ខ្មែរ   Install Khmer Unicode
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.  
Member Login
Sign Up
Employer Login
Quick Links
 
» Customer Service / Support New
» Contact Us
» Post Your CV
» Add New Job
» Add New Classified
» List of Companies
» Live Music & DJ Gig Guide
 
Job Quick Lists
 
Special Schedule
» Part-time  (43)
» Short-term  (48)
 
Organization Type
» Agriculture / Agronomy Company  (3)
» Bank / Micro-Finance  (41)
» Bar / Restaurant  (17)
» Computer Shop  (3)
» Construction Company  (7)
» Factory  (4)
» Foreign Embassy  (1)
» Government of Cambodia  (5)
» Govt. + NGO Project  (5)
» Hospital / Medical Clinic  (11)
» Hotel / Resort  (13)
» International Private Company  (64)
» Media / Publication  (1)
» NGO - International  (73)
» NGO - Local  (87)
» Pharmaceutical Company  (4)
» Private Company  (75)
» Private Company​ - Local  (46)
» Real Estate Agent  (6)
» School / University  (40)
» Small Company - Other  (107)
» Small Company - Travel Agent  (6)
» Telecommunications Company  (1)
» Telephone Shop  (1)
 
Other Announcements
» Call for Proposals  (1)
» Invitation for Bids  (7)
» Training / Workshops  (1)
 
» All job categories…
 
Other Services
» Khmer / English / French
   MP3 Phrasebook
website security
Quick View Latest Jobs    ( = New )
   
 •   Various Positions
  Learning Jungle International School 
 •   Various Positions
  Amret 
 •   Various Positions
  Pi Pay Plc. 
 •   Sponsorship Volunteer
  ActionAid 
 •   Various Position
  Singapore (Cambodia) International Academy Co., Ltd. 
 •   Scrum Product Owner
  Krawma 
 •   Chief Financial Officer
  International School of Phnom Penh 
 •   Finance Intern, Sale Intern, and Sale Executive
  Office Furniture Solutions Co.,Ltd. 
 •   Billing Collection Officer
  Krawma 
 •   Various Position
  Amret 
 •   Various Position
  Prudential (Cambodia) Life Assurance PLC. 
 •   Various Positions
  Bodia 
 •   Various Positions
  AIA (Cambodia) Life Insurance Plc 
 •   Various Position
  Learning Jungle International School 
 •   Sale Supervisor/Sale Executive
  SUNHOUR GROUP (Supplies Construction Materials) 
 •   Office Building Manager
  Yellow Tower Co.Ltd 
 •  
 •   IT Officer (Web Design), and Senior HR Officer - Recruitment and Selection
  CAMMA Microfinance Limited  
 •   Patrol Station Translator/Assistant
  Wildlife Alliance  
 •   Junior Accountant
  Noro Mall Co., Ltd  
 •   Various Positions
  Chailease Royal Leasing Plc.  
 •   Co-English Teacher
  Happy Chandara School  
 •   Social Worker
  Women’s Resource Center  
 •   ប្រធានផ្នែកលក់
  SP Auto Parts Trading  
 •   Credit Officer
  TYLEANG TRADING (CAMBODIA) CO., LTD.  
 •   Interior Design, Assistant Accountant, បុគ្គលិកផ្នែក ទីផ្សារគំរោង, និងបុគ្គលិកផ្នែក អ្នកលក់រាយ
  KHI HOUT Co., Ltd  
 •   Professional Development Manager
  World Education Cambodia  
 •   Customer Service Manager
  Samsung Electronics Co., Ltd.  
 •   Enumerators
  European Chamber of Commerce in Cambodia  
 •   Manager/Deputy Manager, Risk Advisory Cyber Services
  Deloitte (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   HR Intern
  Total Cambodge  
 •   Admin Assistant, Stock Controller, and Customer Service Officer
  Hung Hiep (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Role of School Director
  Sonatra Group  
 •   Water Credit Program Manager
  Water.org  
 •   Software Development Engineer
  AMK Microfinance Institution Plc  
 •   Host
  Outpost  
 •   មន្រ្តីឥណទាន, Senior Internal Auditor, and Fraud Investigation and Audit Follow-Up Officer
  CHAMROEUN Microfinance Plc  
 •   បុគ្គលិកផ្នែកបច្ចេកទេស, និងបុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារ
  CHO RAY Phnom Penh Hospital  
 •   Consultancy to Support Civil Society Groups Working on Consumer Issues
  East West Management Institute  
 •   Receptionist
  D F D L Mekong (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Various Positions
  Sovannaphum Life Assurance PLC  
 •   Senior Tax Officer, and Accountant
  Elite Hospitality & Trading Co., Ltd.  
 •   Various Position
  Phillip Bank Plc  
 •   Various Positions
  Cambodian Investment Holding  
 •   Accountant and Administrator, Community Health Facilitator, and Community Capacity Building Facilitator
  Caritas Cambodia  
 •   MICE Officer
  ASIAN TRAILS CO., LTD.  
 •   Marketing Assistant
  ATEC Biodigesters International  
 •   គណនេយ្យករ (សន្និធិស្តុក), គណនេយ្យករ, and QC Officer
  Mong Reththy Group Co., Ltd  
 •   Construction Site Supervisor
  Aliplast Cambodia  
 •   IT Coordinator, and Child Supervisor
  Indochina Starfish Foundation  
 •   Sales Manager, Marketing Manager, and Sales Executive
  Mapb Media  
 •   Technician, Operations Manager, Sales Manager, and HR & Compliance Manager
  Zuellig Pharma Ltd.  
 •   Sales Administration, and Purchasing Officer
  Nay Hong Machineries Co., Ltd  
 •   Account Receivable Supervisor, Project Executive, Marketing Executive, and IT Projectionist
  Legend Cinema  
 •   Accountant – Junior
  VDB Loi Limited  
 •   HR Intern
  Huotraco International Limited  
 •   Finance and Admin Officer, and Community Organizer
  Banteay Srei  
 •   Various Position
  LOLC (Cambodia) Plc.  
 •   Seller
  J. ELI Trading Co., Ltd  
 •   Senior Finance Officer, and Malaria Program Officer
  Partners for Development in Action  
 •   Request for Sealed Bid
  The Asia Foundation  
 •   Senior Officer, Human Resource Organization Development
  Hattha Kaksekar Limited  
 •   English Teacher – Native Speaker
  Enfants d'Asie  
 •   Air Traffic Controller, and Standard Officer
  Cambodia Air Traffic Services Co., Ltd.  
 •   បុគ្គលិកផ្នែកបញ្ជូនសំបុត្រ, បុគ្គលិកផែ្នក IT, បុគ្គលិកផែ្នកគណនេយ្យ, និង បេឡាករ
  C.H. World Travel  
 •   Various Positions
  Learning Jungle International School  
 •   Medical Representative, and Office Assistant
  Doctor Cam Healthcare Co., Ltd.  
 •   Legal Advisor/Legal Assistant, Legal Assistant, Legal Assistant, and Legal Intern
  Bun & Associates  
 •   Sales Medical Representative, and Logistic Officer
  N Health (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Bill Collector, Sale Analyst, and ESS Analyst (Web and IT Solution Support Analyst)
  DHL Express (Cambodia) Ltd.  
 •   Various Positions
  Amret  
 •   Senior Internal Audit Officer
  Organization For Labors and Economic Development Agency  
 •   Interior and Exterior Designer
  ALEAD Company  
 •   បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកត្រួតពិនិត្យចម្រោះទឹក, និងបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកបច្ចេកទេសដំឡើងចម្រោះទឹកស្អាត
  Clear Cambodia  
 •   HR Manager, and Supervisor/ Store Capitain
  Big Apple Donuts & Coffee Cambodia  
 •   Trade Office Assistant
  DFKT INTERNATIONAL PTE.LTD  

Quick view all active jobs
 

Quick View Latest Classifieds
 
 
 • House For Sale
  HOUSES/FLATS - For Sale 

 •  
 • New Service apartment near rusian market with 2 bedroom $650
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Looking for Rent a House
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Land(1ha) House For Rent /250$
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • huge private terrace top floor furnished for rent,1bedroom320$
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 2 bedroom 300$ new small furnished apartment for rent
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ===FOR RENT, 3 BEDROOMS AND FULLY FURNISHED
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • *❤*2bedroom500$ apartment for rent with large balcony,lift
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • whole building apartment for rent in tonle bassac
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចី ជំនាន់ថ្មី 2018 : Loan Management Software
  SHOPS & SERVICES 

 •  
 • Canon Printer Customer Service Phone Number
  OTHER 

 •  
 • Furnished First Floor Flat For Rent, 2 Bedroom 250$
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ************************Nice apartment for rent 2bed=350$ near russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 2 bedroom 450$ second floor furnished flat for rent in bkk1
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Western style apartment near city mall with 1 bed room $600 free gym
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • swimming pool, gym full serviced apartment near Soriya mall 2BR $1600
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • penthouse apartment in safe area, near Chinese Embassy 3BR $2500
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • huge private terrace 1bedroom330$ apartment for rent
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • safe apartment 2BR $750 with pool near Zaman University in Tuol Kok area
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • One bedroom with car parking near CIA, Northbright ***
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Pool Gym Serviced Apartment 1Bedroom **elevator Russian Market**
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 250$ / month with 2 bedrooms fully furnished close to Russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Studio Apartment For rent 1bedroom:$200/m , In BKK3**
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • =============>new apartment 2nd floor for rent 1bed=300$ near russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • big and new service apartment with pool 1 bedroom $750 near Chinese Embassy
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Nice furnished flat for rent 1bed = 200$ near in BKK3
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • New service apartment in safe area near Boeng Trobak market 1 bedroom $350
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Studio Apartment 4 rent 1km from russian market,1Bed:$200/m(Free Wi-Fi)
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ==☻=☻☻☻===>1bed=450$ Nice A/P for rent​​ near Russian market free internet
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • *❤*available now! 2bed=350$furnished first floor flat + balcony
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • *❤*1bed room new flat for rent,250$ with big balcony
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Apartment for rent 1bedroom $300/m Near Russian Market Free Wifi,Cable T.V
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ++++++++++++Beautiful Balcony Apt at derm thkov roundabout 4 Rent,1BR=$450
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Very huge terrace apartment in safe area near street 360, 2 bedroom $550
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
  OTHER 

 •  
 • new bright spacious apartment for rent,2bedroom400$
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • *❤* 2bedroom300$ furnished 2nd floor apt
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 2 bedroom 250$ second floor flat for rent
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 2 Bedrooms and fully furnished apartment close to Russian Market for rent
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • *❤*3bedroom550$ service apartment for rent,
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • One bedroom service apartment for rent at River side 300$/month
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  

Quick View all classified ads
 


[Contact Us]    [Terms and Conditions]    [Corporate Members]

Copyright © 2000 - 2018. Krawma Co.