ខ្មែរ   Install Khmer Unicode
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.  
Member Login
Sign Up
Employer Login
Quick Links
 
» Customer Service / Support New
» Contact Us
» Post Your CV
» Add New Job
» Add New Classified
» List of Companies
» Live Music & DJ Gig Guide
 
Job Quick Lists
 
Special Schedule
» Part-time  (27)
» Short-term  (39)
 
Organization Type
» Agriculture / Agronomy Company  (4)
» Bank / Micro-Finance  (40)
» Bar / Restaurant  (14)
» Computer Shop  (1)
» Construction Company  (9)
» Factory  (3)
» Foreign Embassy  (3)
» Government of Cambodia  (6)
» Govt. + NGO Project  (7)
» Hospital / Medical Clinic  (16)
» Hotel / Resort  (9)
» International Private Company  (57)
» Media / Publication  (1)
» NGO - International  (85)
» NGO - Local  (97)
» Pharmaceutical Company  (5)
» Private Company  (59)
» Private Company​ - Local  (20)
» Real Estate Agent  (7)
» School / University  (51)
» Small Company - Other  (125)
» Small Company - Travel Agent  (10)
 
Other Announcements
» Call for Proposals  (1)
» Expression of Interest  (3)
» Invitation for Bids  (15)
» Training / Workshops  (1)
 
» All job categories…
 
Other Services
» Khmer / English / French
   MP3 Phrasebook
website security
Quick View Latest Jobs    ( = New )
   
 •   Various Positions
  IDP Education (Cambodia) Limited 
 •   Transportation Assistant
  International School of Phnom Penh 
 •   Site Manager
  Spacelogic International (Cambodia) Co., Ltd. 
 •   Various Positions
  AIA (Cambodia) Life Insurance Plc 
 •   Various Positions
  Learning Jungle International School 
 •   Fieldwork Supervisor, Quality Control Supervisor, and Scripter
  Kantar (Cambodia) Ltd 
 •   Various Positions
  Kantar (Cambodia) Ltd 
 •   General Manager, F&B Manager, Sales & Marketing Supervisor/Manager, Receptionists, Bartenders, Service Staffs
  Baitong Hotel 
 •   Sales Agent
  Century 21 GOLDEN REALTY 
 •   Various Positions
  Prudential (Cambodia) Life Assurance PLC. 
 •   Various Positions
  Prudential (Cambodia) Life Assurance PLC. 
 •   IT Support Officer
  Krawma 
 •   Marketing Executive
  Krawma 
 •   Sales Representative, Accounting Assistant/Administrative, and Sales in Shop
  SUNHOUR GROUP 
 •   Various Positions
  Cambodian Public Bank 
 •  
 •   Invitation for Bid to Supply the Project Materials
  Catholic Relief Services  
 •   Medical School Nurse
  Liger Charitable Foundation  
 •   Finance Supervisor, and Finance Staff
  Ajinomoto (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Human Resources Coordinator
  Epic Arts  
 •   Senior Accountant
  Epic Arts  
 •   Consultancy on ASEAN Social Protection Strategy
  Oxfam  
 •   Sponsorship Secretary (Urgent)
  SOS Children's Village Ratanakiri  
 •   IT​ Officer
  Shimmex Group Co., Ltd  
 •   Digital Marketing Associate, and Program Manager
  mClinica Pte Ltd  
 •   Various Positions
  IDP Education (Cambodia) Limited  
 •   Project Manager, Site Engineer, Assistant Engineer, Warehouse Supervisor, and Architect Designer
  Uy Sing Investment Co., Ltd.  
 •   Account Officer
  Habitat for Humanity Cambodia  
 •   Corporate Manager
  Prevoir (Kampuchea) Micro Life Insurance Plc  
 •   Farming Supervisor, and Electrician
  C J Cambodia Co., Ltd.  
 •   IT Manager / IT Officer
  Booyoung Khmer Bank  
 •   Project Manager
  STAR Kampuchea  
 •   Project Finance Manager, Purchasing Officer, and GL Accountant
  Phnom Penh Precast Plants Co., Ltd  
 •   Elementary School Teacher, Pre-K 2 Teacher, and Daycare Operator
  Life International School  
 •   Senior Accountant
  Try Pheap Group Co., Ltd  
 •   Various Positions
  Cambodia-Japan Cooperation Center  
 •   Various Positions
  I-Finance Leasing PLC.  
 •   Senior Instructor in Accounting/Finance
  Pour un Sourire d Enfant  
 •   Medical Doctor
  The Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights  
 •   Various Positions
  S B K Research and Development Co., Ltd.  
 •   Social Media Marketer
  M.R.A Design Co., Ltd.  
 •   គ្រូបង្រៀន ភាសាអង់គ្លេស
  English Unlimited School  
 •   HR & Admin Manager, and Career & Education Manager
  Hope for Justice  
 •   Country Director
  Hope for Justice  
 •   Sales Exports
  Rice Mill  
 •   បុគ្គលិក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ខេត្ត​, បុគ្គលិក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ដ​ផ្នែក​អប់រំ​សុខភាព​និង​អនាម័យ​សាលា​រៀន, និង Assistant to Executive Director
  Clear Cambodia  
 •   Messenger, and Operation Executive
  AL Multimodal Transportation (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Human Resources Manager, Senior Training Officer, Marketing Officer, School Operations Coordinator, and Other Positions
  NTC Group  
 •   Various Positions
  KB Daehan Specialized Bank  
 •   Various Positions
  Garden In The Air Tower Co., Ltd.  
 •   Residential Guard
  U.S. Embassy  
 •   Medical Representative
  Chhouk Roath Health Co., Ltd.  
 •   Various Positions
  Urbanland Asia Investment Co., Ltd.  
 •   Various Positions
  Mekong View Properties  
 •   Accountant, Sales Engineer, and Sales Executive
  Ecotech Mep Solution Co., Ltd  
 •   National Legal and Regulatory GAPs Consultant
  Ministry of Commerce  
 • Communications Volunteer
  Wildlife Conservation Society  
 • Senior Project Officer, and IT Intern
  CARE Cambodia  
 • Primary School Teacher
  Bondosbrachnha International Academy  
 • Junior Legal Officer
  Belt Road Capital Management (Cambodia) Co., Ltd.  
 • Marketing & Communication Intern
  World Vision International  
 • Community Engagement and Sponsorship Plan Team Leader
  World Vision International  
 • Accountant
  World Vision International  
 • Quantity Surveyor
  AA Interiors Cambodia Ltd  
 • HR and Admin Supervisor
  SOR VOEUTH COMPANY LTD.  
 • Native English Speaking Teachers
  Golden Gate American School  
 • Area Manager, Manager – HRBP (Project Manager), and Supply Chain Coordinator – Compliance
  ODI Asia Co., Ltd  
 • អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត
  Youth Star Cambodia  
 • Various Positions
  YHS (Cambodia) Food & Beverage Pte Ltd (Yeo's)  
 • Operation Officers
  CF Service Cooperate Co., Ltd.  
 • គ្រូ​ភាសាខ្មែរ, Native English Teachers, and Cambodain English Teachers
  Sunrise School  
 • Montessori Kindergarten Teacher, and Assistant Teacher
  British International School of Phnom Penh  
 • Swimming Coach
  Southbridge International School (Cambodia) Limited  
 • Communications Officer
  Jesse Lee Orndorff Co., LTD  

Quick view all active jobs
 

Quick View Latest Classifieds
 
 
 • ផ្ទះជួល House for Rent
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Sunny and western apartment near royal Palace 2 bed room $1200
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Very new flat for rent 1bed=250$ near toul sleng museum free wifi,cable tv
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Western apartment just available in Tuol Kok area 3 bed room $1200
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 2 bedroom 350$ apartment for rent near russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • @@@@@@Nice furnished a/p 3bed=550$ near russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • *❤* new apartment for rent300$
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Room For Rent 1 Bed Near Toul Kork Antenna
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Warehouse For Rent ( 700 m2) in Phnom Penh Thmei
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • =============>new apartment 2nd floor for rent 1bed=300$ near russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Flat near Russian market for Rent 1BR $250 furnished
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • big balcony flat in safe location in BKK1 with 2 bedroom $550
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • flat in safe and quiet area 1 bed room $180 near Royal Palace
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • available now!1bed=200$ furnished flat for rent near russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ^^^^^^^^^^^^furnished flat 1st floor for rent in bkk2 see pic below
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • brand new furnished apartment for rent 1bed=350$ per/month in BKK3
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • very big balcony new apartment for rent,2bedroom480$
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  

Quick View all classified ads
 


[Contact Us]    [Terms and Conditions]    [Corporate Members]

Copyright © 2000 - 2019. Krawma Co.