ខ្មែរ   Install Khmer Unicode
តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា​ឥឡូវ​នេះ​អ្នក​អាច​មើល​ទំព័រ បង ធំ ដត ខម នៅ​តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​? ឥឡូវ​ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ឆ្លើយ​តប - ដែល​មាន​ន័យ​ថា​តម្រូវ​ទៅ​តាម​ទំហំ​នៃ​អេក្រង់​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​មានភាពងាយស្រួលនិង​ស្រួលប្រើ។  
Member Login
Sign Up
Employer Login
Quick Links
 
» Customer Service / Support New
» Contact us
» Post Your CV
» Add New Job
» Add New Classified
» List of Companies
» Live Music & DJ Gig Guide
 
Job Quick Lists
 
Special Schedule
» Part-time  (10)
» Short-term  (1)
 
Organization Type
» Bar / Restaurant  (14)
» Embassy  (4)
» Government  (2)
» Govt. + NGO Project  (1)
» International Org.  (85)
» NGO  (83)
» Private Organization  (299)
» Real Estate Agent  (3)
» School / University  (22)
 
Other Announcements
» Call for Proposals  (5)
» Expression of Interest  (1)
» Invitation for Bids  (6)
» Training / Workshops  (3)
 
» All job categories…
 
Other Services
» Khmer / English / French
   MP3 Phrasebook
website security
Quick View Latest Jobs    ( = New )
     
 •   Various Positions
  Esquisse Clothing Shop  
 •   Warehouse Manager, Accounting Assistant and Sales Executive
  G.R STATIONERY (CAMBODIA) Co.,Ltd  
 •   Shipping Assistant
  Uniform and Socks MFG. (Cambodia) Ltd  
 •   Corporate Services Officer A2(L)
  British Embassy  
 •   Various Positions
  Cambobuild Construction Chemical Co., Ltd  
 •   Cashier / Accounting Assistant
  European Chamber of Commerce in Cambodia  
 •   Marketing Specialist
  WaterSHED-Cambodia  
 •   HR Officer Position and Executive Assistant Position
  Credit Bureau (Cambodia) Co., Ltd  
 •   Interior Coordinator and Draftman / 3D Modeller
  NagaWorld Limited  
 •   Executive Secretary / Assistant
  NagaWorld Limited  
 •   Recruitment Executive
  ODI Asia Co., Ltd  
 •   ភ្នាក់ងារឥណទាន​ (Credit Agent), ធារី (Teller), ជំនួយការរដ្ឋបាល (Admin Assistant) and ជំនួយការទីផ្សារ (Marketing Assistant)
  SATHAPANA Limited  
 •   Branch Manager, Senior Human Resource Officer and Junior Admin Officer (Urgent)
  ORO Financecorp Plc  
 •   Sales Manager Deputy
  Cambolac (Cambodia) Co., Ltd  
 •   គណនេយ្យករ
  ThaiHong  
 •   Credit Officer, Sale Marketing, and Loan Recovery Officers
  i-Finance Leasing PLC.  
 •   Project Officer
  Cambodian Food and Service Workers’ Federation  
 •   ប្រធានសាខា (Branch Manager) និង​ ប្រធានមន្រ្តីឥណទាន (Chief​ of Credit Officer)
  MOHANOKOR Microfinance Plc.  
 •   Research Fellow and Research Assistants (Urgent)
  Cambodia’s Leading Independent Development Policy Research Institute  
 •   Sale Staff
  S Corea Company  
 •   Waitress and Bartender
  Villa Oeno  
 •   Advisor - Apparel & Garment Sector Projects
  CARE Cambodia  
 •   Finance & admin officer
  Youth Coalition for Unity and Development (YCUD)  
 •   Marketing Assistant
  Kam Spices  
 •   MIS Officer, System Administrator, and Customer Services Officer
  Thaneakea Phum (Cambodia) Ltd.  
 •   HR Internship
  Thaneakea Phum (Cambodia) Ltd.  
 •   Software Developer and Junior Software Developer
  The Open Institute  
 •   Lecturer of Information Technology , Lecturer of English Literature, Lecturer of Tourism Management and Lecturer of Agronomy
  Saint Paul Institute  
 •   Operation Executive - Courier & Air Freight Unit
  SHA Transport Express Co.,Ltd  
 •   Disaster Response and DRR Manager
  Samaritan's Purse International Relief  
 •   IT Network Specialist and Customer Care Agent
  Cambodia Advance Communications Co., Ltd  
 •   Accounting Assistant and Project Accountant
  Phare Ponleu Selpak  
 •   Social Performance & Integration Volunteer and Brance Hr & Admin Officer
  VisionFund Cambodia  
 •   Sales & Marketing Supervisor​​ and Sales & Marketing Representative
  Star Alliance Trade Enterprise  
 •   IT Officer (Urgent!)
  Grandis Timber Limited  
 •   Business Development Executive
  Sociaven Co., Ltd  
 •   Administrative & Human Resource Coordinator
  Conservation International  
 •   Branch Manager
  Chamroeun Microfinance Limited  
 •   Sales & Marketing Manager and Sales Executive
  International Diversity Distributor  
 •   Senior Sales Consultant
  Cambodian Living Arts  
 •   Marketing & Sale
  TAIKUN GROUP CO.,LTD  
 •   Call Center Officer
  Hong Leong Bank (Cambodia) PLC  
 •   Sale Outside , Interior Designer, and Cleaner
  Khmer Gala Decor  
 •   Web Development Engineer
  Krawma Co.  
 •   បុគ្គលិកទទួលបន្ទុកការងារកម្មវិធីអំណាន, បុគ្គលិកទទួលបន្ទុកការងារកម្មវិធីបណ្ណាល័យ និង បុគ្គលិកទទួលបន្ទុកការងារកម្មវិធីអប់រំកុមារី
  Room to Read Organization  
 •   Various Positions
  Amret  
 •   Office Manager
  Krawma Co.  
 •   Sales Manager and Sales
  Borey Highland City  
 •   Various Positions
  CARE Cambodia  
 •   Health Promoter Supervisor
  Medecins Sans Frontieres - Belgium  

Quick view all active jobs
 

Quick View Latest Classifieds
 
 
 • Cambodian Paper Cup Supplier | www.CupMonster.com
  OTHER 

 •  
 • Nice apartment (2 bedroom 450$) in safety area in Russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 2 bdrms Furnished Apt in Boeung Trabek for Rent,
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Flat for sale E0 and E1 Price 60,000 USD (Negotiable)
  HOUSES/FLATS - For Sale 

 •  
 • House for Rent with big road only 250$ per month
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 3bed=700$very clean apartment for rent at BKK1
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Flat House for Rent (Ouressey)
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Cambodian mug pen printing Supplier and other premium gifts supplier
  OTHER 

 •  
 • Brand New Furnished 2BR Apartment:$500/m free wifi,water in BKK3,see pic
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • very nice garden villa with fully furnished near russian market 3 bed, $600
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Brand New***Apt near Russian Market for Rent,1BR=$450
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Land and House for sale Land Size 3725m² (50m x 74,5m) Chom Chao
  LAND - For Sale 

 •  
 • 012 Good number for sale
  TELEPHONES 

 •  
 • new bright apartment for rent,3bed=600$ good balcony
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Urgent Sale!!! 2 units flat in Borey Sen Monorom
  HOUSES/FLATS - For Sale 

 •  
 • Toyota land cruiser prado 1996
  HOUSES/FLATS - For Sale 

 •  
 • Free of charge wifi studio room full furnishe fully equipment of cook
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Apartment for rent only $ 550 at Steoung mean chey
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ===//=== 2bedrooms 450$/month second floor for lease Infront Nation Museum
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ===//=== 1bedroom Apartment 350$ Near Toul Sleng museum
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Flat For Rent 3bedrooms $450/m Big Balcony Good Location Free Wifi, Cable
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • New, nice apartment near street 271 with 2 bed rooms $350 free wifi...
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • New Cheap House for rent 2bedroom $450/m in BKK1 balcony Free Wifi
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • អត់បុកTaxpaper 2000 Lexus RX300 Pong1 (Fuel Efficient) Tel:012 992 177
  VEHICLES - For Sale 

 •  
 • big Balcony furnished 1BR:$200/month in BKK2,see pic
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Suzuki sidekick for sale
  VEHICLES - For Sale 

 •  
 • House for rent in Battambang
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • looking for partners for consulting & training company
  EDUCATION & TRAINING 

 •  
 • New and western service apartment in safe area close to Riverside 2BR $1200
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Lexus RX 300 year 2001 for sales in Siem Reap
  VEHICLES - For Sale 

 •  
 • Quite Nice location second floor 1bedroom with big balcony 300$/m
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ☻@@@@brand new furnished A/P for rent 1bed=350$ close to russian market +wifi
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Cable Camera 25*2*0.4m
  THINGS TO DO 

 •  
 • New Western furnished 2BR Apartment:$400/m free wifi near Russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ===== 2bedrooms Nice house Near national Assemly available
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • *❤* 2bedroom550$ new first floor furnished flat rent
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ===== Apartment Available with 2bedrooms near national museum
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Land/house in Toeuk Laak 2 for sale
  LAND - For Sale 

 •  
 • B and A- Fire Safety and First Aid training courses 2015
  EDUCATION & TRAINING 

 •  
 • Room & Apartment for Rent from $20 per night and $250 per month
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Fish farm and house for sale
  LAND - For Sale 

 •  
 • hous for sale 7m x 25m - 200 m from stungmenchey market
  HOUSES/FLATS - For Sale 

 •  
 • Western apartment and new furnished 1br in bkk3 $500/m
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • The available villa , Near Russian market, full furnish ,5 room,1900$
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • the small villa with 4 bedrooms=700$, near Russian market , free wifi ,cable TV
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ================Services apartment ==========1bed=350$
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Apartment For Rent $25
  HOUSES/FLATS - For Sale 

 •  
 • 1BEDROOM=400$PER MONTH, NEAR TOUL SLENG=====================
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Ground floor with car park 2 bedroom=500$
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Apartment inBKK2 with 1 Bedroom=280$ per month
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  

Quick View all classified ads
 


[Contact us]    [Terms and conditions]    [Corporate members]

Copyright © 2000 - 2015. Krawma Co.