   Various Positions
  The Guardian School of Phnom Penh  
 •   Consultant/Needs and Feasibility Study
  Enfants d'Asie  
 •   Cambodian Teachers of English
  Australian International School-Tbong Khmum Province  
 •   Project Development Executive - Hotels & Hospitality
  Chip Mong Group Co., Ltd.  
 •   Various Positions
  Mega Leasing PLc.  
 •   Call For Consultancy Service of Legal Service for Procurement Contract
  World Vision International  
 •   Internship
  Branch of CowaterSogema International Inc.  
 •   Various Positions
  PANTOS Logistics (Cambodia) Co., Ltd  
 •   មន្រ្តីរចនាស្ថាបត្យកម្ម, Recruitment Officer, និង ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល
  Ly Hour Microfinance Institution Plc.  
 •   Area Manager, Field Staff, and Senior Accountant
  Olam Outspan (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Deputy Director, Program Operations - CI-Greater Mekong
  Conservation International  
 •   Various Positions
  Singapore Medical Center (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Warehouse Manager, and IT Developer
  Unisun Development Corp  
 •   Production Team Leader
  Decathlon  
 •   Accountant
  Camwill Global Co., Ltd  
 •   Quotation or Bids Audit Company
  Buddhism for Social Development Action  
 •   HR Manager, Personal Assistant to CEO, Property Asset Officer/Property Executive, and Quantity Surveyor
  PH One Development (Cambodia) Limited.  
 •   Project Manager – Social Enterprise Development
  CARE Cambodia  
 •   Finance Manager, Senior Accountant, and Accountant
  IG Tech Group  
 •   Tax Accountant
  Elite Hospitality & Trading Co., Ltd.  
 •   Gender Consultant
  WWF  
 •   Receptionist, and Experienced Accountant
  Ernst & Young (Cambodia) Ltd.  
 •   Sales and Marketing Manager, Marketing Executive, Retail Sales Upcountry Asst. Sup, and Sale Admin Officer
  TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Compliance Officer, and Internal Audit Officer
  Oxley Worldbridge Specialized Bank PLc.  
 •   HR Officer
  BRED Bank (Cambodia) Plc.  
 •   Software Developer
  JLC Sourcing & Services (Cambodia) Co.,Ltd.  
 • Various Position
  Sokha Kambol Polyclinic  
 • Business Development Officer, Business Development Assistant, and Internships
  Project Consult Institute (PCI), Inc  
 • Various Positions
  Manulife (Cambodia) PLC  
 • Situational Analysis
  Terre des Hommes Netherlands  
 • Various Positions
  Orkidé Villa Group  
 • Accountant
  Universal World Investment Co., Ltd.  
 • SSAC Cambodia Project ECHO Program Coordinator
  Assist International  
 • Support Service Officer for Finance and Support Service
  World Vision International  
 • Resource Acquisition Officer
  World Vision International  
 • Data Management Officer (DM Officer) for RAPP
  World Vision International  
 • Sponsorship Coordinator for Gift Notification and Sponsor Visit
  World Vision International  
 • Senior Software Developer
  Crystal Martin (Cambodia) Limited  
 • Human Resources Assistant Manager, Human Resource Manager, and Internal Auditor Executive
  Crown Resorts Co., Ltd.  
 • Administrative Assistant
  Korea Eximbank  
 • Research on Youth and Social Media Uses in Cambodia
  Oxfam  
 • Various Positions
  Legend Cinema  
 • Mechanical Technician, and Social Media Internship
  Kingdom Breweries (Cambodia) Ltd.  
 • Various Position
  BLUE STONE IMEX CO., LTD  
 • Radiological Technician (Radiographer)
  HOPE Worldwide Medical Center  
 • Award Manager, and Intern- Procurement/Logistics
  Save the Children  
 • Monitoring and Evaluation Manager
  RTI International  
 • បុគ្គលិកផ្នែកអ្នកបញ្ជូនឯកសារ (បន្ទាន់)
  Bun & Associates  
 • Human Resources Officer, Administration Officer, and Technician
  Cambodia Air Traffic Services Co., Ltd.  

ការបង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ការងារដែលនៅទំនេរ
 

មើលការផ្សព្វផ្សាយចំរុះក្រោយបំផុត
 
 
 • Western style apartment in safe area near BKK market 2BR $350
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • New Service apartment with pool near Riverside available with 1, 2 , 3 bedroom
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Western apartment in quiet area near Independent monument 2 BR $1000
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • *❤*newlystudio service apartment for rent,250$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • whole building apartment for rent, 9 unites 8000$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Very huge terrace apartment in safe area near street 360, 2 bedroom $550
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Flate House For Rent 4bedrooms $220/m Have WIFI ,Cable TV
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Nice Apartment for Rent $350/m 1bedrooms In BKK 3 free Wifi Cable TV
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • only 350$ per month 1bed furnished apartment for rent Russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • =============western apartment 1bed=350$ for rent in BKK3
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • full serviced apartment in safe area near Russian market 1BR $600 swimming pool
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Western apartment 2 bed rooms $450 in BKK3
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 10m x 45m: 220$/month
  ដី - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Land for sale near Mongdiyal centre
  ដី - សំរាប់លក់ 

 •  
 • Apart for ren1Bed:$250/m , near Russian Market(Free Wi-Fi ,Cable **
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • អានអនឡាញ
  ផេ្សងៗ 

 •  
 • 2bedroom=400$ in toul kork==================
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ===============>2bed=500$furnished a/p for rent near russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • Rooftop penthouse with pool 1 bedroom $1300 near Russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • very nice furnished A/P for rent 2bed=450$ near derm thkov market+wifi
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 1bed=150$ furnished studio for rent near st 271
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • western service apartment in safe area near NAGA WORLD 2bedroom $800
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2bed room furnished flat for rent,400$
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • 2 bedroom 350$ big space apartment for rent near russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ========☻===☻===> 1bed=200$ Nice A/P for rent​​ top floor in Bkk3
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • ☻brand new furnished A/P for rent 1bed =450$ near derm thkov roundabout
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • service apartment near Royal Palace with 1bed room $1600, 2 bed room $2700
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • service apartment 1bed=450$ for rent steung meanchey market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  
 • new flat ground floor for rent 2bed=450$ near russian market
  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល 

 •  

បង្ហាញឆាប់រហ័សលើរាល់ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
 


[ទាក់ទងយើង្ត]    [លក្ខន្តិកៈ]    [សមាជិកធ្វើការជាមួយក្រមហ៊ុន]

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2019. ក្រុមហ៊ុនក្រមា