ខ្មែរ   Install Khmer Unicode
តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា​ឥឡូវ​នេះ​អ្នក​អាច​មើល​ទំព័រ បង ធំ ដត ខម តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ដៃរបស់​អ្នក​? ឥឡូវ​ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ឆ្លើយ​តប -​មាន​សេចក្តី​ថាទំព័រនេះ​នឹង​មាន​លក្ខណះ​បង្ហាញ​បត់បែន​គ្រប់​ទំរង់​អេក្រង់​ទូរស័ព្ទរបស់​លោកអ្នក​​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ងាយ​ស្រួលក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់។  
Member Login
Sign Up
Employer Login
Quick Links
 
» Customer Service / Support New
» Contact us
» Post Your CV
» Add New Job
» Add New Classified
» List of Companies
» Live Music & DJ Gig Guide
 
Job Quick Lists
 
Special Schedule
» Part-time  (14)
» Short-term  (1)
 
Organization Type
» Bar / Restaurant  (12)
» Embassy  (5)
» Government  (7)
» Govt. + NGO Project  (2)
» Individual Person  (1)
» International Org.  (78)
» NGO  (66)
» Private Organization  (257)
» Real Estate Agent  (2)
» School / University  (22)
 
Other Announcements
» Call for Proposals  (5)
» Expression of Interest  (2)
» Invitation for Bids  (3)
» Training / Workshops  (1)
 
» All job categories…
 
Other Services
» Khmer / English / French
   MP3 Phrasebook
website security
Quick View Latest Jobs    ( = New )
     
 •   Sale Manager, Credit Manager, and Treasury Officer
  Ly Hour Leasing Plc  
 •   Various Positions (Urgent)
  DTV STAR Co. Ltd.  
 •   Quality Production Leader (Footwear) and Quality Production Leader
  Decathlon  
 •   Consultancy
  Mith Samlanh  
 •   Fund Raising/Business Development Manager
  Cooperation Committee for Cambodia  
 •   Native English Pre-K, K, and Primary Teachers
  Zion International School (ZIS)  
 •   អ្នកបើកបរ & ថែទាំបច្ចេកទេស
  World Vision Cambodia  
 •   Commercial Agronomists
  iDE Cambodia  
 •   Category Manager and Instructional Designer
  DFI LUCKY PRIVATE LIMITED  
 •   Receptionist
  International Labour Organisation  
 •   Website Development Consultancy
  Handicap International  
 •   Warehouse Manager
  Pharma Product Manufacturing  
 •   Conservation NGO Representative for the creation of the Environmental Code
  Ministry of Environment  
 •   Staff Nurse
  HOPE Worldwide Medical Center  
 •   Provincial Health Manager
  GIZ  
 •   Project Officer
  ACTED  
 •   The Development Innovations Grants Fund requests all interested parties submit concept notes before October 31st to ensure all activities can be completed before the project ends
  Development Alternatives Inc  
 •   Request for Proposal (RFP) – Procurement for Development of Strategic Websites & Capacity Building for Five (5) CSOs
  Development Alternatives Inc  
 •   Account Executives and Graphic Designers
  Live Colour  
 •   Centre Manager
  Mlop Children’s Home  
 •   Bethel School Principal (Primary, Middle, and Hight School)
  Harvest Mission International Cambodia  
 •   Water Quality Manager
  TeukSaat 1001  
 •   Sales Engineer Executive
  Grenzone (Cambodia) Co.,Ltd  
 •   Sale staff
  Mikasa Sports (Cambodia) Co., Ltd.  
 •   Consultant Final Evaluation
  Handicap International  
 •   Grants & Contract Coordinator
  Conservation International  
 •   អនុប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងឥណទាន, អ្នកបើកបរនិង ជំនួយការរដ្ឋបាល, និង​ IT Internship
  Delta Microfinance PLC  
 •   Logistic Assistant
  IDP Education (Cambodia) Limited  
 •   Assistant Sales Manager
  8s Group  
 •   Assistant Hygiene Manager
  NagaWorld Limited  
 •   Mid-Term Evaluation Women In Action (WIN) Project in Siem Reap
  Cambodian Women’s Crisis Center  
 •   Project Officer
  Child Rights Foundation  
 •   Various Positions
  DKSH (Cambodia) Ltd  
 •   Communication & IT Officer
  AIDS Health Foundation  
 •   Call for Project Financial Assistant
  Ministry of Health  
 •   Program Supported Officer and Field Officer on Start Migration
  Khmer Youth Association  
 •   Manager, Systems and Networks and Senior Officer, IT Programmer
  Amret  
 •   Sale
  Healthy Homes Cambodia  
 •   Financial Inclusion Specialist (MAP & CleanStart) – (For Cambodian Nationals Only)
  The Office of the United Nations Capital Development Fund  
 •   General Manager
  TPG Co., Ltd  
 •   NATIONAL CALL FOR TENDER
  ACTED  
 •   NATIONAL CALL FOR TENDER
  ACTED  
 •   IT Lecturer
  University of Puthisastra  
 •   HR Supervisor, HR Manager and IT Manager
  SOMA Group  
 •   Request for Proposals Videographer Consultant or Firm To Prepare Three Films about the Prey Lang Forest Landscape
  Winrock International  
 •   Driver/Logistician
  Enfants&Développement (E&D)  
 •   Sale & Reservations Executive and Client Experience Officer
  Buffalo Tours  
 •   Midwives
  Marie Stopes Cambodia  
 •   Communication Coordinator for Operations
  World Vision Cambodia  

Quick view all active jobs
 

Quick View Latest Classifieds
 
 
 • @@ Nice Serviced Apartment For Rent,2Bedrooms : $380/m,@ Free Wi-Fi,Guard @@
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • New Gym-Apartment,see photo
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Share Khmer Style Villa For Rent,$700/m,Locatoin : BKK1 (Best )
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • @@ Rooftop Terrace apartment in safe area, in Russian market 1 bed rooms $550
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ***Nice Serviced Apartment For Rent,2Bds:$515/m,***Free Wi-Fi,Lift,Guard***
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Small new apartment for rent,1bed=200$ *********
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Land in BKK1 fof sale 17.6m X 33 = 580m2 $2500000
  LAND - For Sale 

 •  
 • Gym Modern Brand New Apt near Chinese Embassy 4 Rent,1BR
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • *❤*very cute apartment,1bed=400$ see pic
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Nice flat for rent at Russian market 2bed=$250
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • *❤*available now! 1bed=450$ new building apartment for rent see pic
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 2bedroom430$brand new western apartment free wifi see pic
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • flat for Rent in quiet and safe area near Royal Palace 2BR $450 big balcony
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Land in BKK1 for sale 580m2 $2500000
  LAND - For Sale 

 •  
 • Very Nice ESCALADE EXT‌ 2007 white‌ color.Original paint 100%
  VEHICLES - For Sale 

 •  
 • Oil Bottles
  OTHER 

 •  
 • *❤* 2bed=550$ new apartment for rent in bkk2 seem pic
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • $$$ Professional of Accounting and Finance Practical Training $$$
  EDUCATION & TRAINING 

 •  
 • brand new apartment for rent,1bedroom 350$ bkk3
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Brand New Western Service Apartment in Russian Market for Rent,1BR=$550
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • New, pool service apartment in Tuol svayprey, intercontinental hotel 1 bed $750
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Great location near Independent monument on Norodom Blvd, land for sale
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Business for Sale Riverside Area - Bar / Restaurant / Cinema - Price reduced
  BUSINESS - Lease or Sale 

 •  
 • 07622222/33333/44444/xxx6666 For Sell
  TELEPHONES 

 •  
 • 2 bed room flat near ACE school $450 free wifi, cable TV...
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Garden Mini villa in Tuol Kok 5bed rooms $1500 good for Residence and office
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Very nice wooden furnished 2 bedroom=550$/month in Boeng keng Kong 1***
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • NEWLY Service Apartment 3br =usd 1080/m free wifi
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • តូបលក់ក្នុងផ្សារធំថ្មី តំលៃ $19,000
  BUSINESS - Lease or Sale 

 •  
 • *❤*1bed=900$ pool ,gym apartment for rent see pic
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • very huge terrace apartment in BKK3, 1BR $350 furnished
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • swimming pool, gym, apartment in Tuol Kok area 2 bed room $1200
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 3b room apartment for rent good located at lucky market tk 1000$
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • land for Pepper លក់ដីពិសេសសំរាប់ដាំម្រេច​​​​​​​ ឃុំ២ធ្នូ​ ស្នួល​តំលៃ $5,500/HT
  LAND - For Sale 

 •  
 • Buy American Products from Amazon and Ebay with us
  SHOPS & SERVICES 

 •  
 • new build apartment with 2 bed rooms $350 in russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • usd 250 per month for studio room free wifi in RUSSIAN MARKET
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • House for Sale near Wat Toul Tom Pong
  HOUSES/FLATS - For Sale 

 •  
 • Nice Apartment for rent 1bedroom $350/m Near Royal Palace Free Cable, Wifi
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Buy cheap used new Cisco switches routers modules in Cambodia
  COMPUTERS / IT - For Sale 

 •  
 • Land 14ha for Sale at $270/m² on Hanoi Blvd, Khan Sen Sok
  LAND - For Sale 

 •  
 • Resort in Kep
  BUSINESS - Lease or Sale 

 •  
 • Sell moto wave China !
  VEHICLES - For Sale 

 •  
 • 1Bedroom Apartment For rent $250/m in Boeng Keng Kang3 Free Cable TV
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • furnished wooden house for rent,3bedroom 500$ see photo
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • service western apartment for rent,2bedroom 500$ see pic
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • *❤*6bed=800$ small villa for rent, available now!
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • huge garden balcony 2nd floor furnished villa for rent,2bedroom 700$ bkk2
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Apartment near Russian market :1Bedroo: $350/m Free (Wi-Fi & Cable T/V)***
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • HOUSE FOR SALE
  HOUSES/FLATS - For Sale 

 •  

Quick View all classified ads
 


[Contact us]    [Terms and conditions]    [Corporate members]

Copyright © 2000 - 2015. Krawma Co.