ខ្មែរ   Install Khmer Unicode
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.  
Member Login
Sign Up
Employer Login
Quick Links
 
» Customer Service / Support New
» Contact Us
» Post Your CV
» Add New Job
» Add New Classified
» List of Companies
» Live Music & DJ Gig Guide
 
Job Quick Lists
 
Special Schedule
» Part-time  (21)
» Short-term  (50)
 
Organization Type
» Agriculture / Agronomy Company  (3)
» Bank / Micro-Finance  (49)
» Bar / Restaurant  (12)
» Car Dealer  (1)
» Construction Company  (3)
» Factory  (3)
» Government of Cambodia  (3)
» Govt. + NGO Project  (8)
» Hospital / Medical Clinic  (10)
» Hotel / Resort  (4)
» International Private Company  (46)
» Media / Publication  (3)
» NGO - International  (63)
» NGO - Local  (78)
» Pharmaceutical Company  (4)
» Private Company  (65)
» Private Company​ - Local  (47)
» Real Estate Agent  (6)
» School / University  (42)
» Small Company - Other  (81)
» Small Company - Travel Agent  (6)
» Telecommunications Company  (1)
 
Other Announcements
» Call for Proposals  (6)
» Expression of Interest  (6)
» Invitation for Bids  (8)
» Scholarships  (3)
 
» All job categories…
 
Other Services
» Khmer / English / French
   MP3 Phrasebook
website security
Quick View Latest Jobs    ( = New )
   
 •   Senior Manager, Operational Risk
  Amret 
 •   Sale Manager cum Branch Manager
  Branch of PURATOS GRAND-PLACE VIETNAM LIMITED 
 •   Operations Manager, and Operations Officer
  Worldwide Forwarding (Cambodia) Co., Ltd 
 •   Various Positions
  Learning Jungle International School 
 •   ជំនួយការផ្នែកលក់, បុគ្គលិកផ្នែកលក់ក្នុងហាង, និង បុគ្គលិកផ្នែកលក់ដែប៉ូ
  SUNHOUR GROUP 
 •   Various Positions
  Prudential (Cambodia) Life Assurance PLC. 
 •   Accountant & Girls Dormitory Care Taker
  (NGO) Korean Missionary Society 
 •   Various Position
  CAMAD Agency 
 •  
 •   Senior Manager, Operational Risk
  Amret  
 •   បុគ្គលិកផ្នែក​កក់សំបុត្រយន្តហោះ, បុគ្គលិកផ្នែក​បញ្ជូនសំបុត្រ, បុគ្គលិកផែ្នក IT, និង បុគ្គលិកផែ្នកគណនេយ្យ
  C.H. World Travel  
 •   បុគ្គលិកផ្នែកលក់​ និងទីផ្សារ, and Disgn and Tiyping
  Daily Copy and Printing  
 •   មន្រ្តីឥណទាន
  CHAMROEUN Microfinance Plc  
 •   Marketing Management Trainee
  Ajinomoto (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   CFI Communications Officer, and English and Computer Teacher
  Children’s Future International  
 •   Various Positions
  RMA (Cambodia) Co., Ltd  
 •   Lifeguard
  Northbridge International School Cambodia  
 •   EAL Teacher Primary
  Northbridge International School Cambodia  
 •   Finance Intern, Information Technology (IT) Intern, MIS Intern, and ជំនួយការផ្នែកទំនាក់ទំនងផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ
  Population Services International Cambodia  
 •   Credit Approval Manager, Project and Portfolio Risk Manager, and Retail Business Support Manager
  AMK Microfinance Institution Plc  
 •   Leader of Production Line, and Technical Staff for Production Department
  Poi Pet PPSEZ Co., Ltd  
 •   Operations Executive
  Focus Travel Cambodia  
 •   បុគ្គលិកផ្នែកលក់ខាងក្រៅ, និង ជំនួយការគណនេយ្យ (បន្ទាន់)
  Green Pest Co.,Ltd  
 •   Chinese Translator/Customer Service Officer, Couriers Riders, CS – Customer Service Officeers
  C.L AIR EXPRESS CO., LTD.  
 •   Accountant
  KlearC Co., Ltd.  
 •   Technical Specialist for Gender for Micro Franchised Agriculture Service Expanded Phase 2 (MASE2)
  World Vision International  
 •   Organizational Resilience Programme Officer
  Dan Church Aid  
 •   Administration Officer, Team Leader, and Livelihood/ Agriculture Sector Coordinator
  FH Cambodia  
 •   Sales Executive, Apprenticeship Program, and Customer Service Coordinator Airfreight Export
  Panalpina World Transport (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   ជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ
  D.I Residence  
 •   សេចក្ដីប្រកាសដេញថ្លៃ លើការសាងសង់ បង្គន់អនាម័យ តាមបច្ចេកទេស Climate Smart
  Sahmakum Teang Tnaut  
 •   Finance Banking Officer
  BRED Bank (Cambodia) Plc.  
 •   Internship
  Samaritan's Purse International Relief  
 •   Various Positions
  Save the Children  
 •   Community Liaison Assistant
  Mines Advisory Group  
 •   បុគ្គលិកផ្នែកចុះឈ្មោះអ្នកជំងឺ
  Angkor Hospital for Children  
 •   Accountant
  ANUSSA Event Planner Co., Ltd  
 •   Customs Brokerage Agent, and Import/Export Sales Executive
  Fukuyama Global Solutions (Cambodia) Inc  
 •   Various Positions
  Maritime Development Group  
 •   Accountant, and Production Staff
  Techno Park Poi Pet Pvt Co., Ltd.  
 •   Human Resource Manager
  Hagar  
 •   Country Director
  Water.org  
 •   Legal Consultant, អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស, និង អ្នកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកំរឹតខ្ពស់
  The Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights  
 • Monitoring and Evaluation Coordinator
  Health Poverty Action  
 • បុគ្គលិកផ្នែកលក់ខាងក្រៅ
  AD Expert  
 • Sale Executive
  Paradise Garden Kampot Co., Ltd.  
 • Sale Manager cum Branch Manager
  Branch of PURATOS GRAND-PLACE VIETNAM LIMITED  
 • Various Position
  Soma Group Co., Ltd  
 • ជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រង, និង ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សារ
  KESAI EAGROW (CAMBODIA) CO., LTD  
 • IT Assistant
  BNG Legal  
 • School Nurse, and Teacher Assistants
  EDUINVEST INTERNATIONAL Co., Ltd.  
 • Senior Accountant
  Mega Life Sciences Pty Limited.  
 • Various Positions
  AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.  
 • Procurement Officer
  Ministry of Health (Global Fund)  
 • Farm Manager, and Assistant Farm Manager
  Cedar Farm Corporation Ltd  
 • Various Positions
  MAT TOURS AND TRAVEL (CAMBODIA) PTE LTD  
 • Marketing Executives
  Raffles International College (Cambodia) Co., Ltd  
 • សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដេញថ្លៃ
  HEKS Cambodia  
 • Architect / Interior
  Vintage Interior  
 • HR Assistant
  Asianerial Advisory Int Co.,Ltd  
 • Operations Manager, and Operations Officer
  Worldwide Forwarding (Cambodia) Co., Ltd  
 • Various Positions
  Phillip Bank Plc  
 • Consultant - Study of Women-Owned Coffee Businesses (Cambodia)
  Pact Thailand  
 • Master of Science in Climate Change
  Royal University of Phnom Penh  
 • Spa Staff/ Masseuse, Shop/Spa Manager, and Pool & Recreation Manager
  T&D Construction and Decor  
 • Various Positions
  IDD (CAMBODIA) CO., LTD.  
 • សេចក្ដីប្រកាសដេញថ្លៃ លើការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈផ្ទះឈើ
  Sahmakum Teang Tnaut  
 • Telemarketing
  VIETBET.EU  
 • Group Leader, and Local Guide
  PEAK Destination Management Company (PEAK DMC - Cambodia)  

Quick view all active jobs
 

Quick View Latest Classifieds
 
 
 • newly apartment for rent,1bedroom 300$ free wifi
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Land for Urgent Sale
  LAND - For Sale 

 •  
 • ================1bed =300$ furnished apt for rent in BKK2
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ដីលក់ នៅ ​ឃំុ ត្រាចទង​ ស្រុក់ ឧត្តុង្គ
  LAND - For Sale 

 •  
 • 3 bedroom 230$ furnished first floor flat for rent
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 3 bedroom 400$ furnished first floor flat for rent in bkk1
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Brand new service apartment near Russian Market , Gym =450$
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • For Sale Apple iPhone X 256GB BUY 2 GET 1 FREE , SUMGUNG S9 PLUS
  TELEPHONES 

 •  
 • Warehouse For Rent: 841m2 In Por SenChey Phnom Penh
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Flat For Sale: 5 Bedrooms Near Teuk Thla Health Center
  HOUSES/FLATS - For Sale 

 •  
 • huge private terrace new studio apartment for rent ,1bedroom
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Room For Rent :1Bed Near Toul Kork Antenna
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Flat E1,E2 For Rent :4 Bedrooms Near CTN Station
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Warehouse For Rent (10m*25m) In Praek Pnov Phnom Penh
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • One bedroom 250$ in BKK3===============================
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Swimming Pool service apartment 2bedroom=550$
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Brand new cozy apartment for rent near Toul Sleng Museun
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 1bedroom 600usd with nice view
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Western apartment in quiet area near Independent monument 2 BR $1000
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • VEHICLE FOR RENT
  VEHICLES - For Rent 

 •  
 • One bedroom for rent in toul kork
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 1 bedrooms with furnished 240$ per month=========================
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 1BEDROOM=200$PER MONTH, NEAR TOUL SLENG=====================
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Cheap House for rent In BKK3=============================250$
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Land For Sales 18x33M
  LAND - For Sale 

 •  
 • Service apartment in Boeng Trobak 1 bedroom $550, 2 bedroom $750
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • !!!!!!!!!!!!!!!!! furnished apartment 1bed=300$ near russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • New and western apartment in safe area near Tuol Kok market 2 bedroom $900
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Apartment For rent 1bed: $260/m , BKK3 (Free Wi-Fi)
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 1bed brand new apartment 440usd free wifi, cable and parkingg
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Fully service apartment in safe area near Royal Palace 1 bedroom $300
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • full service apartment near western university with swimming pool 2BR $600
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Twin Villa for Sale/Rent-Phnom Penh Thmei near Aeon 2
  HOUSES/FLATS - For Sale 

 •  
 • Cleaning apartment in good location near Lucky super market 2 bedroom $650
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Rooftop penthouse with pool 1 bedroom $1300 near Russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Land for sale near Mongdiyal centre
  LAND - For Sale 

 •  
 • flat in safe and quiet area 1 bed room $180 near Royal Palace
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ===========gym, service apartment for rent,1bedroom400$free wifi,
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • House for sale​, 5 minutes walking distance from Beung Kok Development area
  HOUSES/FLATS - For Sale 

 •  
 • @@@@@@Nice furnished a/p 3bed=550$ near russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver
  VEHICLES - For Rent 

 •  
 • Brand New Apart near Bali Resort for Rent,1BR:$220/m (Free :Wi-Fi...
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Studio Apart for rent Near Russian Market,1BR:$250/m***
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Apartment for Rent 1bedroom $250/m Balcony Free Wifi Cable TV**
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • brand new western studio apartment for rent, 1bedroom200$
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Bed
  OTHER 

 •  
 • ^^^^^^^^^^^^furnished flat 1st floor for rent in bkk2 see pic below
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • === Brand New and Nice service apartment for rent river side / 400$ / month
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • *❤*new apartment for rent,2bed=450$ very beautiful balcony
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 3 bedrooms apartment for rent at nice location, close to Nagar world =800$
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Very huge garden terrace flat near Western International school 1BR $370 in TK
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • *❤*2bedroom250$ first floor furnished flat for rent see pic
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 2 bedroom 430$ big balcony apartment for rent in bkk2
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 2bedroom600$ bungalow villa for rent
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Nice and western style unit apartment for rent , River side
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Apartment For Rent 2bedroom $350/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Nice Apartment for Rent 1bedroom $170/m Near Russian Market Free Wifi
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Nice Apartment for Rent 1bedroom $250/m Balcony Near Royal Palace Free Wifi
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 1bedroom 280$ new apartment for rent
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Apartment for Rent 1bedroom $160/m Near BKK 1 Free Wifi Cable TV
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  

Quick View all classified ads
 


[Contact Us]    [Terms and Conditions]    [Corporate Members]

Copyright © 2000 - 2018. Krawma Co.