ខ្មែរ   Install Khmer Unicode
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.  
Member Login
Sign Up
Employer Login
Quick Links
 
» Customer Service / Support New
» Contact Us
» Post Your CV
» Add New Job
» Add New Classified
» List of Companies
» Live Music & DJ Gig Guide
 
Job Quick Lists
 
Special Schedule
» Part-time  (38)
» Short-term  (68)
 
Organization Type
» Agriculture / Agronomy Company  (7)
» Bank / Micro-Finance  (42)
» Bar / Restaurant  (13)
» Car Dealer  (2)
» Computer Shop  (3)
» Construction Company  (4)
» Factory  (5)
» Foreign Embassy  (3)
» Government of Cambodia  (2)
» Govt. + NGO Project  (2)
» Hospital / Medical Clinic  (11)
» Hotel / Resort  (14)
» Individual Person  (1)
» International Private Company  (69)
» Media / Publication  (1)
» NGO - International  (75)
» NGO - Local  (87)
» Pharmaceutical Company  (2)
» Private Company  (70)
» Private Company​ - Local  (44)
» Real Estate Agent  (8)
» School / University  (35)
» Small Company - Other  (82)
» Small Company - Travel Agent  (2)
» Telecommunications Company  (2)
 
Other Announcements
» Call for Proposals  (3)
» Invitation for Bids  (7)
 
» All job categories…
 
Other Services
» Khmer / English / French
   MP3 Phrasebook
website security
Quick View Latest Jobs    ( = New )
   
 •   ប្រធានផ្នែកលក់, និង​ បុគ្គលិកផ្នែកលក់
  TS Beverage (Cambodia) Co., Ltd. 
 •   Various Postions
  Amret 
 •   Receptionist / Cashier
  Makalin Clinic 
 •   Marketing Manager, and Assistant to CEO/President
  ALPHA International Corporation Ltd. 
 •   Various Positions
  Learning Jungle International School 
 •   Various Positions
  Prudential (Cambodia) Life Assurance PLC. 
 •   Credit Officers, Customer Services, IT Officer, and Marketing Officer
  CMK PLC 
 •  
 •   Accountant
  Samanea Beach Resort  
 •   Medical Research Physician
  CNM-MORU Research Collaboration  
 •   Caregiver (House Mom) Team Leader
  Hope for Justice  
 •   ការអញ្ជើញចូលរូមដេញថ្លៃ ការកែលម្អរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ អគារសាលារៀន
  Kampuchean Action for Primary Education  
 •   ប្រធានផ្នែកលក់, និង​ បុគ្គលិកផ្នែកលក់
  TS Beverage (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Evidence and Learning Volunteer
  Save the Children  
 •   Senior Multi Lingual Education Project Officer, and Senior Program Manager Education
  CARE Cambodia  
 •   Marketing and Events Coordinator
  The Sound Initiative  
 •   Trainee for Radiology Technician, and Social Affairs Investigator
  Sihanouk Hospital Center of HOPE  
 •   Consultant to Develop Branding Strategy and Communications Materials
  Swisscontact Cambodia  
 •   Legal Assistant
  Hagar  
 •   Finance & Logistic Trainer
  The Johanniter  
 •   ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ, Senior I.T, and Human Resource (HR) Supervisor
  Microfinance Amatak Capital Plc.  
 •   Finance Manager, និង បុគ្គលិកផ្នែកលក់
  KBSK Trading Company Ltd.  
 •   Consultancy on the Development of a Baseline Study on Early Child Marriage
  Terre des Hommes Netherlands  
 •   Various Positions
  Plan International Cambodia  
 •   អ្នកបើកបរ (Driver)
  Medecins Sans Frontieres - France  
 •   Administrative and Accounting Assistant
  Center of Excellence on Sustainable Agricultural Intensification and Nutrition  
 •   Corporate Graphic Designer/ Photographer
  ISI GROUP  
 •   Service
  Mith Samlanh  
 •   Purchasing Staff, Junior Sale, Senior Sale, and Box/Concession/Front Supervisor
  Major Platinum Cineplex (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Communication Officer
  Center of Excellence on Sustainable Agricultural Intensification and Nutrition  
 •   Junior Accountant, and Internet Sales Representative
  Angkor Kasekam Roongroeung Co.,Ltd.  
 •   Various Postions
  Amret  
 •   IT Technician
  Camintel Co., Ltd.  
 •   Various Position
  Ministry of Tourism  
 •   Project Assistant
  Great Peace Cambodia  
 •   Various Position
  Kent Ridge International School  
 •   Android Software Engineer, Java Software Engineer, and Web Developer
  Phillip Bank Plc  
 •   Various Positions
  Good Neighbors Cambodia (GNC)  
 •   Receptionist / Cashier
  Makalin Clinic  
 •   HR Manager
  YHS (Cambodia) Food & Beverage Pte Ltd  
 •   Recruitment Unit Manager, Training Officer, and Business Officer
  LOLC (Cambodia) Plc.  
 •   Graphic Designer, and Sale Supervisor/Sale Manager
  ELT Education Co.,Ltd.  
 •   Request for Proposal from Competent Contractors for the Drilling of 20 Groundwater Level Monitoring Wells (Boreholes)
  ActionAid  
 •   Accounting Manager, and Operation Officer
  PRS Construction & Services Group Co., Ltd  
 •   Sale Executive (MICE & Luxury)
  Easia Travel Cambodia  
 •   Data Entry Officer, and Case Management Assistant
  National Center for HIV/AIDS Dermatology and STD  
 •   Junior Tester (Urgent)
  Branch of Digital Mobile Innovations Limited.  
 •   Concierge
  Hongkong Land (Premium Investments) Limited  
 •   អ្នកសម្របសម្រួល វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធី ទឹកស្អាតសាលារៀន, និង បុគ្គលិកអប់រំសុខភាពសហគមន៍
  Clear Cambodia  
 •   Administrative Intern
  Aide et Action International  
 •   Production Staff
  Ajinomoto (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Medical Doctor, Pharmacy, Midwife, Nurse, and Admin Officer
  Sokha Kambol Polyclinic  
 •   Various Postions
  Kampuchea Food Corporation Co., Ltd  
 •   បុគ្គលិកផ្នែកលក់
  CPS Company Co.,LTD  
 •   Nutrition Project Assistant (PA)
  Bandos Komar  
 •   Driver
  IL NODO International Cooperation  
 •   Consultancy for Community Action Research Training
  ActionAid  
 •   Communication Intern
  Louvain Cooperation au Developpement  
 •   Tour Operations Manager
  Lost Plate  
 •   អ្នកប្រមូលទិន្នន័យ, និងបុគ្គលិកសម្របសម្រួលការងារអំណាន
  Room to Read Organization  
 •   Driver
  Heart to Heart Foundation  
 •   Waiter & Waitress, Front Office/Receptionist, Cook Helper/Canteen Staff, and Electrical Engineering
  Kravan Hotel  
 •   Sales Executive, Airfreight Manager, Key Account Manager, and Intern
  Panalpina World Transport (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Internship to Promote SCWs Social Business “Eco-Tourism”
  Save Cambodia’s Wildlife  
 •   Research Assistant
  The Cambodia Development Resource Institute  
 •   Various Position
  KOFI Co., Ltd.  
 •   Kindergarten Teacher, Chinese Teacher, and Kindergarten Teacher Assistant
  The Guardian School of Phnom Penh  
 •   Various Position
  Ontario International School  

Quick view all active jobs
 

Quick View Latest Classifieds
 
 
 • Westen apartment 2bedroom avialable Tonle basac with nice gym
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • House for Sale
  HOUSES/FLATS - For Sale 

 •  
 • *❤* new western service apartment for rent,1bedroom 450$
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Apartment for rent 1bedroom $300/m Near Russian Market Free Wifi,Cable T.V
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ==☻=☻===>1bed=270$ Nice flat for rent​​ near russian marketFree wifi, Tv
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • New Service Apartment near Royal Palace 1 bedroom $450
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • New 2 bedroom flat next to Bassac River for rent $200/month.
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Western Apartment 1Bed:$300/m, Unit elevator Russian Market***
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Twin Villa for Sale/Rent-Phnom Penh Thmei near Aeon 2
  HOUSES/FLATS - For Sale 

 •  
 • Nice furnished flat for rent 1bed = 200$ near in BKK3
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ==☻☻===>1bed=270$ Nice A/P for rent​​ near Independent Monument
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ===>Nice furnished flat first floor for rent 1bed=200$ near russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ;;;;;;2bed Room nice apartment for rent only $450 toulkork
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • URGENT LOAN OFFER ARE YOU IN NEED CONTACT US
  BUSINESS - Lease or Sale 

 •  
 • Very beautiful garden Balcony flat 1BR, 2 bath room $350 in BKK3
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • available with one bedroom service apartment , gym and car parking
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Room at Beoung Trabek Market for rent
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Unite available on the 5th floor with 1 bedroom $400 near Russian Market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Land in BKK1 for sale 580m2 $2500000
  LAND - For Sale 

 •  
 • 2bedroom500$ new bight apartment for rent
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Apart for ren1Bedroom , near Russian Market(Free Wi-Fi ,Cable **
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 2 bedrooms and fully furnished apartment , 3 Bathrooms near IIA
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • swimming pool western apartment in Russian Market 1bedroom $600
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  

Quick View all classified ads
 


[Contact Us]    [Terms and Conditions]    [Corporate Members]

Copyright © 2000 - 2018. Krawma Co.